Osobnost typu A

cm uspechany muz

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zaměřenost na výkon, soutěživost, nebo spíše bezstarostnost a otálení v práci? Již výzkumy v padesátých a později v sedmdesátých letech přišly s koncepcí tzv. osobnosti typu A, pro které je příznačné právě silné zaměření na výkon, přehnaná soutěživost, orientace na dosahování statusu, závislost na dosahování uznání. U těchto lidí se ve zvýšené míře objevovaly potíže s cévními nemocemi, srdeční potíže, infarkt myokardu.

Tyto výzkumy potvrzují běžné stereotypy lidí především na manažerských pozicích, kteří jsou vysoce zaměřeni na práci, uspěchaní, převážně vždy v časové tísni, pracující dlouho po pracovní době. Pozdější studie však dále ukázaly, že s osobností typu A se specificky vážou jiné osobnostní vlastnosti – a to hostilita, agrese a nedostatek vyjadřování pozitivních emocí, které se spojují s vyšším rizikem srdečního infarktu.

Souvislosti se můžou hledat v různých osobnostních charakteristikách, jako je např. to, že osobnosti typu A nejsou obvykle dobří týmoví hráči a jen zřídka dokáží delegovat práci na druhé. Nedostatek emocionálních projevů se zrcadlí v nevyjadřování pocitů, emocí navenek resp. tendence držet v sobě různé, především negativní prožitky, jako je strach, obavy, napětí, které neventilují navenek. Má se za to, že k srdečním onemocněním v spojitosti s osobností typu A přispívá kombinace všech těchto různých faktorů, které se v různé míře vyskytují u jedince.

Máte obavy, že byste mohli patřit k osobnostem typu A? Zvýšené riziko kardio-vaskulárních potíží, především srdečního infarktu vám hrozí, když odpovíte kladně na většinu těchto otázek:

  • Pociťujete časovou tíseň v práci a po práci?
  • Berete si často práci domů?
  • Jíte rychle?
  • Máte silnou potřebu být vynikající?
  • Máte potíže najít si čas na koníčky, rodinu nebo přátelé?
  • Pociťujete netrpělivost, když musíte někde čekat (např. v řadě v obchodě apod.)?
  • Snadno vás něco podráždí?
  • Jste panovačný a dominantní?
  • Když jste byl mladší, byla vaše povaha spíše výbušná a hůř pod kontrolou?

Osobnost typu A je v mnoha smyslech velmi důležitou pro dosahování pracovních cílů v rámci firemního prostředí. Samozřejmě, že ne každý, kdo má rysy osobnosti typu A, musí nevyhnutně vykazovat symptomy kardiovaskulárních potíží. Je však dobré poznat svoje kladné i slabší stránky a při stresem podmíněném zhoršení zdravotního stavu nebo duševního prožívání zohlednit možná rizika. Polevit v pracovním tempu a vyhledat odbornou pomoc při prevenci zdravotních komplikací (potíže kardiovaskulárního systému, rozvoj stresu, deprese apod.).