Napojování se na Kosmické Zdroje 1 – Čtyři důkazy pravdy

cm zeme v dlanich1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V předchozím seriálu „Karmická Medicína“ jsme si často připomínali pojem Inteligentní Vesmír = Kosmický Celek (pro někoho totéž co Bůh – ve smyslu tzv. pantheismu). V tomto novém seriálu se budeme dovídat konkrétní postupy, jak se na Kosmický Celek napojit.

K čemu nám to může být užitečné, jsme se mohli dozvědět například v tomto článku:

Duchovních guruů a mistrů a jejich duchovních knih, videí, filmů, kurzů a  je plná zeměkoule. Po tisíciletí vedou pře, který způsob víry je lepší či horší. Do toho je materialisty neustále omílán argument, že jakákoliv víra a její argumentace jsou jen teorie, které nelze dokázat – viz klíčová otázka: „Je vlastně Bůh či není?“

Pokud se už pár lidí shodne na tom že Bůh je, tak se přou, kdo je to vlastně – je to bytost mimo tento svět, a nebo naopak – ve smyslu panteismu – Bůh je veškerenstvo neboli Kosmický Celek?

Analýzou vlastních životní zkušeností (a příběhů nespočtu lidí co dosud prošli mým soukromým i profesním životem) dospěla moje maličkost k poznání, že takto vedené diskuze často mohou být jen ztrátou času a energie, protože každý si stejně obhajuje to své.

Proto se místo podobných diskuzí držme raději toho, čemu v tuto chvíli říkám:

ČTYŘI DŮKAZY PRAVDY = správný je takový sumář názorů a z nich vyplývajícího životního stylu, jehož nositel je dlouhodobě a nejlépe doživotně

  1. v dobré tělesné kondici (a smrt jeho dočasné tělesné schránky přijde relativně rychle a nebolestivě)
  2. je doživotně v duševní pohodě
  3. má příjemné mezilidské vztahy
  4. je přiměřeně hmotně zabezpečen – což znamená že netrpí reálným hmotným nedostatkem.

Pokud je nepořádku třeba jen jeden z těchto bodů, žila ta osoba podle nějakých chybných pravidel. Kosmický Celek je ke totiž každé Duši dokonale spravedlivý (nebo-li všechno se Ti jednou vrátí podle zákona akce a reakce)

Nebavme se o tom, na čí straně je to, čemu se snažíme říkat „pravda“. Mnohem pragmatičtější je sledovat, v jakém názorovém systému se dlouhodobě příjemněji a smysluplněji žije.Především k jak kvalitní třetí třetině života vedou ty či ony názorové koncepce  jejich nositele.

Místo planých diskuzí s oponenty se raději pečlivě snažme vylepšovat to, podle jakých názorů žijeme svůj vlastní život, co v našem podvědomí může zpočátku nenápadně a přesto v pozdějších důsledcích pozitivně ovlivnit náš Osud na světské a viditelné rovině existence.

(Kdysi jsem psal „na hmotné rovině existence“ ale to se již stalo v podstatě nesprávným pojmem protože kvantová fyzika dospěla k  závěru, že „hmota“ je – zjednodušeně řečeno – forma „energetického obrázku“ v nekonečném kvantovém poli)

Skrze tyto ČTYŘI DŮKAZY PRAVDY realizuje Kosmický Celek drobné či větší dary do života každému praktikujícímu jako důkaz toho, že napojení (na jeho Kosmické Zdroje) začíná fungovat nebo že se zase o kousek zlepšuje.

Podstata je jednoduchá – všudypřítomná Kosmická Energie je připravena uzdravovat tělesnou schránku, podmínkou je naučit se na ni napojovat.  Této formě sebe-uzdravování a regenerace věnuji stále více času i ve svém osobním životě.

Máte-li zájem, pošlu Vám mailem a bezplatně všechny dosavadní nejlepší zkušenosti a pracovní poznámky k domácímu tréninku napojování se na Kosmické Zdroje.

Je to ten nejužitečnější koníček, jaký můžeme sami sobě dopřávat – a nejen pro naše zdraví.