Jak napravit již vzniklé škody

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Možná si říkáte, to je sice všechno hezké, že bychom měli být opatrní, ale co když jsme nebyli, protože jsme to nevěděli a naše doktorka taky ne? Co když už naše dítě trpí alergiemi, oslabenou imunitou, chronickými průjmy, poruchami chování a vývoje, je autistické nebo má jiné vážné problémy? Co s rozlitým mlékem? Naštěstí, situace není zoufalá.

Existuje propracovaná a praxí ověřená metoda léčení poškození očkováním. Je jedinečná v tom, že ukáže, která konkrétní vakcína nebo lék způsobily největší problémy. Před rokem zemřelý Dr. Tinus Smits, holandský lékař a homeopat, se více než 15 let zabýval léčbou post-vakcinačního poškození. Napsal knihu „Post-vaccination syndrome“. Jako klasický homeopat se původně snažil léčit poškození očkováním podáním Thuji, Silicey, ale výsledky ho neuspokojovaly. Uvedené léky jsou opakovaně citovány v homeopatické literatuře jako léky na následky očkování, ale v současné době to neplatí. Ony fungovaly na původní očkování proti neštovicím, které vyvolávalo jiné spektrum nežádoucích účinků. Dr. Smits se pak dostal k informacím o izopatickém podávání potencovaných vakcín. Izopatie je metodou homeopatie, kdy se podávají homeopaticky zpracované substance, které vyvolaly problém. Kromě vakcín se tyto léky vyrábějí i z jiných léků, toxinů apod. Dr.Smits stihl do své smrti v roce 2010 touto metodou vyléčit tisíce dětí, z toho cca 300 autistů. Když píšu „vyléčil“, tak tím myslím, že byly úplně zdravé, nepotřebovaly léky ani speciální péči.

Dr. Smits definuje PVS takto: Jakýkoli symptom, který se projeví po očkování a zmizí po podání potencované vakcíny, byl touto vakcínou způsoben. Prodleva mezi očkováním a nástupem obtíží může být týdny i měsíce a nástup může být pozvolný.

Pestrost projevů a časový odstup jsou dva faktory, které mohou znesnadnit rozpoznání PVS. Lékaři nejsou školeni ho vidět. Půvab Smitsovy metody je v tom, že se ukáže, co PVS způsobilo. Protože jde o kumulaci škod a fenomén poslední kapky, vakcína, po které se projevily hlavní problémy, vůbec nemusela být hlavním viníkem. Kdyby byla podána bez přítomnosti preexistující zátěže, nemusela by dítěti vůbec nic špatného udělat. Hlavní zátěž mohla být něco jiného. Proto se detoxikují všechny faktory, nejen vakcína, po které došlo k problémům.

Jak se může projevit PVS? Upozorňuji, že uvedené stavy a nemoci se vyskytly u reálných pacientů a bylo prokázáno při léčbě, že byly způsobeny vakcínami.

1. Akutní PVS

Horečka, křeče, bezvědomí, spavost nebo neklidný spánek, encefalitis (zápal mozgu/zánět mozku – pozn. red.) a/nebo meningitis (zápal mozgových blán/zánět mozkových blan – pozn. red.), pronikavý neutišitelný srdcervoucí pláč (cri encephalique), syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS = Sudden Infant Death Syndrome – pozn. red.), mdloby, šok, otok (opuch – pozn. red.) a zarudnutí (začervenanie – pozn. red.) místa vpichu, bolestivost.

2. Chronický PVS

Známky narušení imunity: opakované nebo chronické infekce, alergie, ekzém, astma apod., chronické potíže GIT (GastroIntestial Tract = tráviaca sústava – pozn. red.): průjem (hnačka – pozn. red.), zácpa (zápcha – pozn. red.), rozvoj potravinových alergií, Crohnova nemoc, autoimunitní (AI) projevy: systémové AI nemoci, artritis, diabetes 1. typu (detská cukrovka), autoimunní zánět štítné žlázy apod., bolesti hlavy (chronická meningitis), závratě, neurodegenerativní nemoci, chronický únavový syndrom, myalgický syndrom, narušený spánek s periodami probouzení a pláče, poruchy růstu, koordinace a vývoje, poruchy chování: vztek, agresivita, podrážděnost, náladovost, emoční nevyrovnanost, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – poruchy pozornosti a hyperaktivita – pozn. red.), dyslexie apod., autismus, epilepsie (padúcnica – pozn. red.).

