Napojování se na Kosmické Zdroje 2 – Pozorovatel (soubor návodů a pracovních poznámek)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Prosím o shovívavost – nejde o ucelený text, kde by po sobě jdoucí části na sebe logicky navazovaly. Jde o soubor útržků různých pracovních poznámek a dosavadních zkušeností s napojováním se na Kosmické Zdroje.

Průběžně inovovaný text už delší dobu slouží prvním UČENLIVÝM zájemcům z naší bezplatné internetové poradny jako návod k lepšímu životu (životnímu nadhledu, k lepšímu zdraví tělesnému, duševnímu, duchovnímu a sociálnímu). Jejich pozitivní zkušenosti jsou potvrzením, že „napojování se“ funguje a pomáhá.

Nejpříjemnější je, že Kosmický Celek reaguje zřetelnou motivační odměnou za každou maličkost, o kterou vylepšujeme napojení, přestože nám tento nový a mnohem lepší operační program pro lidský mozek funguje zpočátku jen maličko a jen občas.

Soubor textů a poznámek neprošel žádnou jazykovou úpravou, je to opravdu „jen“ pracovní verze, vyvíjí se „za pochodu“ tak, jak přichází nové zkušenosti. V budoucnu budou některé jeho části přepracovány do samostatných článků tohoto seriálu. Protože platí „kdo rychle dává, dvakrát dává“, jde text na internet takový, jaký právě je.

DOPORUČENÍ: číst na přeskáčku – podle toho, co „padne do oka“ – neboli co Vás zrovna osloví.


Někteří staří mistři během svého praktikování objevili, že oslabováním „jáství“- ega (přetlumočeno do současné mluvy) se nám otevírá mnohem vyšší level existence, než jaký běžně známe – kombinace velmi příjemných a někdy až fantastických prožitků v báječné kombinaci s nejužitečnějšími, nejpragmatičtějšími dary pro světskou rovinu existence.

V naší bezplatné (sponzorované) internetové poradně postupně přibývají klienti a hlavně klientky, zklamané tím, že dosavadní intenzivní snahy o uzdravení těla a Duše podle všech současných módních trendů buď vůbec nezačaly pomáhat, nebo se jejich účinek po nějaké době začal vytrácet.

Vzácně mi do poradny napíše o radu i nějaký z profesionálních šiřitelů různých forem rozvoje duchovního života. Soukromě se mi svěřují se zklamáním, že jim přestala pomáhat víra či praktikování toho, čemu tak věřili a co na veřejnosti proklamují.

Někdy je v podstatě jediná, ale zásadní chyba v tom, že stále jde jen o vylepšování „jáství“, které sedí v mozku jako žába na prameni:

 • JÁ cvičím jógu (či něco jiného zaručeně zdravého)
 • JÁ se zdravě stravuji
 • JÁ věřím v Boha, případně v cosi jiného
 • JÁ čtu duchovní knihy a jezdím na kurzy

K tomu přistupují i tři nejobecnější věty, které jsou příčinou většiny současného utrpení:

 • JÁ CHCI
 • JÁ NECHCI
 • JÁ SI MYSLÍM…

Jenže Kosmický Celek chce od nás něco jiného:

Teprve když se člověk svého JÁ vzdá a OSVOBOZENÝ mozek se začne Kosmického Celku ptát „Co potřebuješ TY?“, teprve pak mohou slábnout a mizet všechna trápení tělesná, duševní i sociální.

Nejstručnější popis cesty:

 • Když „já“ je nahrazeno oslovením TOHO VYŠŠÍHO – „TY“.
 • „TY namísto bývalého Já“

Jde jen o to se co nejrychleji osvobodit, uvolnit si svůj čas a energii na vytváření nové a mnohem lepší životní etapy – což může být například napojením se na NEBESKÝ LEVEL EXISTENCE.

Nebesa totiž existují a čekají na nás. Stačí se dostatečně zklidnit, zbavit se „jáství“ a trénovat napojení. Nebesa nás vůbec nečekají po smrti tělesné schránky, jak se většina věřících domnívá. Nebesa se nám objeví v Nebeském Třetím Oku vždy, když se tento důležitý hardware uprostřed našeho mozkového počítače zbaví sebestředného „jáství“ které sídlí tamtéž. Sídlo prožitku „já“ v limbickém mozku prokázal čistě materialistický vědecký výzkum mozkové činnosti.

