Mentální bulimie a její následky

cm prejidani

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mentální bulimie patří k poruchám příjmu potravy a vyznačuje se záchvatovitým přejídáním, které je střídané snahami čelit přibrání na váze. K tomu slouží různé postupy, jako je úmyslné vyvolávání zvracení, průjmů, užívání anorektik (látek na snižování chuti do jídla), látek sloužících k hubnutí, antidiuretik, laxativ, projímadel ale i nadměrné cvičení apod.

K tělesným příznakům mentální bulimie patří svalové křeče, které vznikají v důsledku elektrolytové dysbalance v důsledku opakovaného zvracení. Právě na základě narušení hladiny minerálů v organismu v důsledku zvracení a přejídání jsou časté kromě jiného i kardiovaskulární komplikace zahrnující dušnost, bolesti v oblasti srdce, hypotenze, ale také dochází k bezprostřednímu ohrožení srdečním selháním; a v důsledku aspiraci (vdechnutí) zvratků k následné aspirační bronchopneumonii. Potíže se vyskytují i v oblasti gastrointestinálního traktu a to v podobě žaludečních a duodenálních vředů v důsledku opakovaného zvracení; dále může docházet k ruptuře jícnu, perforaci žaludku; kvůli sníženému žaludečnímu tonu dochází k poruše vyprazdňování a vzniku nekrózy žaludeční sliznice a dalším komplikacím.

Při opakovaném zvracení agresivní účinky kyseliny chlorovodíkové, která se nachází v žaludku a žaludečních šťávách (potažmo zvratcích) narušují zubní sklovinu, která je pak náchylná k mechanickému poškození. Zuby jsou pak viditelně poškozené, mají nažloutlou až hnědožlutou barvu a rychle se kazí. Viditelným znakem jsou též oděrky a „popáleniny“ na kloubech ruky, vzniklé kyselou žaludeční šťávou při mechanickém vyvolávání zvracení pomocí prstů.

K psychologickým následkům mentální bulimie můžeme zařadit výrazné změny nálad, neustále myšlenky a zaobírání se jídlem, výrazná úzkost, především po jídle, a s tím související pocity viny, studu a hanby, psychického dyskomfortu, narušený sebeobraz, vnímání sebe sama, svého obrazu a těla, pocity ztráty kontroly nad sebe sama, sebevražedné myšlenky, paranoidní nastavení („všichni jsou proti mně“), potíže s pamětí, podrážděnost apod.

Na první pohled k méně závažným důsledkům, avšak stejně nepříjemným, mnohdy i pro jedince více zatěžujícím, jsou sociální dopady mentální bulimie. Jednou z nejsmutnějších věcí na mentální bulimii je pocit samoty, který jedinec cítí. Postupně, jeden za druhým přichází o blízké, vyhýbá se druhým a kontaktu s okolím. K dalším sociálním důsledkům patří vztahové potíže, vyvolávání konfliktů při sociálních interakcí, které vyplývají z výrazné iritability, narušeného vnímání sebeobrazu a okolního světa.

Poruchy přijmu potravy, kam mentální bulimie spolu s mentální anorexii spadá, představují multifaktoriální duševní onemocnění, které se možná víc než kterékoli jiné velmi váže na somatické (tělesné) zdraví a přímo ohrožuje jedince na životě a zdraví. Při jakýchkoli symptomech či podezření na toto onemocnění je nevyhnutné kontaktovat lékaře či zdravotnické zařízení specializující se na psychiatrickou péči či přímo poruchy přijmu potravy.