Naslouchejme zákonům přírody

cm briza

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Existuje leccos, včetně prostředků konvenční medicíny, čím můžeme prospět svému zdraví. Pokud ale chybí harmonie v našem fyzickém, emocionálním či mentálním těle, dochází opakovaně k poruchám funkce organismu. Dnes se nejčastěji setkáváme s poruchami těla emocionálního, neboť právě je často zanedbáváme. Jakmile však pochopíme, jak s ním zacházet, má to pro naše zdraví nesmírnou cenu.

Můžeme totiž podstoupit jakékoliv ošetření – ať už prostřednictvím klasické či alternativní terapie, nejsme-li pozitivně naladěni, zlepšení zdraví se těžko dočkáme. Pozitivní postoj je při každém ošetření mimořádně důležitý, protože dokonalé zdravotní pokroky nastávají jen tehdy, je-li člověk uvolněný, v souladu se sebou samým, se svým okolím i s lidmi, kteří jej ošetřují. Pokud chceme dospět k tomuto “umění”, musíme se k němu dobrat vlastní výchovou. Navíc je pak nevyhnutelně nutné pochopit, jakým způsobem a proč stavět mosty mezi konvenční a alternativní medicínou s cílem upřednostňovat celostní systém, jenž účinným způsobem zmírňuje případné utrpení nemocného.

Klasická medicína se svým kvalitním technickým zázemím je relativně “mladá”, zatímco ta alternativní nás provází od doby, kdy člověk začal myslet, a lze o ní hovořit jako o “medicíně původní”. Vzhledem ke všem aspektům obou systémů je technicky vyvinutá medicína sice užitečná, ale jednoduché, mnohdy dávno zapomenuté metody působí často mnohem lépe. A tak je nanejvýš chvályhodné, že se dnes oba medicínské systémy začínají sbližovat. Čím dál víc využíváme možnosti svobodně volit mezi různými způsoby terapie a kombinujeme klasické ošetření s osvědčenými úspěšnými metodami přírodní léčby. Neléčíme pak jen symptomy, jak to učí konvenční medicína, ale snažíme se hledat příčinu nemoci. Jsme-li dostatečně informovaní, dokážeme leccos napravit třeba jen pomocí výživy a jednoduchých úkonů, které lze v případě potřeby použít. Je škoda, že jsme ztratili kontakt se svými “kořeny”. Přesto je možné rozpomenout se ještě dnes na to, že patříme k přírodě, a vyplatí se nám, budeme-li se řídit jejími zákony.