Vyhnání „jáství“ z Nebeského Oka se daří zpočátku jen dočasně, ale i ty kratičké první záblesky nás informují slastnými a velmi užitečnými odměnami, že naše Nesmrtelná Duše konečně našla správný směr svého dalšího vývoje. Toto otevření se „vnitřnímu Bohu“ a JEHO NEBESŮM zažila a zapsala celá řada „starých mistrů“ všech možných MÍRUMILOVNÝCH a SNÁŠENLIVÝCH náboženství. V rámci křesťanské mystiky to byl například Jan Amos Komenský v proslulé knize Labyrint Světa a Ráj Srdce. V Bibli je tento nádherný zážitek zaznamenán ve zjevení svatého Jana jako „nový Jeruzalém“.

Sebevražda Ega (mnohem užitečnější způsob existence je POZOROVATEL)

Uprostřed limbického mozku (pravděpodobně v oblasti thalamu) tuší vědecký výzkum mozkových aktivit místo, kde vzniká pocit „já“.

Jenže hned za thalamem je šišinka (epifýza), která může fungovat jako modem, s jehož pomocí se mozek připojuje na Kosmické Informační Pole. Jím si Vesmír mimo jiné uvědomuje sám sebe. To je skutečné místo Třetího Oka, které se může mnohem intenzivněji prosadit, pokud v thalamu před ním není příliš silná aktivita „já“.

Proto staří mistři věděli, že dokud v lidské psychice převládá pocit jáství, nemůže místo něj přijít prožitek Kosmického Celku. A protože je sebeuvědomění Kosmického Celku pro Vesmír velmi důležité, má spoustu pozitivních i negativních motivací, jak donutit sebestředné jáství, aby se zklidnilo a umožnilo šišince zachytit a k dalšímu zpracování předat velmi tiché signály jednak z hlubin našeho podvědomí a jednak z Kosmického Informačního pole.

Mnozí přemýšliví lidé již po staletí hledají odpověď na otázku – „Jaký je smysl lidského života?“ a jak se zdá, zatím na ni nenachází odpověď.

Hlavní smysl lidského života je přitom jen jeden jediný: Vesmír (Kosmický Celek) nezbytně potřebuje člověka, nejen proto, aby si skrze nás vytvořil Ráj na Zemi, ale především proto, aby si skrze lidský mozek mohl uvědomit sám sebe. Ne mozek ledajaký, ale takový, který je NAPOJENÝ do věčné kosmické „internetové sítě“ vytvářející KOSMICKÉ VĚDOMÍ.

K tomu je v lidském mozku struktura postaru zvaná „třetí oko“ – funguje stejně jako modem v počítači – ke spojení se sítí. V běžně fungujícím lidském mozku není toto napojení se „nahoru“ zdaleka tak aktivní, jak by mohlo být, protože je rušeno intenzivním prožíváním pocitu „já“. Teprve na toto nejzákladnější sebeuvědomění si „já“ nabaluje paměť to, jak si to své „já“ vlastně představujeme.

Naštěstí jde mozek vytrénovat, neboli přeprogramovat, aby se mozek osvobodil od „já“ a přeprogramoval se na „TY, PANE“. Čím tišší je v mozku „já“, tím lépe se aktivuje jeho modemová činnost – tím lépe dojde ke spojení mozku s Kosmickým Informačním Polem. Jako když se individuální počítač propojí s gigantickým množstvím jiných počítačů, které dohromady tvoří internetovou síť.

Když lidská nenapojená Duše ovládaná jástvím dospěje řadou předchozích inkarnací do potřebné kvality, ve finále se dostane do psychospirituální krize, kdy umořené a životem znechucené jáství už ztrácí ochotu žít tak jako dosud a hledá pro svůj život nějakou zcela novou alternativu. U někoho je situace dokonce vyhrocena tak, že znechucené individuální „jáství“ začne uvažovat o sebevraždě, v touze dostat se do klidu a zbavit se všech problémů.

