Může potravní doplněk léčit?

cm vitaminy kapsle

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Východiska

Předně si uvědomme dvě informace:

  • Potravní doplněk nenahrazuje lék.
  • Potravní doplněk je určen hlavně k prevenci:

Může pomoci udržovat tělo v optimálním zdraví, doplňuje vitamíny, stopové prvky apod. Výrobce musí ze zákona na krabičku uvádět dávkování pouze v rozsahu prevence. Pokud si tedy myslíte, že nahradíte účinnou látku chemického léku třeba účinnou dávkou byliny, která je v potravním doplňku obsažena, pak jste na omylu. Doporučená dávka nebude fungovat léčebně.

Příčinná léčba je základem

Základním předpokladem pro úspěšný léčebný zásah, má-li vést pacienta k vyléčení, je ten, že musí být nejprve pojmenována příčina, která pacienta dovedla k jeho bolestivému projevu.

Pokud se odhalí mechanizmus, který působí problém, třeba zánět, bolest apod., pak má být pozornost soustředěna na odbourání nebo opravení onoho mechanizmu a teprve potom se ordinuje některé léčivo. Pokud toto léčivo skutečně ovlivní mechanizmus patologického procesu, potom lze očekávat léčebný účinek a je přitom jedno, zda to dělá chemický lék nebo potravní prostředek. Pokud tento mechanizmus není znám, není proveden průzkum, aby se na něj přišlo, ale v léčebné úvaze se vychází jen z předpokladu, teoretických znalostí, zkušeností, pak je účinnost léku nebo potravního doplňku jen věcí náhody, že se třeba „trefí“ do podstaty patologického mechanizmu.

Tato varianta se odehrává v drtivé většině léčivých procesů na všech úrovních. Není řešena příčina, není pojmenován mechanizmus, není dávána specifická léčba, ale uplatňuje se terapie symptomatická, reagující jen na potlačení nebo zmírnění probíhajícího následku. Bez takové léčby by se člověk jistě dostal do invalidity. Nicméně velmi často se v poradně setkávám s tím, že popsaný postup neřešení příčiny a pouhého potlačování projevů stejně vede pacienta do invalidity, protože se příčina nezastavila, nýbrž působí dále, navíc mají chemické léky bez výjimky vedlejší projevy, a tak vytvářejí další nemoc.

Takže užívání potravních doplňků ze skutečně preventivních důvodů, kdy je člověk dosud zdráv a chce si zdraví udržet, je opodstatněné. Zvláště tehdy, když o sobě víme, že žijeme ve stresu, nemáme čas na rekreaci, žijeme ve smogovém prostředí, nebo dokonce víme, že se v rodině určitá nemoc vyskytuje.

Žel, k užívání potravních doplňků se mnoho lidí rozhoduje tehdy, kdy je už na to pozdě, nemoc je rozjetá, dokonce je ve stadiu chronickém, případně dokonce až tehdy, kdy už ani chemické léky nepomáhají, nebo kdy sice pomáhají, ale mají pro danou osobu nepříjemné vedlejší projevy. A to je špatně. A potom si lidé myslí, že svůj chemický lék jen tak nahradí přírodním potravním doplňkem. Jak je výše zmíněno, je to omyl.

Pokud přijdou k osobní konzultaci, pouštíme se do rozboru jejich stavu s cílem popsat příčinné řetězce, hledat mechanizmus patologického projevu, a tím vlastně hledat cestu k úspěšné léčbě.

Je to hodně nesnadné, ne každý pacient dokáže projevit trpělivost a ne každý tento přístup přijímá.

Příklad příčinného řetězce a náprava

Uvedu ilustrativní příklad příčinného řetězce:

Pacient si stěžuje na bolest hlavy. Vyšetřením RTG krční páteře se zjistilo, že „příčinou“ je blokáda krčních obratlů. Mnohdy je toto zjištění bráno jako dostatečné a konečné a je na základě tohoto zjištění stanovena logická terapie – rehabilitace, masáže, trakce, cvičení, uvolňující gely, utišující léky…

Zpočátku bolest poleví, jenže se v různých intervalech vrací. Proč se páteř dále blokuje? Musí tedy následovat další pátrání. Dodatečným vyšetřením celé páteře se přijde na to, že není v pořádku páteř coby celek, dokonce se zjistí, že dotyčný má jednu dolní končetinu kratší a po celou dobu tuto nerovnost kompenzuje tím, že páteř narovnává proti té druhé straně. Vytváří takto kompenzační tlak, a když to trvá dlouhodobě, zvláště tehdy, kdy se unaví, vyčerpá, dlouho v práci sedí, hrbí se u počítače, vznikne tahem blok krční páteře.

Podívejte se na ten příčinný řetězec: Od bolestí hlavy = následku jsme se dostali přes blokádu krční páteře až k nestejné velikosti končetin.

Když se podívám do záznamu z dětského věku, kdy se prováděly tzv. preventivní prohlídky, vidím tam od první třídy napsáno VDT (vadné držení těla) a doporučeno nápravné cvičení. O nestejné velikosti končetin zmínka není. Je tedy zřejmé, že se problém táhne od dětství, tzv. vadné držení těla bylo podceňováno, na kratší nohu se včas nepřišlo… K tomu se v dospělosti přidružily starosti, stresy, sedavé zaměstnání a výsledkem je bolest hlavy.

Dnes je proto uvedený pacient v situaci chronických problémů a nepomůže litování a bědování nad tím, že v dětství on sám a jeho rodiče něco zanedbali. Dnes se k tomu musí postavit zpříma.

Teď má ovšem výhodu – zná cestu patologického procesu a mechanizmus, kterým jeho bolest vzniká. Musí tedy tuto cestu narovnávat. S ortopedem vyřešit otázku kratší nohy (podpatěnka, úprava obuvi, ev. operace), tím se zastaví ono napětí z nuceného vyrovnávání rovnováhy. Spolupracuje s fyzioterapeutem, aby dokázal vyrovnat funkčnost svalových skupin kolem páteře, aby nevedly ke spasmu a nepodílely se na bloku krční páteře. Samozřejmě je nutná změna pracovního procesu, protože sezení a hrbení se u počítače podporuje starý problém.

Klienta změřím na ANESE a zjistím další poměry a souvislosti. Nedostatečné prokrvení kosterních svalů, nedostatečná saturace kyslíkem, problém s biochemií svalů, nedostatečný příjem vody, nedostatečné krytí antioxidanty před účinkem volných radikálů, hraniční hodnoty funkce štítné žlázy, nebo dokonce její nedostatečná funkce, špatné jaterní testy, kyselé pH krve… Je to komplex, tělo jako celek nepracuje správně.

Bolest hlavy se podobá vrcholu ledovce, který je vidět nad hladinou, ale větší část ledovce vidět není.

A vězte, že každá vaše bolest má svůj příčinný řetězec. A je také jasné, že lék nebo potravní prostředek sám o sobě nemůže problém vyřešit.

Pacient je se svým tělem stále, podílí se na všem, co se s ním děje, je to vždy na něm, zda se zjistí příčina, nelze se spoléhat na to, že tu příčinu za něj někdo vyřeší…

V poradně mohu při osobním rozboru pomoci odkrýt pacientův příčinný řetězec, dokonce mohu pomoci ten řetězec postupně rozvazovat, třeba i za přispění potravních doplňků, ale tu hlavní práci, onu životní změnu, která musí rozhodně přijít, musí každý člověk udělat sám – a dodávám – za asistence rodiny. Protože ten problém se často nedotýká pouze pacienta, nýbrž právě i celé jeho rodiny.