Karmická medicína 26 – Proč vyměnit sportování za napojování se „nahoru“

cm meditujici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Seriál těchto článků je určený UČENLIVÝM lidem, kteří jsou ochotni aktivně pracovat na tom, aby mohli prožít třetí třetinu života jako nejúžasnější část svého života a mají zájem co nejvíce zvýšit svoje šance na ZDRAVOU a soběstačnou dlouhověkost, což je pojem pro 95 roků a výše. Třetí třetina života by měla být vrcholem každé inkarnace, v němž „lížeme smetánku“ za to, že jsme se na ni dobře připravili v předcházejících dvou třetinách. A když se podíváte kolem sebe dnes, komu se daří prožívat tuto vrcholnou třetinu ve zdraví a bez chemických léků?

Kromě jiného doporučuji ignorovat moderní mýty o tom, že sportování je zdravé. Opak je pravdou. Dočasné zlepšení (když dříve nesportující člověk začal sportovat) bývá dáno:

  1. tím, že když nesportoval, tak žil ještě mnohem nezdravěji,
  2. vyplavením endorfinů (lidově řečeno „hormonů radosti“), které ale v souvislosti se sportováním snadno zamaskují pomalu se hromadící chronické přetěžování organismu z nedostatku skutečného odpočinku.

Do naší bezplatné poradny často píší lidé, co žili módním propagovaným „zdravým“ sportováním, a nyní se překvapeně ptají, proč se jim zdraví zcela sesypalo navzdory dosavadnímu přesvědčení o „zdravém“ životním stylu. (pozn. – je zajímavé že, cyklisté mezi nimi bývají úplně nejčastěji)

U lidí, kteří mají nutkavou potřebu neustále sportovat, je často jejich potřeba vyvolána psychomotorickým neklidem nebo snahou utíkat od toho co sídlí v jejich podvědomí. To obojí také rozlaďuje „centrálu našeho zdraví“ kterou je limbický mozek. Viz tento článek:

  • Karmická medicína 11 – Adrenalin snižuje šanci pro zdravou dlouhověkost
    – článek vysvětluje, kdy naše tělo začne naplno regenerovat a proč současná módní vlna sportování není nic dobrého pro zdravou dlouhověkost. Tím zdaleka nemyslím jen tzv. „adrenalinové sporty“, ale všechny aktivity, které jsou v protikladu ke klidu duševnímu i tělesnému, nezbytnému pro regeneraci.

Při sebe-uzdravování jde o to snížit aktivaci sympatické neurovegetativní soustavy (= AKCE + VYČERPÁNÍ ENERGIE). Jen tak může organismus přiměřeně více aktivovat parasympatický systém (= REGENERACE a DOBÍJENÍ ENERGIE).

Oba systémy prostě nemohou současně pracovat na plný výkon a regenerující parasympatikus je mnohem aktivnější pouze tehdy, je-li uvedena akční (sympatikotonní soustava) do relativního klidu.
Pozná se to jednoduše podle srdeční frekvence – všechno co ji zvyšuje, automaticky snižuje aktivaci regeneračních rezerv a tím se příliš aktivní lidé nechtěně připravují o tu nejlepší medicínu, jakou si můžeme dopřát.  Zklidnit Nesmrtelnou Duši a její tělesnou schránku je základ nejen k sebeuzdravení, ale následně i k výraznému zpomalení procesů stárnutí.

Jednoduše řečeno: zaměstnání = ve většině případů vede k převládnutí sympatiku. Pokud i volnočasové aktivity vedou k další aktivaci sympatiku (a paralelnímu útlumu regenerujícího parasympatiku) není divu, že to tělo prostě nemůže donekonečna vydržet. Aktivní odpočinek má jedině smysl, jde-li o aktivity provozované v relativně co největším klidu tělesném i duševním.  Je to v nás tak zařízené, nezměníme to, můžeme tento vztah dvou řídících systémů pouze respektovat a jeho znalost co nejlépe využívat ve svůj prospěch. Místo „akčního“ sportování je proto vhodnější věnovat volný čas a energii něčemu daleko užitečnějšímu pro zdravou dlouhověkost.

Výše uvedené rozhodně neznamená začít své svalstvo zanedbávat, jde jen o to najít ideální vyvážení mezi pohybem a klidem – jako jsou například různá pomalá protahovací cvičení v čele s tradiční jógou (jíž je moje maličkost celoživotním vyznavačem), pomalé „meditační“ plavání, a to nejcennější vůbec – procházka v přírodě, nejlépe někde mezi hodně starými stromy, které jsou přirozeným dárcem regenerující bioenergie.

Absolutně nejlepší je věnovat se takové regenerační aktivitě, při které se stihneme soustředit na pomalé uzdravující dýchání NA DORAZ a na další prastaré regenerační techniky jako jsou například bandhy – viz články:

Pro ty, co jsou ochotni vzdávat se svého Ega (jáství) a věřit v „cosi vyššího“ přidávám ještě tip na nejlepší zdroj tělesného zdraví a duševní blaženosti, jaký jsem měl možnost na sobě i svých klientech vyzkoušet, viz:

Nebo-li přeprogramování mozku s otevíráním se „nahoru“ je nejzajímavější a nejužitečnější koníček, jaký si můžeme dopřát. Lze se jím naučit žít „s nohama pevně na Zemi“ daleko lépe než v minulosti, ale současně nad tímto zdokonalujícím se světským levelem existence vybudovat ještě mnohem vyšší level (doslova Nebe na Zemi) s velmi zajímavou kombinací prožitku a užitku současně.

Podstata je jednoduchá – užitečné zázraky vstoupí do našeho života tehdy, když jim ve své Nesmrtelné Duši vytvoříme „zázračně“ dobré podmínky. Máte-li zájem, podrobné informace k napojování se na Kosmické Zdroje najdete v tomto souboru poznámek: