Jak zvýšit své vibrace a bezvýhradně milovat

Christina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Naše vibrace se přirozeně zvyšují, jakmile pociťujeme radost – když jsme šťastní a důvěřujeme toku svého života. Když jsme ve svém srdci a když se obklopujeme oblíbenými věcmi a lidmi. Podle švýcarské mystičky Christiny von Dreien je dobrým způsobem, jak zvýšit své vibrace, také následovat cestu vlastní duše. Ve zvyšování vibrací však není třeba hledat žádnou složitost, ani se o to křečovitě snažit. „Dělejte, co vás baví a činí šťastnými. Hrajte si jako malé dítě, anebo jen tak radostí poskakujte,“ říká Christina.

Vůbec nejvyšší vibrací je podle Christiny, jež mnohdy sama odkazuje na známou Hawkinsovu stupnici vědomí, láska. V knize Vědomí vytváří mír (jejíž pouhá četba vibrace též pozvedá), nám Christina ukazuje nejen, jak své vibrace zvyšovat, ale také jak v sobě rozvíjet bezvýhradnou lásku.

Nejmocnější silou je láska

Láska má mimořádně silnou moc transformovat: „Čím více lidí začne do temnoty dnešní doby vysílat zlaté oblaky lásky, tím rychleji se přestanou krizové situace řešit násilím, nýbrž láskou“ (Christina, 2022: 22). „Až bezvýhradná láska udrží na tomto světě udržitelný mír.“

Láska, o které je řeč v dnešním článku, se nachází za všemi vzorci, předsudky, názory a podmínkami. Tato láska pulsuje v našem nejvnitřnějším jádru. Není možné ji tedy hledat venku – u partnera nebo obecně u lidí. „Bezvýhradná láska je to, čím a kým jsme ve své pravé podstatě.“ (s. 19)

Trénink bezpodmínečné lásky

Bezpodmínečná láska je kvalita naší duše. Rozvíjí se v průběhu vývoje díky prožitým zkušenostem. Jak tvrdí Christina, je třeba odstranit vzorce a vlastnosti nashromážděné výchovou, školou a společností: „Cílem je stát se láskou, vždyť láska je naší pravou, věčnou přirozeností.“ (s. 18) Jak například odpustit někomu, kdo nám ublížil? Christina říká, že nesvětlu nejlépe odpustíme, když si uvědomíme, že mu můžeme být vděčni za všechny zkoušky, které jsme v minulosti prožili, a díky nimž jsme mohli vyrůst.

Právě díky nepříjemným situacím můžeme trénovat rozpouštění všeho, co zastiňuji naši pravou přirozenost: „Pokud se k tobě chová někdo nepřátelsky, vyhledává spory nebo tě dokonce využívá, pak tento člověk nevědomě vykonává službu lásky. Dává ti totiž příležitost trénovat tvoji schopnost milovat a praktikovat bezvýhradnou lásku.“ (s. 23)

Další metody vzestupu podle Christiny von Dreien

Christina kdysi na svých seminářích prezentovala seznam se třiceti konkrétními postupy, jak své vibrace zvyšovat. Pak si uvědomila, že takové množství může být zahlcující – že stačí pár hlavních principů. Například být v srdci nebo už zmiňované obklopení se pozitivními lidmi a oblíbenými předměty a následování cesty své duše. Jsou to vlastně všechno logické, jednoduché a známé věci. Už to dnes bylo řečeno: Pokud jsme šťastní, naše vibrace stoupají samočinně.

Důležité je také nebýt biorobotem, ovládaném společností, ale odhodit své masky a vyjádřit zde na Zemi svůj jedinečný otisk. Vibrace okamžitě zvyšuje též vděčnost, odpuštění a schopnost přijetí. Také orientace na řešení a optimismus: „Ve skutečnosti žádné problémy neexistují; všechno to jsou jen situace. Zdali na ně pohlížíme jako na problém, je vždy otázka naší perspektivy a našeho vědomí.“ (s. 33)

Literatura:

Christina von Dreien (2022): Vědomí vytváří mír. Nakladatelství ANCH BOOKS.

Jiří Hamerský