Jak se okamžitě zbavit stresu

cm kricici zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mnoho sportovních trenérů, herců, psychologů i duchovních mistrů vám řekne, že v životě je nejdůležitější jedna věc: UVOLNĚNOST. Nepřítomnost napětí. Zatímco dlouhodobý stres vyvolává různé psychosomatické potíže a může vyústit až v těžká onemocnění, uvolněnost je pro náš organismus optimálním stavem. Jak se tedy stresu teď hned zbavit?

Odborně se metodám zbavení se stresu říká copingové strategie. Patří mezi ně fyzické cvičení nebo relaxační a meditační techniky. V některých případech mohou pomoci i potravinové doplňky. Ale obsahem tohoto článku je ještě něco úplně jiného.

Vadim Zéland: „Musíte odhodit důležitost!“

Když bychom šli k samotným kořenům, tak co je prvotním důvodem stresu?

V následující formulaci V. Zélanda (2006: 15) je řečeno vše: „V napjatém stavu se nacházíte pouze kvůli tomu, že něčemu, co se vás dotýká, přikládáte nadměrný význam.“

A to je ten klíč: „Abyste se stresu zbavili, musíte bezpodmínečně procitnout a odhodit důležitost,“ píše Zéland. Odhodit důležitost rovná se okamžitě se zbavit stresu.

Například ve vztazích funguje zajímavý paradox: Ten, kdo nepotřebuje přízeň druhého pohlaví (= pro koho to není nepřiměřeně důležité), většinou si nemůže na nezájem o svou osobu stěžovat. A naopak. Kdo je v oblasti vztahů v křeči, někdy naopak druhé od sebe přímo odpuzuje. Uvolněnost je vždy přitažlivá, kdežto s lidmi, kteří jsou v napětí, se tak dobře necítíme.

Nebo jiný příklad: Pře-motivovaný sportovec na Olympijských hrách si tak moc přeje medaili, že v rozhodující okamžik selže. Stres ho ochromí. Proto náš slavný trenér Ivan Hlinka kdysi hokejistům před důležitými zápasy říkával geniální, byť velmi „lidově“ vyjádřenou radu: „Hlavně se z toho nepo…..“ Snižoval tím u svých svěřenců vědomí důležitosti.

Přestaňte lpět na výsledku, uvolněte se v proudu

Je velmi prospěšné, jakýmkoliv způsobem přestat lpět na výsledku – že něco musí nějak dopadnout. Že je to důležité. Důležitost je stejně vždy jen projevem ega. Mír a vnitřní klid v srdci má naopak ten, kdo je schopen ve všem vidět boží vůli, kdo nevzdoruje a doslova se uvolní v proudu.

Na závěr ještě jednou shrnuto slovy Zélanda, jak se okamžitě zbavit stresu: „V jakékoliv složité situaci vystačíte s tím, že si na problém důležitosti vzpomenete a vědomě snížíte její význam.“

Literatura: Zéland, V. (2006): Ovlivňování reality, III. díl. Bratislava: Eugenika.