Karmická medicína 10 – Energetická cvičení (bandhy)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co jsou to bandhy? Jde o techniky práce s tělem, jejichž přínos pro zdraví je podložen tisíciletou praxí. Jsou provozovány dodnes v rámci různě zaměřených škol jógy, ale může je praktikovat i zájemce, který se o jógu nezajímá (ke své škodě). Bandhy neboli uzávěry znamenají aktivaci důležitých tělesných oblastí a jsou doprovázené zlepšeným držením těla.

Je dobré je nepodceňovat – neboť ve srovnání s jinými technikami mohou začátečníkovi připadat jako nedůležité. Opak je pravdou. Jsou zajímavé i tím, že v mírně pozměněné formě (proti tradičnímu popisu) je můžete zcela nenápadně provádět kdekoliv a kdykoliv k tomu máte volnou chvilku. Původní jógové texty dokonce řadí bandhy k nejdůležitějším technikám hathajógy. Z hlediska „západního“ pohledu na zdraví příznivě ovlivňují vnitřní orgány, nervy i endokrinní žlázy. Pomáhají odstraňovat poruchy reprodukčních orgánů, močových cest, sexuální dysfunkce, obtíže se zády atd.

Aktivace krční páteře

V původní terminologii se jí říká džálandhara bandha, ale ani autor článku tento termín nepoužívá. Stejně tak ani vy se nemusíte trápit učením krkolomného cizího slovíčka a přesto si můžete užívat blahodárné působení tohoto cviku. V tradičním provedení se provádí přitlačením brady dolů k hrudníku. Mně osobně se více osvědčila mírnější forma, kterou lze provozovat neustále, protože to odpovídá správnému držení těla = jde o vyrovnání krční páteře tak, aby se více blížila ke svislé přímce. Při jejím nacvičování si vypomáháme tím, že se postavíme zády těsně k nějaké svislé rovné ploše (skříň, dveře nebo dveřní rám atd.) a snažíme se k ní krční páteř co nejvíce přiblížit. Tímto cvikem všechny tři energetické regenerující techniky začínáme.

Nyní začneme přitahovat bradu k páteři. Tímto tlakem i naše krční páteř zmenší své původní prohnutí vpřed a více se přiblíží dozadu k opěrné ploše.  Současně toto vyrovnání krční páteře nutí vyklenout hrudní koš a povytáhnout jej vzhůru. Tato změna postoje hrudního koše nás donutí zatáhnout břicho a také srovnat zadeček pod sebe, aby byl méně vysazen dozadu. Můžete si zpočátku připadat, že stojíte velmi strnule – asi jako carský důstojník při slavnostním nástupu. Ale pokud toto postavení těla nebudete křečovitě přehánět, budete ve skutečnosti vypadat pro své okolí mnohem lépe než dosud. Vždyť podíváme-li se pozorně kolem sebe, co uvidíme? Velká část lidí chodí s více či méně předsunutou hlavou a nahrbenou hrudní páteří, plochých hrudníkem, s ochablým a vystupujícím bříškem – mnozí lidé jsou zkroucení jako paragraf.

A naopak – jak je to hezké, potkáme-li štíhlou ženu, která díky svým rovně drženým zádům a dobře vyklenutému hrudnímu koši také dává vyniknout svému poprsí. Kolik už na to bylo kreslených vtipů, že v okamžiku setkání se proti ní jdoucí pán také „vzmuží“ – to jest i on na chvíli vypne hruď a zatáhne břicho – ale sotva se ti dva minou, jeho postava se opět pokřiví a zhroutí do svého ochablého pohodlíčka.

Ještě zde doplňuji další vlastní zkušenost = nikde jsem se sice nedočetl, že by klasičtí jogíni cvičili bandhy vleže, ale mně osobně se osvědčuje i tato verze energetizačních cvičení, zde navíc i v kombinaci se zjednodušeným rotačním protahováním páteře, které najdete (v klasické jogínské interpretaci) leckde na internetu pod pojmy „spinální cviky“, „torzní cviky“ nebo „krokodýlí cviky“.

Uddijána bandha

Tímhle jsme se bavili už jako malé děti – ale neříkali jsme tomu uddijána, ale spíš „kostlivec“. Cvik je jednoduchý: Na konci výdechu zadržíte dech (uzavřením hrtanové záklopky) a pak při zadrženém výdechu provede hrudním košem „jakoby nádech“, kterým vtáhnete břicho co nejvíce dovnitř a chvilenku v tom setrváte. Potřebný podtlak vzniká pomocí dýchacích svalů hrudního koše, které se vlastně pokouší o nádech. A protože je přívod vzduchu v hrdle uzavřen, vzniká podtlak, který do hrudního koše vtahuje bránici a za ní i část břišních útrob. Břišní útroby jsou tedy pasivně vtahovány dovnitř a vzhůru do hrudníku. Po kratičké pauze hrudník povolíte, břicho se vrátí zpět a pak teprve otevřete záklopku hrdla a nadechnete se. Délka dechové pauzy se vtaženým bříškem je individuální – nic nepřehánět – opravdu není potřebné se v této zádrži dechu začít dusit.

Zpevňování pánevního dna (múla bandha)

Užitek této třetí bandhy popisuji v samostatném článku Karmická medicína 05 – Aktivace pánevního dna.