To dočista nejlepší, co může Duši zachránit, je totální změna psychiky. Naštěstí je pro nás připravená lepší možnost – nechat zahynout právě jen to „jáství“ (blokující budoucí činnost třetího oka) a nahradit tohle umírající Ego VYŠŠÍ FORMOU VĚDOMÍ. Jako když je stará unavená housenka na konci svého života – buď živoří, až umře, anebo jde do sebe, zakuklí se – a změní se v motýla.

S lidskou duší je to podobné. Pokud Osudem vybraná Duše tuto změnu nezahájí v současné inkarnaci, Vesmír si na ni počká a v příštích tělech to bude s námi zkoušet znovu – po dobrém či po zlém – až to Egouš dočista vzdá a přenechá lidský mozek do služby Veškerenstva.

Odměna je přímo fascinující a starým mistrům je známá již od pradávna:

 • Kosmický Celek se mnohem lépe než Ego postará o to, aby se osvobozené Duši i tělesné schránce začalo dařit lépe než kdykoliv před tímto napojením se a ODEVZDÁNÍM.
 • Jáství (Egouš) jen překáží – je to jediný skutečný nepřítel našeho štěstí a zdraví.

Úspěch záleží výhradně jen na učenlivosti klienta či klientky – někdy se ukáže, že nepoučitelné Ego ještě málo trpělo, a tak chce dál tvrdošíjně žít ve svých stereotypech. Takovému člověku pomoci není. Naopak, čím více je Ego (jáství) samo ze sebe znechucené, tím větší je šance, že z části svého duševního prostoru bude ochoten ustoupit a nechat člověka, aby si v mozku natrénoval zcela jiné a mnohem lepší duševní vybavení.

Nadměrné myšlení nejen že unavuje, horší je, že postupně vytváří psychosomatické energetické bloky v čakrách – a ty dříve či později vyvolají tělesné nemoci. Je to proto, že člověk přemýšlející je jen dočasný polotovar pro bytost vyššího typu – napojenou na Kosmické Informační Pole – z něj skrze INTUICI (funkce třetího oka) dostáváme všechny potřebné informace o tom, co máme dělat právě teď.

Je nutné pochopit, že promýšlet minulost či budoucnost není zdaleka tak užitečné. Po dobrém či po zlém nám Kosmický Celek vnucuje možnost stát se bytostí žijící v plném vědomí PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU.

Myslet je dobré, VĚDĚT CO TEĎ (vnímat skrze napojení se „nahoru“ aktuální doporučení od Kosmického Celku) je nesrovnatelně lepší.

Napojování se náramně usnadní, když Egouš=jáství dojde k poznání, že je jediný zdroj veškerého utrpení svého nositele a rozhodne se co nejčastěji NEBÝT – a předat správu Duše, těla i jeho světských skutků TOBĚ, všeobsahující Kosmický Celku.

ČÍM ZAČÍT:

1. Klíčové je stát se odděleným POZOROVATELEM všeho, čím se naše tělesná schránka zabývá. Naučit se vnímat, že něco jiného je ten POZOROVATEL, který je dokonale tichý a klidný a nekoná vůbec nic – jen pozoruje.

Afirmace: TY PANE, JSI TICHÝ POZOROVATEL UPROSTŘED HLAVY. TICHÝ A KLIDNÝ POZOROVATEL.

Při soustředěné meditaci je možné sledovat:

 1. co běží hlavou na úrovni rozumu (oddělovat to co je ČISTÉ VĚDOMÍ = POZOROVATEL od toho čím se zabývá rozum a tělesná schránka)
 2. jak se jeho tělesná schránka učí dýchat.

Tělo se učí DÝCHAT POMALU A NA DORAZ.

= Toto praktikování postupně přinese do Duše TICHO A KLID, které už samo o sobě dokáže leccos uzdravovat. Fakt to takhle funguje každému, kdo dokázal TRPĚLIVĚ A OPAKOVANĚ trénovat.

Znovu opakuji – oddělit čisté vědomí = to jest pasivního pozorovatele ve třetím oku od akční a myslící části osobnosti

2. Napojit se třetím okem na Kosmické Informační Pole a z něj získávat potřebné odpovědi na jedinou-důležitou otázku CO TADY A TEĎ?