Typický případ PVS popisuje Dr.Tinus Smits ve své nové knize „Autism – beyond despair“. Toto dítě Dr.Smits nikdy neměl ve své péči, jde o přepis dopisu matky.

Chlapec, v 18 měsících dg. Autismus.

Očkování:

 • 2 dny proti hepatitis B
 • 2 měsíce Infanrix Hexa + Prevenar
 • 3,5 měsíce Prevenar, hepatitis B
 • 5 měsíců Infanrix Hexa + Prevenar
 • 7 měsíců Infanrix Hexa + Prevenar
 • 9 měsíců proti hepatitis B
 • Mezi 7-9 měsíci si matka všimla, že méně žvatlá a méně reaguje na podněty
 • 9 měsíců: žlutý hlen v očích, slepené oči, otitis media (zápal/zánět stredného ucha – pozn. red.), faryngitis (zápal/zánět hltana – pozn. red.). Th. Amoxicilin
 • 12 měsíců otitis media, th. Amoxicilin
 • 12 měsíců Varivax (vakcína proti planým neštovicím, dobrovolná)
 • Všimněte si načasování, v jednom měsíci nemoc i očkování! Začal dostávat kravské mléko, neustálý průjem a ekzém.
 • 14 měsíců oboustranná otitis media, th. Amoxicilin
 • 16 měsíců má vyrážku, nereaguje, jen mumlá, přestal říkat máma a táta
 • 16 měsíců MMR, Hib
 • Kaskáda intoxikace není ještě u konce a žádný lékař zjevně nevidí, co se děje.
 • 16 1/4 měsíců otitis media, Th. Cefzil
 • 16 3/4 měsíců stále oboustranná otitis media, th. Amoxicilin
 • 17 měsíců nechce jíst, vyrážka na obličeji
 • 17 3/4 měsíců praskliny kolem úst, zelený výtok z nosu, vyrážka na obličeji, moučnivka v ústech, oboustranná otitis
 • 18 měsíců přestává a reagovat, ekzém, DTaP
 • Jakoby toho nebylo dost, dostává další vakcínu, přestože zjevně není v pořádku.
 • 18 měsíců diagnostikován autismus

Smutné, ale reálné a bohužel časté.

K četnosti PVS ještě jeden postřeh. Když se budete bavit s lékaři, budou tvrdit, že to je vzácné. Protože oni si podobnou katastrofickou kaskádu, kterou jsem právě popsala, nedají do spojitosti s očkováním. Téměř všechny děti mají otitidy, záněty, rýmy, s kým to mají porovnat? Když se budete bavit s homeopaty nebo jinými alternativními lékaři a léčiteli, budou vám vyprávět spousty podobných příběhů. U nich se ty děti koncentrují. Nedávno se mi dostalo velmi znepokojivé informace od instruktorek kojeneckého plavání. Všimly si, že až 50% dětí vykazuje kolem 4. měsíce věku úpadek v pohybových schopnostech a dělají menší pokroky než předtím. Ony s dětmi plavou již od šestinedělí a znají je. A pozorují skokové zhoršení ve stejném věku. Dokonce si na to udělaly konferenci, kam si mě pozvaly na přednášku. Informace o hliníku ve vakcínách je dostaly. Dokonce jsem si dovolila předpovídat, že s nedávnou změnou očkovacího kalendáře u nás (po zrušení tbc posunuli první hexavakcínu na 9. týden věku) budou tyto negativní změny pozorovat o měsíc dříve.

50% dětí po prvním očkování… kolik jich bude, až dostanou všechny vakcíny?

