Motivace lidí k pohybovým aktivitám

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V posledních letech byla nashromážděna empirická epidemiologická data i experimentální důkazy, že pohybová nedostatečnost způsobuje nemoci a předčasnou smrt. Patří vedle kouření, hypertenze, zvýšené hladiny cholesterolu v krvi, nadváhy a obezity k hlavním rizikovým faktorům. První srdeční infarkt postihuje stále mladší osoby, za posledních patnáct let poklesl průměrný věk nemocných, kteří dostanou poprvé infarkt, z 63 na 49 let.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění musí začít v rodině, především ve formě nekouření, úpravy životosprávy ve prospěch zdravé stravy a také dostatku pohybových aktivit. Ti, kdo se naučí trvale udržovat rozumnou míru pohybové aktivnosti, mají dvakrát tak větší pravděpodobnost, že se vyhnou vážné nemoci.

Cílem motivování k pohybovým aktivitám je změna celkové orientace způsobu života tak, aby se pohyb stal jeho samozřejmou součástí. Jedinec by měl začít nejprve uvažovat o možnosti věnovat se pohybovým aktivitám, pak je začít hledat a zkoušet, překonávat různé překážky, hlavně vlastní pohodlnost a zvyky, až se dostane k žádoucí pravidelnosti a pohybová aktivnost se pro něj stane nepostradatelnou součástí života.

Studie o působení zdravotně orientovaných pohybových aktivit se převážně orientují na pohybové aktivity v tělocvičnách s dohledem zdravotních profesionálů. Jejich cílem je zjistit fyziologické efekty různého objemu pohybových aktivit. S psychologickými teoriemi, které by tvořily jejich rámec, se v těchto studiích většinou nesetkáváme. Cílem intervencí na podporu pohybové aktivnosti je však pomoci jedincům změnit chování a sedavý způsob života kompenzovat pohybovými aktivitami, naučit je například spojovat setkání s přáteli s příjemnou vycházkou nebo s projížďkou na kole místo posezení v restauraci.

Propagátoři pohybové aktivnosti si stále více uvědomují, že získat jedince pro změnu způsobu života vyžaduje podpořit ho v osvojení nových návyků, které by byly v souladu s jeho každodenním životem. Například pro osobu, která pracuje v kanceláři od osmi hodin od rána do osmi hodin do večera, je domácí cvičební náčiní nebo jednoduchý trenažér jedinou možností, jak si vytvořit podmínky pro pohybovou aktivnost. Samozřejmě že samotná dostupnost cvičebního zařízení v nejbližším okolí nemusí ještě motivovat jedince, aby ho využíval. Proto je nutné, aby se člověk naučil s používáním domácího cvičebního zařízení spojovat volnočasové aktivity, které má rád a považuje je za důležité – například sledování večerních zpráv v televizi, čtení novin či poslech hudby. Představa, že o půl deváté večer si zašlape na rotopedu, by se měla stát potěšením, nikoli jednou z povinností, kterou je nutno splnit v nabitém denním programu.

Do úspěšného pohybového programu může být zařazena například chůze do schodů v zaměstnání, hrabání listí na zahradě nebo házení míče na nějaký cíl společně s dětmi. Jedinec preferující sedavé nenamáhavé aktivity, který nikdy neměl v oblibě sportovní pohybové aktivity, bude program bazálních každodenních pohybových aktivit více akceptovat.

A jaké jsou příklady doporučených pohybových aktivit?

  • Procházky 30 minut denně minimálně 5 dnů v týdnu.
  • Procházky 30 minut každý den víkendu a 3 procházky 10 minut denně minimálně 3 dny v týdnu.
  • Tři desetiminutové pohybové aktivity denně minimálně 5 dnů v týdnu (příklad pohybových aktivit v jednom dni: rytí na zahradě 10 minut, rychlá chůze na poštu 10 minut a hra na honěnou s dětmi 10 minut).
  • 30 minut namáhavých domácích prací v jednom dni, 30 minut namáhavých prací na zahradě v jiném dni a ve 3 dnech nejméně 30 minut svižných procházek denně (může se jednat o tři desetiminutové intervaly denně).

Většina lidí bude lépe reagovat na podobné návrhy programů a individuální trénink, kdy se nemusejí podrobit intenzivnímu cvičení typu „bez bolesti žádné zisky“, a přesto mohou získat všechny zdravotní benefity života bohatého na pohyb. Mohou kumulovat pohybové aktivity v průběhu dne nebo je provádět najednou a vybrat si mezi aktivitami střední intenzity, jako například svižnou chůzi, intenzivnějšími aktivitami, jako například kondičním během, nebo se účastnit pohybových aktivit v tělocvičně. Budou tak mít dostatek podnětů, které je trvale a možná poprvé v životě získají pro pohybově aktivní způsob života.