Kraniosakrální terapie: Harmonizace těla a odstranění bolesti – Průvodce pro zlepšení zdraví a pohody“

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tato velice jemná, neinvazivní technika byla vyvinuta z klasické osteopatie západními lékaři a  je používána k nacházení a řešení problémů. Nezabývá se vnějšími příznaky obtíží, pracuje s jejich příčinou. Podporuje přirozený mechanismus člověka k vylepšení fungování mozku a míchy, k rozptýlení negativních důsledků stresu a k zlepšení celkového zdraví a zvýšení imunity. Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy. Pomáhá uvolňovat napětí a stažení na různých místech a úrovních.

Jak a kde vznikla kraniosakrální terapie

Jejím zakladatelem je Dr. John E. Upledger, lékař zabývající se osteopatickou medicínou (osteologie = věda o kostech). Byl jedním z prvních západních lékařů, kteří objevili souvislost mezi tzv. spontánním vyléčením tzv. neřešitelných případů a pochopením nemoci jako učebního procesu. Kraniosakrální terapie učí, že fyzickému projevu nemoci předchází již dlouhou dobu disharmonie na jemně-hmotné úrovni.

Dr. Upledger objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu – spojení mezi os sacrum a os occipitale. Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Odtud také pochází název pro Kraniosakrální terapii. Techniky této terapie jsou zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci pulsující energie, a tím i na aktivizaci vlastních léčebných sil těla a jejich stimulaci.

Jak funguje kraniosakrální terapie

Z angl. CranioSacral Therapy, zkratka CST. Jemná manuální metoda testování a práce se systémem těla. Její název je určen podle názvu systému, se kterým pracuje, a tím je kraniosakrální systém.

Kraniosakrální systém (CSS) se rozprostírá od lebky (cranium), včetně membránového systému, mozkomíšních tekutin přes páteřní kanál dolů ke kosti křížové (sacrum).

Je to fyziologický systém, který je přítomen nejen u lidí, ale i u ostatních živočichů, kteří mají mozek a míchu. Formování CSS začíná již při nitroděložním vývoji a zaniká smrtí jedince. Na základě výzkumu na Michigan State University Dr.Upledger prokázal, že se musí lebeční kosti nacházet ve stálém a jemném pohybu, aby se přizpůsobily stálým změnám tlaku mozkomíšního toku, který je přítomen uvnitř polouzavřeného hydraulického systému ohraničeného membránami. Jestliže ztratí lebeční kosti svoji schopnost pohybovat se v odpovídajícím rytmu CSS, může dojít k výskytu symptomů různých onemocnění.

Kde všude dokáže kraniosakrální terapie pomoci

Fyzické obtíže

 • bolesti zad a šíje
 • ke zmírnění bolestí vycházejících z páteře, bolesti kloubů při degenerativních změnách
 • při problémech s čelistmi, dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní, oční, nosní

Neurologické obtíže

 • jako podpůrná léčba bolestí hlavy a u migrén
 • zánět trojklaného nervu, bolest čelistního kloubu, paréza nervu
 • ke zmírnění chronických bolestí

V procesu osobního růstu

 • prohlubuje uvědomování si sebe a těla
 • integruje tělo-mysl-duši
 • harmonizuje nervový systém
 • zmírňuje stres a napětí

Trauma a posttraumatické symptomy, deprese

 • opakovaná ošetření zlepšují celkový psychický stav
 • fyzická traumata, operace, úrazy
 • psychická traumata, rozpuštění emocionálních šoků a silného stresu
 • nespavost, vyhoření, problémy s příjmem potravy

Pro těhotné a děti

 • rozpouští problémy vztahující se k traumatickému porodu či obtížím v prenatálním období
 • vhodné jako příprava na porod a poporodní integrace
 • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
 • u začínajících růstových problémů dětí

Jak probíhá ošetření 

 • Úvodní rozhovor – seznámení se s terapeutem
 • Samotné ošetření se provádí v tichu na lehátku, klient je oblečen ve svém pohodlném oblečení. Ošetření je vnímáno jako relaxace a uvolnění, které se postupně prohlubuje
 • Usazení – probíhá zde příprava těla a mysli, tzv. naladění
 • Dotek – nastává ve chvíli, kdy je vyjednán s klientem. Terapeut komunikuje s tělem velmi jemným dotekem. Tímto dotekem terapeut pozoruje volnost pohybu a rytmu mozkomíšní tekutiny pulzující uvnitř membrán.
 • S prohlubující se relaxací vyvstávají do popředí léčebné procesy. Může se jednat o celkové čerpání „životních sil“, nebo ve vaší pozornosti vyvstane, „ožije“ konkrétní místo, ke kterému se terapeut přesune, aby tento lokální terapeutický proces podpořil přímým dotykem. Může se jednat o práci s páteří, kloubem, vnitřním orgánem, ale i s konkrétním nervem nebo s oblastí mozku, či míchy.
 • Integrace změn v těle
 • Důležitou součástí je také zpětná vazba klienta a závěrečný rozhovor sloužící pro přechod ze stavu relaxace do běžného fungování.

Ošetření nekončí v okamžiku rozloučení se s terapeutem, některé změny se mohou integrovat i několik dní. Dopřejte si proto po ošetření volnější režim.

Závěrem

Kraniosakrální terapie dokáže vnést do vašich běžných chvil v životě naprosto jedinečný zážitek. Nechá vaše tělo  rozpomenout si na zdraví. Na vaše zdraví, které není nikde jinde než ve vašem těle.TICHO a KLID. Dvě kvality života, které jsou pro naše tělo přirozené a potřebné. Právě v těchto podmínkách zklidnění může naše moudré tělo vstoupit do svého samoozdravného procesu. Právě v tichu a klidu lze poznat sám sebe a možná… i něco navíc.

Proč TICHO v nás?…ticho nás zpomaluje, čistí náš vnitřní prostor,
…ticho nás ladí a léčí,
…v tichu nacházíme sílu – svůj vlastní dech,
…ticho poskytuje odpovědi
…do ticha promlouvá Božská moudrost……proto TICHO….
Pokud by vás zajímalo více informací o této metodě, přečtěte si náš další článek 
Děkuji Lence Jaškové, terapeutce kraniosakrální terapie
Zdroj: https://www.tichovnas.cz/