Neuróza – abstinenční potíže při pokusu o vysazení chemických látek

cm prasky1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nepříjemné abstinenční potíže při snaze o vysazení chemických látek předepisovaných k potlačování duševních potíží, lze z funkčního hlediska vyložit i tak, že každý takto postižený klient je jen další obětí chemické medicíny, která jej vlastně nikdy nezačala uzdravovat z jeho duševního neklidu. Pouze neklid Duše po celou dobu užívání jen chemicky potlačovala. Jakmile se klient snaží chemický „oblbovák“ vynechat, vrhá se z Podvědomí zpět do jeho života veškerý dosud potlačovaný a dlouhodobě nastřádaný duševní neklid v podobě „abstinenčních příznaků“.

Vlastní příčiny duševních potíží přitom zůstaly neodstraněny. Jsou jimi různé chybné myšlenky a životní postoje (většinou podceňované), které vyvolávají psychické napětí a neklid. Ten se v limbickém mozku může přenést z původně jen duševní úrovně i do tělesných projevů vlivem poruchy regulační činnosti, kterou limbický mozek řídí zdraví celého těla.

Vlivem poruch v řídicích signálech dříve či později vznikají kdekoliv v organismu následné tělesné zdravotní poruchy. Poškození probíhá nejprve na úrovni nesprávné funkce, později může dojít i závažnějšímu poškození kterékoliv tkáně či orgánu.

Nyní stručně uvedu, co je pro odstranění psychické nerovnováhy úplně nejlepším řešením.

  1. První krok je zjistit, které životní postoje a myšlenky jsou ty chybné – někdy je to snadné a již samo svědomí člověku napovídá, kde dělá chybu ve svých reakcích na různé životní podněty.
  2. Druhým krokem je najít a do jednoduchých srozumitelných vět si zapsat takové nové myšlenky a životní postoje, které by měly nahradit ty nevhodné původní.

Tyto jednoduché nové formulace (zpočátku stačí jen jedna jediná) se naučit nazpaměť a v průběhu dne si je co nejčastěji opakovat – tak dlouho až mozek podle nich začne reagovat tím,že jimi nahradí to, co má být ze starých duševních procesů odstraněno.

Často se pro tato nová a správná tvrzení používá označení „pozitivní AFIRMACE“. Například „Nejsem sice dokonalá, ale už teď jsem naprosto úžasná.“

Naopak jako „negativní afirmace“ jsou označovány takové myšlenky, tvrzení a postoje, kterými si (většinou neuvědoměle a nechtěně) zhoršujeme svoji životní situaci. Například jsou to všechny myšlenky, které začínají slovy „nenávidím“ „nesnáším“…

Pokud by výše popsaná technika přestavby osobnosti zaujala i Vás, doporučuji opatřit si k tomu i nějakou kvalitní literaturu, například tyto dvě vynikající a moudré knihy:

V procesu přestavby osobnosti kupodivu může pomoci i jeden prastarý přírodní produkt ze staré Číny, s nímž mám také řadu skvělých zkušeností.

Je to nejen cesta k uzdravení se téměř z čehokoliv – to je jen na začátku. Později se z toho může stát i komplexní, velmi zajímavý až dobrodružný životní styl, nejen maximálně užitečný ale i plný krásných duševních i tělesných zážitků. Samozřejmě že tato cesta je použitelná jen pro lidi ochotné nahradit svůj dosavadní sebezničující životní styl něčím zcela jiným, než na co byli dosud zvyklí.

Pokud tato možnost zaujala i vás, pro začátek doporučuji prostudovat tento článek:

Trénink napojení může klient provozovat prakticky kdekoliv a kdykoliv. Rád Vám k tomu zodpovím jakékoliv doplňující dotazy v naší internetové poradně. V případě výjimečného zájmu o trénink formou osobního setkání a praktikování „bok po boku“ můžete přijet na libovolně dlouhou návštěvu či „pracovní“ dovolenou k nám do Písku.