3. Další co si v opakováním naprogramovat do mozku:

ODEVZDAT (čistě jen v psychice, nikoliv na hmotné úrovni) vše hmotné jeho skutečnému majiteli – KOSMICKÉMU CELKU, protože jedině Kosmický Celek se dokáže dokonale postarat o vše potřebné = Tohle je jediný způsob je se dokonale zbaví Egouš veškerého strachu – protože nebude důvod o co se bát – když vše stvořené je už teď v té nejlepší možné péči. V péči Kosmického Celku.

= v celém popisu toho čím začít, nebyla zapotřebí jediná zmínka o Bohu, což je důležité pro lidi, kteří v Boha nevěří. Přesto je v textu dokonale obsažen – což je důležité nejen pro věřící, ale i PRO NĚJ.

Na Egouše (ten starý program „jáství“) mi stále více vyhovuje zajímavá finta – neustálým opakováním si hluboko do paměti uložit, že je jakékoliv „já“ je zdrojem utrpení celého člověka a způsob, jak se jej stále častěji a pohodlněji zbavovat, je jeho dobrovolná VELMI PŘÍJEMNÁ sebevražda rozplynutím se v moři klidové Kosmické Energie (totéž co Kvantové pole – prána – Boží láska – čchi atd).

Tím si lze mnohem rychleji navodit nanejvýš osvobozující stav, kdy ve třetím oku mizí „já“ a je nahrazeno prožitkem TYKÁNÍ – „Ty, Kosmický Celku“, což je totéž co pro křesťana „Ty, Otče Nebeský“ nebo „Ty, Pane“.

V mozku tak vznikne situace POZOROVATELE, který mimo jiné snadno vnímá, jak se tělesná schránka konečně napojuje na to, co tu na nás čeká od počátku Vesmíru – na prapůvodní uzdravující, regenerující a omlazující všudypřítomnou Volnou Klidovou Kosmickou Energii, zdroj tělesného zdraví, duševní blaženosti a všeho ostatního nejlepšího, co může člověka potkat.

Praktikování POZOROVATELE se nejprve se daří jen v klidu, ale jde o to, dosáhnout tohoto nadhledu i při jednoduché známé manuální činnosti. Trpělivým trénováním se toto rozšířené vědomí v mozku daří udržet při stále složitějších činnostech tělesné schránky. Odměn je celá řada – například daleko menší vynakládání energie do sledované tělesné a později i rozumové činnosti, lepší využití zkušeností uložených v podvědomí a lepší intuice přicházející z Kosmického Informačního Pole. A to je teprve skromný začátek!!

Jak už jsme si řekli, Vesmír nezbytně potřebuje dostat lidský mozek na mnohem vyšší, efektivnější způsob fungování – především proto, aby se stal funkční součástí kosmické sítě, skrze níž si Kosmický Celek uvědomuje sám sebe.

Meditace je soustředění se vědomí na něco za účelem zastavení zbytečného rozumování. = aby došlo k oddělení čistého vědomí (= POZOROVATELE) od přemýšlející části mozku, s níž se netrénované vědomí plně ztotožňuje – neboli netrénovaný mozek funguje na úrovni „Já jsem to, co přemýšlí“.

Trénink Pozorovatele je jedna z možností na co se soustředit = což je podstata meditace.

Z čistě lidského hlediska mne osobně již několik desetiletí fascinuje možnost mít užitek nejen z této dávno známé podstaty meditace, ale na jejím vyšším levelu mít i náramný užitek z toho, na co se vědomí soustřeďuje – především na všudypřítomnou klidovou energii (kvantové pole, pránu, Boží Lásku). Ta je trvale přítomna nejen kolem nás ale i v nás samých. Jejích cca 96 % je v absolutním klidu a pouze zbývající cca 4 procenta TÉŽE ENERGIE je aktivováno a tvoří v jejím nekonečném prostředí vše, co známe jako náš stvořený svět, jak bylo naznačeno v závěru článku Karmická medicína 13 – Možná je svět opravdu stvořen z Lásky.

