Liposomy

cm kraska2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Velmi často se u kosmetických přípravků setkáváme s tím, že obsahují liposomy, ale další vysvětlení pro laiky již nebývá uvedeno. Liposomy jsou mikroskopická částice dopravující výživné látky hluboko do podkoží, čili jsou to nosiče účinných látek. Přes kůži lze do těla vpravovat účinné látky; tyto látky jsou rozpuštěné v tucích nebo v tukových rozpouštědlech (např. liposomy v kosmetice). Jsou to uměle připravené uzavřené váčky tvořené lipidovou dvojvrstvou a vnitřním isolovaným kompartmentem obsahující vodný roztok.

Vznikají např. působením ultrazvuku na vodnou suspensi vhodných polárních lipidů; nejčastěji se pro tento účel používá lecithin z vaječného žloutku. Liposomy mají obvykle průměr 1 – 2 µm; mohou být tvořeny i několika koncentrickými membránovými váčky. Pokud liposom vzniká ve vodném prostředí, obsahujícím rozpustné složky (soli, bílkoviny atd.), jsou tyto složky uzavřeny do vnitřního prostředí váčku; toho se využívá pro transport některých léčiv do buněk (intravenózní aplikace vhodných liposomů, které pak vnikají do buněk endocytosou).

Ve vědě též liposomy slouží též jako model pro studium vlastností biologických membrán. Krátce po tomto zjištění brzy nato byla zahájena čilá výzkumná práce s cílem vyvinout dermatika (léky používané na pokožku), která by liposomy obsahovala. Teprve v roce 1988 bylo na trh uvedeno antimykotikum (protiplísňový přípravek), ale prozatím nedošlo k jejich výraznějšímu rozšíření. To je jednou z příčin, proč se v současné době liposomy umístily spíše na trhu kosmetickém. V oblasti kosmetiky nastoupil Christian Dior r. 1987 s přípravkem „Capture“. Od té doby se objevuje na trhu již celá řada kosmetických přípravků obsahujících účinné látky v liposomech.

A zatímco na začátku byly liposomy obsaženy jen v dražších kosmetických přípravcích, dnes jsou nabízeny nejen přípravky na pleť, ale i tělové, koupelové či vlasové přípravky. Liposomy jsou obvykle přidávány do gelů i emulzí. Pokud jsou v emulzích, dochází k reakcím mezi liposomem a emulgátorem emulze, který má přirozeně také obojaký (amfifilní) charakter.  Dochází tak k rozrušení struktury liposomu a můžeme předpokládat, že obvykle nabízené přípravky po zhruba 1 roce neobsahují už žádné liposomy, takže jejich účinnost by neměla být delší než 1 rok v tomto případě. V gelech jsou sice liposomy stabilnější, ale gely jako takové mohou pokožku spíše vysušovat, což je třeba vzít pro používání v úvahu. K odbourávání liposomů dochází při oxidaci kyslíkem, hydrolýzou (působením vody) anebo dochází k seskupování liposomů do větších útvarů.