Není margarín jako margarín

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento článek je zaměřen na otázku, co jsou vlastně náhražky másla a z čeho jsou složené z pohledu farmaceuta. Reklama na „margaríny“ se velmi často objevuje v televizi i v médiích, aniž často tušíme, z čeho se skládají.

Lidový název „margarín“ stále přetrvává, i když v reklamách jde spíše o „rostlinné tuky“. Některé z nich jsou obohaceny ještě o vitamíny. Toto je velmi užitečné vědět, protože jednotlivé výrobky se mohou lišit a názvy mohou být někdy (věřím, že nechtěně) zavádějící.

Začněme od Adama, tedy od skutečného, nefalšovaného másla.

Jako pravé máslo je možné označit pouze výrobek, vyrobený z mléčného tuku. Jako takový musí obsahovat minimálně 80 % (ale méně než 90 %) mléčného tuku, maximálně 16 % vody (a také maximálně 2 % mléčných „netuků“ v sušině). Másla se také liší podle data výroby. Jako „čerstvé“ se označuje máslo do 20 dnů od data výroby, jako „stolní“ máslo skladované nejdéle 24 měsíců při mrazírenských teplotách (na stolním másle musí být uvedeno datum výroby). A ještě označení „tradiční máslo“ přísluší výrobku stloukanému z mléka či smetany přímo. Za určitých podmínek je povoleno ještě označení „České smetanové máslo“ při splnění podmínek stanovených EU. V případě pravého másla je třeba dát pozor na různé zkreslené názvy!

Pravý margarín

Od pravého másla se dostáváme k pravému margarínu. Pravý margarín v našich obchodech příliš nenajdeme. Pod obchodním názvem margarín se smějí prodávat pouze výrobky, které obsahují mezi 80 a 90 % tuku. Obvykle se vyskytují výrobky označené jako roztíratelné tuky. Dostupné roztíratelné tuky obsahují od 20 do 60 procent tuku. Roztíratelné tuky dnes tvoří rafinované rostlinné oleje a voda, spolu s emulgátory, stabilizátory, konzervanty, antioxidanty, barvivy a regulátory kyselosti. Z nerafinovaných rostlinných olejů mohou roztíratelné tuky obsahovat nejčastěji nerafinovaný rostlinný olej.

Nerafinované oleje jsou kvalitnější, mají výraznou barvu, specifickou chuť i vůni a jsou hustší, s možnými usazenými kaly. Prodávají se v tmavých skleněných obalech, aby byly chráněny před světlem. Nejlepší oleje jsou lisovány za studena ze semen a ořechů z ekologického zemědělství. Nesmí se chemicky rafinovat (čistit). Vyšší cena je dána tím, že výrobce vytěží šetrným lisováním mnohem méně oleje než výrobce, který oleje lisuje pomocí chemických rozpouštědel.

Existuje i skupina výrobků, které se pohybují mezi máslem a margarínem na straně jedné a roztíratelnými tuky na straně druhé. Jedná se o směsné nebo rostlinné tuky a také o másla (margaríny, směsné tuky) se sníženým či nízkým obsahem tuku. Název „směsný tuk“výrobek z rostlinného a/nebo živočišného tuku, který obsahuje nejméně 10 a nejvýše 80 % mléčného tuku, u něhož celkový obsah tuku je min. 80 % (ale méně než 90 %).

Pokud je roztíratelný tuk označený jako „rostlinný“ nebo „slunečnicový“, měl by být složen výhradně z rostlinných tuků, (připouští se odchylka – maximálně 2 % živočišných tuků z celkového obsahu tuku).

Pokud je výrobek označen jako „máslo (margarín, směsný tuk) se sníženým obsahem tuku“ (nebo „třičtvrtětučné“), pak musí obsahovat tuky v rozmezí 60-62 %. Použije-li se název „máslo (margarín, směsný tuk) s nízkým obsahem tuku“ (nebo „nízkotučné“ či „polotučné“) musí výrobek obsahovat min. 39 % a max. 41 % tuku.

A konečně tak známé „pomazánkové máslo“, musí výrobek obsahovat min. 31 % mléčného tuku.

A na závěr zopakujeme, že pokud má výrobek jiný obsah tuku než výše uvedená rozpětí, je označen jako „roztíratelný tuk“ (případně s doplňkem „mléčný“ či „směsný“).

Všechny tyto výrobky mohou obsahovat přidané vitamíny (nebo i další přírodní látky).

Nejvíce jsou zastoupené v tucích rozpustné vitamíny A, D a E. Někdy může obsahovat i vitamíny ze skupiny B – thiamin (B1), riboflavin (B2), pyridoxin (B6), kyanokobalamin (B12) a některé další přírodní látky.