Kaskádová fermentace – průkopnický objev

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento druh fermentace přihlášený u Evropského patentového úřadu je průkopnickým objevem! Konečně se daří cíleně působit proti nedostatečnému zásobování enzymy.

Základní požadavky na zdraví v dnešní době

Všechny reguláty splňují vysoké požadavky pro upevnění nebo obnovu zdraví.

  • Rozmnožovány a koncentrovány jsou enzymy z ovoce, ořechů a zeleniny.
  • Otevírá se mnohotvárnost enzymů! To znamená, že enzymy jsou rozkládány na účinné jednotky. Tento proces štěpení enzymů podmiňuje, že jednotlivé struktury enzymů mají jen malou molekulární velikost. Takto rozštěpené ihned proniknou sliznicí v ústech nebo ve střevě, a dokonce i pokožkou přímo do krevního oběhu.
  • Pomocí vlny kaskád (zvláštní druh fermentace) jsou fragmenty enzymů nabíjeny aktivovanou sluneční energií, takže mohou působit okamžitě jako enzymy tělu vlastní.

Způsob výroby kaskádově fermentovaných výrobků

Jako vzor slouží přirozené rozštěpení potravy, tak jak probíhá při trávení v lidském těle:

Základem jsou ovoce, ořechy a zelenina z biologického pěstování. Recepturu výchozích surovin (ovoce, ořechy, zelenina) můžeme označit jako perfektní léčivou výživu, protože obsahuje všechno, co náš organismus potřebuje. Kromě širokého spektra výživy, poskytuje regulát také velkou nabídku enzymů.

Fermentace v mléčně kyselém prostředí.

Mléčná kyselina je důležitou organickou součástí lidské krevní plazmy (0,09–0,16g/l). Kyselina mléčná je tedy jednou z kyselin, které si tělo samo vyrábí. Rozlišujeme zdravou (+) (pravotočivou) mléčnou kyselinu a (–) (levotočivou) mléčnou kyselinu, která vzniká při nemoci.

Při nemoci dochází k přebytku levotočivé kyseliny mléčné s následkem překyselení.

Nedostatečně zásobená tkáň a zcela speciálně nádory preferují (potřebují) (–) kyselinu mléčnou, což vede k překyselení (spouštěč onemocnění). Neutralizace překyselení se docílí příjmem (+) kyseliny mléčné.

Kromě jiného umožňuje (+) kyselina mléčná plnou aktivitu enzymů. Jinak vyjádřeno: Životně důležité enzymatické procesy intermediární látkové výměny (látková výměna mezi buňkami) jsou závislé na koncentraci (+) kyseliny mléčné.

Kaskádová fermentace probíhá v koncentrovaných stupních (dynamizace).

Ovoce, ořechy a zelenina se vkládají do bioreaktoru s energeticky upravenou vodou. První celkové kvašení probíhá v (+) mléčně kyselém prostředí. Potom se část odebere a tato část se opět uvede do kvašení prostřednictvím jiných mikroorganismů. Tímto způsobem vznikají různé frakce, které jsou opět dále fermentovány.

Všechny reguláty jsou vyráběny podle zákonů přírody, avšak s know-how moderního výzkumu a technologie!

Výsledkem je rozložení všech účinných látek – především rozštěpení obrovského spektra enzymů do menších peptidových řetězců. Díky kaskádě se tedy zajistí, že velkomolekulární enzymy se rozloží (stejně jako ostatní látky) na nízkomolekulární jednotky.

Je známo, že jen malé molekuly se mohou dostat přes střevní stěny do krevního oběhu. Velká část se ale již vstřebá přes ústní sliznici, což je enormní výhodou speciálně pro pacienty s nemocemi žaludku a střev.

Prostřednictvím kaskádové fermentace se aktivují léčivé informace biologických výchozích látek a sluneční energie z rostlin. Následkem je zvýšená oscilační energie enzymatických součástí.

Fermentací se aktivují léčivé informace a sluneční energie.

Díky vysokému energetickému obsahu kaskádových preparátů je zajištěno zhodnocení enzymatických součástí, které jsou v nich nabízeny, jako enzymů tělu vlastních! Proto široko-spektrální léčivé reguláty působí mnohdy sekundovou rychlostí!

Zdroj: Dr. Niedermaier Pharma GmbH v 85662 Hohenbrunnu u Mnichova, Německo (Shrnutí patentu kaskádové fermentace)

 

Shrnutí

Fermentace v kaskádách je novým jedinečným a unikátním objevem!

Dlouhotrvající dílčí fermentace napodobují přirozenou kaskádu enzymů v lidském organismu.

Výsledný produkt kaskádové fermentace se skládá jen z čisté přírody v koncentrované a rozštěpené podobě (bez cukru, alkoholu a konzervačních látek).

Fermentováním se enzymy použitého ovoce, zeleniny a ořechů štěpí na enzymatické fragmenty. Tak jsou bezprostředně k dispozici (jako v samoobsluze) našemu organismu. Proto reguláty působí během sekund.

Díky kaskádové fermentaci vznikají reguláty, které vyrovnávají mnohostranné projevy nedostatku a propůjčují všem živým bytostem enzymatickou sílu, aby lépe odolávaly zátěžím.

Reguláty vyrovnávají projevy nedostatků a přetížení z nesprávné životosprávy a zátěže životního prostředí.

Vnitřní a vnější použití

Vnitřní užívání regulátu je pro organismus doslova biologická hostina! Je to patentované řešení pro zvýšení energie a životnosti našich biologických baterií:

  • Předchází nemocem.
  • Podporuje léčivé procesy u téměř každé nemoci s úžasnou intenzitou.
  • Omlazuje a dodává energii.

Vnějším použitím na pokožce pomáhá regulát mnoha různými způsoby:

  • Výrazně urychluje léčivé procesy.
  • Tiší všechny bolesti, včetně bolestí kloubů.
  • Zvláčňuje a omlazuje pokožku.

Ukázka z knihy Diagnóza: Konečně zdráv!