Kyfóza u dospívajících

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Během vývoje dospívajících je často rozladěná hormonální regulace, při níž dochází ke změnám základu obratle, hlavně pak na hranici obratlového těla s meziobratlovou ploténkou. Její tkáň vnikne v podobě Schöberlových uzlů do obratlových těl a ty pak na rentgenovém snímku vypadají jako skutečné uzly. Nejčastěji je postižena dolní hrudní či horní bederní páteř. Pacient cítí lokální bolest v postiženém úseku. Onemocněním růstových zón, zvláště vpředu, vzniká klínovitá deformace obratlových těl a tím typické kulovité zakřivení páteře. Pokud dotyčný nevěnuje své páteři náležitou pozornost – pasívně se hrbatí doma u počítače, ponocuje, své tělo vyčerpává, kouří či nesprávně používá při dýchání hrudník, pak se jeho problémy stupňují.

Bolest se zvětšuje, v rentgenovém obraze lze pozorovat kostní atrofie, s následnou kostní nekrózou. To jsou známky degenerativní nemoci, jež zanechávají trvalé následky a dostávají jedince do invalidity. Kulatá záda nejsou ve velké většině případů známkou izolované lokální poruchy, nýbrž výrazem poruchy funkce celého pohybového aparátu. Nejcitlivější strukturou jsou pak svaly, které považujeme za křižovatku, kde se zrcadlí jak změny v periferních částech hybného systému, tak v centrálním nervovém systému. Morbus Scherzando (kyfóza dospívajících) představuje vyhraněnou klinickou jednotku, která může být zvláště v první fázi zaměněna za prosté vadné držení těla. Postihuje asi 5 % mladistvých, přičemž dívky jsou postiženy zhruba dvakrát častěji než chlapci.

Prevence
Jedinou známou prevencí a současně také terapií je cílená pohybová léčba, úprava pohybového režimu se zajištěním velké pohybové pestrosti. Třebaže děti s vadným držením těla nebývají často příliš pohybově aktivní nebo nadaní, rozhodně není důvodů k tomu, aby byly osvobozeny od školní tělesné výchovy. Naopak sporty, které umožňují velkou pohybovou pestrost (nikoliv jednostranné), jsou obecně doporučitelné. Pochopitelně ovšem rozhodnutí musí být individuální. Při rozhodování, jak dále postupovat, se řídíme stupněm zralosti nemocného, typem zakřivení a jeho velikostí, schopností vykonávat pohyb páteře a celkovým klinickým stavem. Fyzioterapie je v zásadě indikována ve všech případech, cvičením je třeba možno posílit břišní a zádové svalstvo nebo korigovat funkční poruchu páteře. Aktivní léčení je nutno provádět pod kontrolou ortopeda.

Celosvětové zkušenosti s toto skupinou přírodních látek ukazují, že již po několika týdnech užívání dostatečné dávky cetylovaných esterů mastných kyselin pociťuje minimálně 70 % klientů významné zlepšení stavu pohybového aparátu.

Dokonce jsme v České republice zažili i několik klientů, u kterých se – kromě skutečně extrémní úlevy od mnohaletých kloubních bolestí – rentgenologicky potvrdil i nárůst zcela nové chrupavky. Objevila se v kloubech, kde na starších rtg snímcích byla již jen „kost na kost“ bez jakékoliv kloubní štěrbiny – signalizující přítomnost kloubní chrupavky (na rozdíl od kosti pohlcuje chrupavka daleko méně rtg záření).