My všichni a všechno kolem nás jsme v podstatě „jen“ roztomilé pohyblivé obrázky žijící v kvantovém poli. Mnohem větší užitek z něj však získáváme až v okamžiku, kdy jsme schopni se na tuto všeprostupující klidovou energii schopni alespoň občas se napojit.

Malé upřesnění pro Ty, co se učí napojovat Gaiu. Energii Matky Země je součástí oněch aktivovaných 4 %. Nicméně správným posunutím invokačních myšlenek se lze dostat od prožitku Matky Země k ještě klidnějšímu obsáhlejšímu prožitku Matky Veškerenstva = nekonečné kvantové pole, prána, Boží Láska, atd). A z PROŽITKU automaticky vyplývá i UŽITEK tohoto napojení se.

Jde o to pochopit (a naučit se s tím pracovat), že Kosmický Celek nám nabízí své přímé vedení uvnitř nás samotných.

Ty nejlepší rady jsou odpovědí na co nejčastěji kladenou otázku ve smyslu: „Kosmický Celku, co radíš téhle schránce TADY A TEĎ?“

= ve smyslu: „Co má tato schránka dělat tady a teď, aby to nejlépe vyhovovalo TOBĚ, Kosmický Celku?“

Otázka je směřovaná do modemu Třetího Oka, a slouží pro nejlepší napojení se na Kosmické Informační Pole. V praxi používám různé její zkrácené verze, nejčastěji „Co teď, Otče?“ nebo „Co teď, Pane?“

2015-04-13

DŮLEŽITÉ!!! KONTROLA DOPORUČENÍ „shůry“.

Jak odlišit informace „shůry“ od našeptávání rozumujícího Egouše? Je na to neselhávající, ověřený způsob:

 1. krok číslo jedna je zastavit hřmot myšlenek v hlavě, protože signály intuice jsou velmi tiché (totéž platí o vnímání tichého hlasu tělesných interoreceptorů).
  = toto umění tiché bdělosti vyžaduje pravidelný trénink a i po letech je stále co vylepšovat.
 2. požádat NEJVYŠŠÍHO o odpověď na otázku: „Co TY Kosmický Celku potřebuješ od této tělesné schránky tady a teď?“

Když přijde nějaká intuitivní odpověď, není ještě jisté, zda přišla „shůry“ nebo zda ji nepodsunulo rozumující jáství.

Je třeba položit kontrolní otázku: „Tuto radu jsi navrhl opravdu Ty, Veliký jediný – ANO NEBO NE?“, případně ještě opačnou kontrolu: „Tuto radu jsi navrhl ty, egouši ANO NEBO NE?“

= máme mnohonásobně ověřeno, že teprve při těchto kontrolních otázkách Ego nelže a nehraje si na Pána Boha..

Tohle je principiálně jednoduché a funguje to naprosto shodně v každém napojujícímu se – a není podstatné, jak tu nejvyšší instanci nazve – někomu vyhovuje pojem Bůh – s tím, že to je Celek, a nikoliv nějaký moudrý dědeček sedící na obláčku.

Náramnou hravost a zálibu v pestrosti stvořeného Vesmíru projevuje NEJVYŠŠÍ v tom, jakými TĚLESNÝMI pocity dává najevo své ANO a NE. Chce to zase čas a trpělivé praktikování, než přijdete, kudy to chodí právě Vám. Naštěstí pak už Vesmír používá stále stejný tělesný signál a nemění pravidla komunikace.

Příklady ze života:

 1. hlava funguje jako kyvadlo – ano, ne jako v běžném životě (moje maličkost)
 2. ano – lehké cuknutí v pravé ruce, ne – podobný pocit v levé ruce
 3. ano – příjemný pocit v srdeční čakře, ne- tísnivý pocit u žaludku.
 4. ano, ne – dva nápadně odlišné pocity v břiše.

ŽIVOT JE JEN HRA – ale je dobré hrát ji tak opravdově, jako by šlo o život.

2015-04-15

STRUČNÉ SHRNUTÍ:

Když se Třetí oko a následně celá tělesná schránka vzdá Egouše = jáství a otevře se pro TY = Kosmický Celku, tak se TVÁ NEJVYŠŠÍ STVOŘITELSKÁ TROJICE postará o všechny čtyři sféry života, které lidská schránka potřebuje ke krásnému životu:

 1. tělesné zdraví,
 2. duševní štěstí,
 3. lepší mezilidské vztahy
 4. solidní hmotné zabezpečení.

