Jak se psychicky připravit na Vánoce

cm vanoce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vánoční svátky jako čas oddychu a klidu dostávají v dnešní společnosti spíše příznak období stresu a psychického vypětí. I když si lidé berou o svátcích dovolenou, nebo lépe řečeno volno v práci, někdy se nedá říct, že jde o tradiční dovolenou v pravém slova smyslu. Lidé se honí, aby všechno postíhali, stihli uklidit, nakoupit všechno potřebné k vaření, pečení, navařit, napéct, nakoupit dárky – samozřejmě, že se vždy na něco zapomene a kolotoč běhání po obchodech je několikanásobný. Doma zkoordinovat chod rodiny s veškerým úklidem, přípravou jídla, kdy i samotné vytvoření „vánoční atmosféry“ je tedy spíše ve znamení stresu a shonu.

Stresory na nás útočí neustále. Někdo se jim dokáže ubránit, jiný s tím může mít určité potíže. To, co je pro někoho stresor, zátěž, jiný může zvládat naprosto bez potíží a s elegancí. Richard Rahe a Thomas Holmes, psychologové zabývající se stresem zjistili, že stresorem pro nás kromě negativních situací (např. úmrtí partnera, rozvod, hypotéka) jsou i situace s obvykle s pozitivním emocionálním nábojem – jako jsou třeba svatba, dovolená, přírůstek do rodiny či právě Vánoce. Všechny tyto situace představují buďto nějakou výraznou změnu v obvyklé rutině nebo způsobu života, vyžadující přizpůsobení se jedince nově vzniklé situaci nebo situaci, která určitým způsobem vytrhává obvyklý život s rutiny, která je neohrožující a přivádí člověku pocit stability.

Vánoce – i když obvykle představují období, které se spojuje převážně s pozitivními přívlastky a emocemi – jsou zároveň takovýmto vytržením z rutiny, a tím můžou na člověka vytvářet určitý tlak na zvládnutí různých povinností, které se s tímto obdobím vážou – musí postíhat pracovní agendu, protože se blíží konec roku, zároveň připravovat domácnost na nastávající vánoční svátky. K psychickému uvolnění nám nemusí přidat ani to, že se městská vánoční výzdoba na pouličním osvětlení nebo ve výlohách obchodů začíná objevovat rok za rokem dříve a dříve. To v nás může vyvolat právě vnitřní pocit nátlaku a stresu…

Pro mnoho lidí tak stres začíná už několik týdnů, dokonce měsíců před vánočními svátky, kdy v balancování mezi pracovním a rodinným životem se dospělí snaží vykouzlit a zorganizovat „dokonalou“ vánoční atmosféru a harmonii. Je to fantóm? Neměli bychom se snažit nebo nemáme takovouto příjemnou atmosféru (nebo nějakou, která se jí blíží) vlastně i během roku?

Z pohledu stresu je období Vánoc stresorem, jako každý jiný. Když v práci dostaneme nárazový úkol, nebo když musíme náhle řešit školní nezdar dítěte ve škole. Jsou zkrátka vytržením z rovnováhy, a musíme se k nim postavit tak, jak se k jiným stresorům stavíme během roku. Když dostaneme pracovní úkol nebo řešíme školní potíže naší ratolesti s třídní učitelkou, taky si věci zorganizujeme, naplánujeme a řešíme je krok za krokem, a postupně se dopracujeme ke zdárnému řešení. A tak je to i s Vánocemi.

Když pociťujete, že se ve vás úzkost, stres či jiné negativní emoce městnají, zkuste ještě předtím, než vyeskalují, dovolit si kraťoučkou pauzu samého pro sebe a popřemýšlet, co vám obvykle pomáhá, když máte podobné pocity vyvolané stresem v každodenních situacích v průběhu roku. A zkrátka to udělejte. Když je to třeba procházka se psem, nebo horká koupel, hrnek kafe nebo čaje, telefonát s kamarádkou, knížka – dopřejte si chvilku pro sebe, odstupe trochu z vánočních příprav. Výsledek pak bude mnohem lepší, než kdybyste s negativními emocemi pokračovali bez takovéto psychohygienické přestávky.

Vánoce jsou typické také tím, že se obvykle zvyšuje frekvence sociálních interakcí. A tam, kde se zvyšuje hustota lidí (s různými jinými představami, názory, drobnými frustracemi), můžou se i víc vyskytovat různá nedorozumění či výměny názorů, nebo minimálně nám přítomnost tolika lidí v omezeném prostoru nedělá dobře, protože jsme během roku na ní nebyli zvyklí. Proto platí rada – příprava na Vánoce (úklid, vaření, nakupování apod.) nemusí nevyhnutně probíhat společně. Je to mýtus myslet si, že o Vánocích musíme všechno dělat společně. Pravdou je, že čím je lidí víc, kteří se na ní podílejí, tím víc můžou nastávat stresové situace. Klidně věci a úkoly přerozdělujte, delegujte, nebo pokud to počet členů domácnosti dovoluje, rozdělte je do skupin po několika členech. Každá takováto podskupina dvou nebo tří členů bude mít svůj specifický úkol – např. máma a Kačenka půjdou nakoupit věci na pečení, táta a Jiřík uklidí obyvák, Kačenka a Jiřík vyberou vánoční ozdoby, táta a Kačenka pomůžou babičce v sobotu s přípravou stromečku apod.

Pomocníkem proti stresu – jakožto vytržení ze stability a rovnováhy, kterou nám běžný rok poskytoval – jsou i zaužívané rituály. Právě ty přivádějí do Vánocemi způsobeného rozkolísání svou rovnováhu. Tradice a vánoční rituály nám tak poskytují právě ono ukotvení, které potřebujeme při vypořádávání se se stresem, protože nám dovolují se uchytit něčeho, co nám poskytne stabilitu a oporu, poskytne oddych a relax. Vánoce tak představují disharmonii tím, že nám přinesou do rutiny rozkolísání, úkoly a povinnosti. Proto je přirozené vyhledávat v disharmonii stabilitu, oporu a harmonii, rituál. Takovým rituálem můžou být společné procházky, čtení (pro sebe nebo nahlas), setkávání se s blízkými, zpívání koled či různých jiných domácích rituálů, které jsou příznačné a typické pro každou rodinu nebo pár individuálně.

Vánoce jsou nevšedním a kouzelným obdobím roku. Přece jen však přicházejí do našeho zaběhnutého koloběhu a nabourávají nám jej. Nelekejte se toho, stavějte na své dovednosti řešit s přehledem jiné typy takovýchto nabourávání, které nám stresory přinášejí i během běžného roku – a taky se s nimi hezky vypořádáte. Vánoce takovýmto způsobem zůstanou a budou mít patinu svátků, které jsou čarovné, tradičně netradiční a disharmonicky harmonické.

Tipy na vánoční dárek naleznete v naší nabídce.