Zde jen krátce připomenu, že nejsnáze lze toho dosáhnout s pomocí sevření

  • svalů konečníku,
  • svalů kolem kořene penisu a v poševním vchodu
  • svalů, jimiž se v případě potřeby snažíme zadržet moč

Zpevnění pánevního dna dá se provozovat

  1. samostatně = doporučuji zvláště zpočátku – tak se můžete lépe soustředit na lepší kontakt s příslušnými svaly.
  2. současně s uddijánou bandhou, kdy se snažíte současně vtáhnout břicho a zpevnit nejen pánevní dno, ale i podbřišek.
  3. nakonec by se měl každý praktikující naučit zvládnout všechny tři bandhy naráz

Tato energetická cvičení lze kombinovat s pomalým hlubokým dýcháním, o němž podrobněji hovořím v tomto samostatném článku Karmická medicína 04 – Řízené dýchání a zdravá dlouhověkost.

K tomu bych rád připomněl dvě užitečné rady.

  1. nesnažte se ke každému hlubokému výdechu přidat uddijánu bandhu (vtažení břicha se zádrží dechu). Opakované zádrže ve výdechu znovu použít až v momentu, kdy cítíte, že tělo pomalým hlubokým dýcháním znovu nabralo dostatek kyslíku. Snažte se, aby přehnaný nedostatek kyslíku nevyvolal poplašnou adrenalinovou reakci vegetativní nervové soustavy, protože tato reakce blokuje regenerační pochody organismu, o které nám jde především.
  2. Chceme-li dosáhnout skutečně maximální nádech i maximální výdech, je vhodné natrénovat si tzv. „kaskádové dýchání“:  Vydechněte do maxima, zlomek vteřiny počkejte a zkuste ještě dovydechnout. Pak znovu okamžik počkejte a ještě podruhé či ještě potřetí zkuste z plic vyždímat trochu vzduchu.

Totéž při nádechu: nadechněte do maxima, nepatrnou chvilku počkejte, aniž byste zadrželi dech uzavřením hrtanové záklopky a znovu donadechněte, vteřinu nebo dvě vyčkejte a donadechněte potřetí.  Na rozdíl o výdechu  je při nádechu vhodné pozorněji vnímat pocity přicházející z tělesných interoreceptorů a nic nepřehánět, aby nedošlo ke zbytečnému přetažení svalových a vazivových tkání hrudního koše. Na pomalé rozvíjení ztuhlých dýchacích svalů a vazů je dost času. Pomalému hlubokému dýchání se můžeme věnovat donekonečna – dokud Slunce nezhasne.

K čemu jsou bandhy užitečné

Pominu tradiční výklady o proudění životní energie „prány“ (o tomto zdravotním přínosu najdete na internetu dostatek informací, dáte-li do vyhledávače slovo „bandhy“) a zaměřím se zde na méně publikované zdravotní souvislosti.

Lidské srdce – ve srovnání s mechanickými čerpadly – vytváří pouze dostatečný výtlačný tlak, to jest za čerpadlem (po směru proudění přečerpávané kapaliny). Jeho schopnost nepřetržité celoživotní činnosti je fascinující.  Ale druhý – sací tlak, který se u mechanických čerpadel uvádí – to jest schopnost nasávat do sebe dopravovanou kapalinu – tento tlak je (na rozdíl od mechanických čerpadel) u lidského srdce velmi malý a pro SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍ žilní návrat nedostačující. Proto má organismus vyvinuté další pomocné techniky, kterými zlepšuje návrat krve z periferie zpět k srdci.

Dá se s naprostou jistotou říci, že za běžných okolností je řada tkání našeho těla nedostatečně vyživována pro špatnou cirkulaci krve. A na vině je zpomalený návrat krve a tkáňového moku (a z něj vzniklé lymfy v lymfatických cévách) zpět k srdci.  Přívodní cévy (artérie) by přivedly do tkání mnohem kyslíku a výživy, kdyby tomu nebránil zpomalený odtok žilní krve a lymfy.

To je hlavní důvod, proč bandhy spolu se zpevňováním pánevního dna a spolu s maximálním nádechem a s maximálním výdechem významně zlepšují stav našeho zdraví = právě proto, že výrazně zlepšují návrat cirkulující krve a lymfy z periferie zpět k srdci. Zcela bez nadsázky lze říci, že využitím všech těchto technik jako kdybyste aktivovali „DRUHÉ SRDCE“  –  a Vaše lépe živené a lépe detoxikované tkáně Vám za to budou vděčné!!

Pokud se tyto techniky naučí používat ženy, ocení je například i v období menstruace – zmenší se denní ztráta krve a současně se zkrátí počet menstruačních dnů. Tuto tisíciletou zkušenost mi potvrdily i reference mých klientek. Proto nemohu souhlasit s občas se vyskytujícím názorem, že v tomto období se nedoporučuje bandhy provozovat.

Závěr:

Jsem si jist, že budoucí moudřejší civilizace mnohem více ocení možnost vědomě podporovat a harmonizovat vegetativní řídící soustavu, která reguluje zdánlivě automatické funkce lidského organismu. Takové informace však dokáže dovést do každodenní praxe jen dostatečně prozíravý člověk, který pochopil, že je v jeho zájmu pečovat o svoje tělesné i duševní zdraví.