= správu světských záležitostí opustí špatný správce (jáství) a řízení se ujme pravý majitel Veškerenstva, který má pro lidskou schránku k dispozici:

 1. nejlepší doporučení na otázku co TADY A TEĎ z Kosmického internetu = akášická knihovna, pro křesťany vševědoucnost Boží
 2. k realizaci těchto informací nekonečný zdroj Kosmické energie, která je sice všudypřítomná, ale pomáhá jen tomu, kdo se na ni dokáže napojit
 3. s pomocí softwaru „Kosmické dítě“ mnohem lepší zdravotní péče o schránku včetně zpomalení procesů stárnutí

Takzvané „hmotné“ tělo je ve skutečnosti BIOENERGETICKÝ OBRAZ DUŠE, zviditelněný v Kosmickém kvantovém poli.

Text který býval zde, byl použit pro článek Napojování se na Kosmické Zdroje 1 – Čtyři důkazy pravdy

Doplňující poznámky z poradenské korespondence:

2015-03-29

Souhrn:

 1. trénování „TY“ v Třetím oku
 2. myslet na svou maličkost důsledně jen ve třetí osobě („nekrmit jáství) = což nechá Třetí oko (modem, wifina „nahoru“) k dispozici Kosmickému pozorovateli.
 3. vědomí dvou programů
 • buď mozek jede na starý program „já“ = zdroj problémů, kromě všeho jiného negativního jáství zablokuje modem a ztratí se kontakt s kosmickou sítí)
 • a pak mozek sebezáchovně překlikne na „TY“ = (zdroj pragmatických bonusů) a tím dočasně uteče z problémů vázaných na jáství.

= stálým pře-klikáváním starý program slábne a nový sílí a přináší stále více užitku i blažených zážitků.

2015-02-27

„Hmota“ je jen nepravdivý natrénovaný názor na oční vjemy. Stejně nesmyslný jako zvyk myslet si, že Země je placatá – což kdysi „věděl“ veškerý tehdejší „vědecký“ svět i veřejnost.

Jednou začnou někteří lidé svým dětem a vnoučatům od malinka říkat, že VŠE, co vidí VNĚJŠÍ OČI, jsou jen obrázky v kvantovém poli nekonečné Klidové Kosmické Energie a jak důležité je trénovat vnitřní zrak Třetím okem. Pak se otevřou možnosti k ještě mnohem zdravějšímu a SPOKOJENĚJŠÍMU životu.

2015-02-14

V mozku lze trénovat stále lepší přepínání mezi původním softwarem Ega a nově vznikajícím báječným softwarem Kosmického Celku. Přepínání mezi „já-Egouš“ a „Ty, všeobsahující všudypřítomný Kosmický Celku“. Jde o to naučit se pod tím starým fungovat co nejméně a naopak nový software posilovat, zdokonalovat a vracet se do něj co nejčastěji a co nejrychleji. Je to jen otázka tréninku.

Není to žádný únik ze zdánlivě hmotné reality, to je naopak získání pragmatického nadhledu na celou komplexní viditelnou i neviditelnou realitou TADY A TEĎ. Je to stav, v němž se daří plnění všech potřebných světských povinností nesrovnatelně lépe, než se to dosud dařilo pod vedením Ega:

 1. od Kosmického vědomí dostáváme ty nejlepší informace co dělat TADY A TED,
 2. Kosmické kvantové pole (prána a hadí síla) dodá do těla více energie k plnění těchto doporučení.
 3. Kosmické dítě lépe obslouží fungování tělesné schránky.
 4. Kosmický Celek se postará o to, aby do života přicházely takové zajímavé možnosti, že to žádný rozum předem nevymyslí.

HURÁÁ

2015-05-26

POŘADÍ DŮLEŽITOSTI, pokud se NOVÁ BYTOST má co nejčastěji a stále lépe napojovat na Nebeský level života (a přitom s nohama na Zemi pevněji než kdykoliv dříve), tak by měla mozku opakovat doporučení k VYMAZÁVÁNÍ minulých příběhů. Tím se zlepší umění žít TADY A TEĎ.

