Nejčastější příčiny bolestí na hrudníku

cm stetoskop

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

BOLEST MEZIŽEBERNÍCH SVALŮ A NERVŮ
Jednou z nejčastějších možných příčin bolestí na hrudníku, zejména u mladších a jinak zdravých jedinců, je skupina bolestí neuro-muskuloskeletárního původu čili způsobených poruchou nervů, svalů a kostí, případně chrupavek. Vznikají hlavně po nepřiměřené jednorázové fyzické námaze, jakou je např. velký úklid, přenášení nábytku či jiných břemen, delší činnost v tzv. vynucených polohách – např. věšení záclon, přibíjení či šroubování v těsných, špatně přístupných prostorách a podobně.

Bývají způsobené přetížením určitých svalových skupin, případně blokádou určitého segmentu zad po prudkém pohybu či nepřiměřeném zatížení. Tato bolest se může potom šířit (vyzařovat) na přední hrudní stěnu až do oblasti srdce, čímž může imitovat příznaky akutního infarktu myokardu. Na rozdíl od infarktu však nebývá tak intenzivní a dramatická, nemívá pálivý charakter, chybí celkově vážný (šokový) stav a strach ze smrti.

Příčinou bolestí dýchacích mezižeberních svalů a nervů bývá nadměrná námaha dýchacího svalstva při onemocnění průduškovým astmatem anebo při chronickém zánětu průdušek, hlavně když se tato onemocnění klinicky zhorší. Takováto bolest nepřetrvává dlouhodobě, zpravidla se vytratí spontánně do týdne po úpravě dýchání (astmatu, bronchitidy). Ústup bolestí a regeneraci hrudního dýchacího svalstva můžeme urychlit aplikací bylinného krému Artrin na bolestivá místa hrudního koše – svaly, žebra a mezižeberní prostory. Artrin je rovněž dobře účinný při bolestech zad a zádového svalstva, při jejich blokádě anebo přetažení.  Z klasických chemických léků se v takovýchto případech ordinují analgetika a myorelaxancia (tedy léky proti bolesti a na uvolnění kosterního svalstva). Je potřeba dostatečně dlouhé šetření přetížených svalových skupin, resp. zad, až do vymizení obtíží – zpravidla to bývá 10 až 14 dní, při blokádách plotének, zejména opakovaných a závažných, i déle.

PSYCHOGENNÍ BOLEST
Jiné příčiny má bolest projevující se zejména pícháním v oblasti hrotu srdce, tj. pod levou paží a mírně vpředu, tedy v místech pod levou bradavkou. Tato bývá často spojená se strachem a úzkostí, někdy i s pocitem nedostatku vzduchu, či spíše s pocitem nemožnosti se dostatečně hluboce nadechnout. Píchnutí se objeví zejména na vrcholu hlubokého nádechu. Ve schoulené poloze nebo při mělkém dýchání nemusí být pociťována intenzivně anebo vůbec. Takovéto bolesti mají příčiny psychogenní – úzkost, zvýšené emoční napětí, strach z něčeho (nejednou z domnělého vážného onemocnění), bývají často spojené s palpitacemi a tachykardií (bušením a rychlou činností srdce) i dalšími somatickými příznaky.

Potřebná je psychoterapie s dostatkem trpělivosti a empatie a psychohygiena.

INFARKT MYOKARDU
Další, tentokrát vážnější příčinou hrudní bolesti, může být akutní infarkt srdečního svalu. Projeví se zpravidla prudkou nesnesitelnou bolestí za hrudní kostí, strachem ze smrti až šokovým stavem. Bolest může vyzařovat do levé horní končetiny a šířit se po její vnější (loketní) straně až k malíčku a prsteníku. Někdy bolest vyzařuje do brady a zubů, jindy do zad pod lopatky, může se též projevit zvracením, kdy imituje akutní břišní příhodu, bývá to obvykle při tzv. diafragmálním (spodním) infarktu myokardu.

Tato bolest na rozdíl od předchozí psychogenní nemá charakter píchání, ale je svíravá či pálivá, prudká, nesnesitelná, zničující, často vyzařující do levé horní končetiny…

Akutní infarkt srdečního svalu samozřejmě není možno léčit doma, ale vyžaduje okamžité přivolání urgentní lékařské pomoci, hospitalizaci a intenzivní léčbu s monitoringem srdeční činnosti a vitálních funkcí na koronární jednotce.

Přírodní produkty můžeme velmi účinně využít hlavně v prevenci srdečního infarktu a jeho rizikových faktorů. Jednak v prevenci primární, jejímž cílem je zabránit vzniku onemocnění, jakož i v prevenci sekundární po překonaném infarktu, jejíž význam spočívá v zabránění zhoršování stavu srdečně-cévního systému, v zabránění srdečního selhání, poinfarktové anginy pectoris, resp. vzniku dalšího infarktu. Samozřejmě, že součástí komplexní prevence je vždy i pravidelná životospráva, tj. zdravý životní styl s dostatkem vhodného pohybu, s eliminací kouření a ostatních škodlivin a rizik.

Přírodní produkty, jako doplňky výživy, tu představují významný přínos v prevenci nejen infarktu srdce, ale i ostatních tzv. civilizačních chorob. Působí na bázi celostního a šetrného přístupu k lidskému organismu v jednotě s psychickým stavem, životním prostředím, okolím…

Užitečné jsou i tzv. zelené potraviny – řasa chlorella, spirulina barley, které jsou bohatým zdrojem pro organismus potřebných vitaminů, minerálů a enzymů, a zároveň působí jako účinné antioxidanty.

Samozřejmě, příčin vyvolávajících bolesti na hrudníku může být mnohem více. Vyskytují se však méně frekventovaně, nemívají vždy typické příznaky a většinou si vyžadují další klinické, často i invazivní vyšetření.