Pořadí důležitosti – nejprve se postarat o napojení nahoru = život Duše na Nebeském levelu, z toho následně vyplyne, jak se postarat o Duši a její schránku na světském levelu existence – v pořadí:

 1. vlastní zdraví duševní a tělesné, teprve pak přichází péče o velmi malé děti pokud jsou, dospělé děti se už musí starat samy o sebe a i ony patří do bodu c)
 2. hmotné zabezpečení
  – citlivé stravování,
  – smysluplná práce za odpovídající odměnu finanční či jinou
  – střecha nad hlavou atd.
 3. TEPRVE PAK přichází čas na to ptát se, zda se ode mne nežádá pomoc někomu bližnímu – a stále vše kontrolovat dotazováním se „nahoru“, zda je to MOMENTÁLNĚ NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ z hlediska dokonalé Kosmické Spravedlnosti.

= velká část pseudo-duchovně žijících lidiček (tak jak je zatím moje maličkost poznávala) toto pořadí může odsuzovat za příliš sobecké, protože neodpovídá jejich vysněnému iluzivnímu rádoby-duchovnímu životu.

Chápu, pro mne bylo kdysi také překvapením, jak skutečný živý Bůh je daleko pragmatičtější a s velkým smyslem pro humor (včetně černého humoru) – ve srovnání s tím, jak si „to nahoře“ představují duchovní snílkové, kteří se nikdy ZAŽIVA nahoru nedostali.

Proto je velmi důležitá prosba ke Kosmickému Celku:

„Prosíme Tě, ukaž nám, jak vidíš svět TY PANE, ze SVÉHO NEJVYŠŠÍHO NADHLEDU, v rámci Tvé dokonalé Kosmické spravedlnosti.“ A pokud Duše už umí alespoň na chvíli pozastavit hlasité rozumování Egouše, mohou i jí do ztišeného ale bdělého mozku začít přicházet zajímavé odpovědi – Intuicí skrze Třetí oko uprostřed hlavy.

+ všechny přicházející informace a vidění následně kontrolovat, jinde uvedeným postupem (v novelizované příloze POZOROVATEL kterou je přiložena k mailu), aby byla jistota, že přišly skutečně „shůry“ a nikoliv že si je vymyslel Egouš.

2015-10-13

K tématu „vyslyšení prosby“ aneb kdo má koho poslouchat = stále se potvrzuje již po staletí, že Vesmír dost kašle na prosby našeho Ega. Znamenitě to funguje opačně – naučit se vyslyšet doporučení Vesmíru na otázky ve smyslu  „Co Ty potřebuješ od této lidské schránky?“. Ty Kosmický Celku jsi náš nejvyšší zaměstnavatel – a nejlépe víš, co od nás potřebuješ TADY A TEĎ. Také nejlépe víš, jak nás odměnit – hlavně za to, jak moc se zbavujeme lidských slabostí a měníme se z neklidného, nenapojeného, rozumujícího člověka v KLIDNOU, napojenou bytost vyššího typu.

2015-05-26

ZPOMALOVÁNÍ PROCESŮ STÁRNUTÍ

Čím méně v mozku působí Egouš (ztotožňující se s věkem své tělesné schránky) a místo něj naši činnost ovládá VĚČNĚ MLADÉ KOSMICKÉ DÍTĚ ( = to čemu se v křesťanské mystice říká Kosmický Kristus), tím pomaleji může organismus podléhat stárnutí.

Pokud Vaše současné tělo už má za sebou delší kus života, sami na sobě si brzy ověříte, jak velký rozdíl ve vitalitě budete prožívat, když mozek (a s ním i celé tělo) bude někdy ovládáno původním programem „já“(+věk schránky) a jindy novým a výkonnějším programem „TY“věčně mladého kosmického dítěte.

TYKÁNÍ Všudypřítomnému Kosmickému Celku a označování všeho stvořeného, že je to TVÉ = velmi užitečné k přeprogramování člověka dosud nenapojeného v efektivněji, radostněji a zdravěji žijící novou napojenou bytost.