Nedávno mi jedna moje pacientka povídala o svém vnukovi. Narozen o 6 týdnů dříve, kojen jen krátce, dostal první hexu + pneumokoka ve 3 měsících reálného věku, tj. fakticky v 6 týdnech! Reakce obvyklá, horečka, pláč, neklid. Při další kontrole se paní doktorce nelíbilo, že na bříšku nezvedá hlavičku, jak by měl. Může to mít dvě vysvětlení. Buď doktorka zapomněla, že mu je vlastně o 6 týdnů méně, stejně jako na to zapomněla při očkování, a tedy po něm nemůže chtít totéž co od staršího dítěte. To je ta lepší verze. Nebo je dítě již poškozeno a má narušený vývoj.

3. Jak se tedy léčí postvakcinační syndrom?

Při brouzdání na internetu najdete spoustu informací, různé spolky a terapie, např. DAN! (Defeat Autism Now! = Porazme autizmus ihneď! – pozn. red.), chelační léčbu apod. Dr. Smits měl v péči i děti, které byly na bezlepkové a bezmléčné dietě, které prošly detoxikační léčbou těžkých kovů, braly různé suplementy (výživové doplnky – pozn. red.) apod. Přesto byly dosavadní výsledky ne zcela uspokojivé. Až jeho léčba vedla k průlomu. Vysvětluje to tím, že toxické substance, které na dítě působily, včetně vakcín, nechaly v organismu energetický a informační otisk, přestože mohly být fyzicky již dávno z těla vyloučeny. Tento otisk blokuje normální fungování organismu. Podobný princip popisuje i akupunktura, říká se tomu „rušivé pole“.

Metoda spočívá v podávání homeopaticky potencovaných vakcín. Při prevenci se podává potencovaná vakcína v potenci 200C 1 den před a po očkování ještě týž den, vždy jedna dávka (cca 10 kuliček). Při akutní reakci se podává potence 30C rozpuštěná ve vodě.

Léčba PVS se provádí potencovanými vakcínami ve speciálním režimu, měl by ji vést homeopat obeznámený s touto metodou. Pokud bylo dítě vakcínou poškozeno, bude na její homeopatickou formu reagovat zhoršením. Reakce mohou být někdy velmi dramatické. Nejsou nebezpečné, jen dramatické a jsou nadějné, protože jsou předzvěstí zlepšení.

Uvedu dva případy, oba dramatické, abyste věděli, co vše je ve hře.

Chlapec 5 let, autismus a epilepsie od 18 měsíců. Předchozí těhotenství matky po IVF (umelom oplodnení – pozn. red.), 3 měsíce před početím měla konizaci čípku pro prekancerózu (pred-rakovinový nález na krčku maternice – pozn. red.), otěhotněla nečekaně, amniocentéza pro chromozomální vadu matky, císařský řez pro nepostupující porod. Pneumonie (zápal pľúc – pozn. red.) a sepse (otrava krvi premnoženými baktériami – pozn. red.) v prvních dnech po narození, antibiotika. Tady vidíte, že ještě než se toto dítě dostavilo k prvnímu očkování, bylo již značně zatížené.

Očkování: hexavakcína ve 3, 4 a 6 měsících bez zvláštní reakce, Priorix (MMR) v 12 a 16 měsících. Na první dávku Priorixu reagoval vysokou horečkou, myslelo se i na šestou nemoc. Týden po očkování Priorixem se objevily epileptické záchvaty petit mal (absence). Přestal mluvit, ztráta očního kontaktu a rozvoj dalších autistických rysů. Matka pozorovala nepravidelné dýchání ve spánku (poškození dýchacího centra, kdyby byl mladší, možná by zemřel na SIDS).

Léčba detoxikací Priorixu: během týdne přestaly záchvaty epilepsie a během cca dvou měsíců se psychicky téměř normalizoval (byli na testech). Komunikoval, mluvil ve větách, lepší oční kontakt, všímal si a komentoval, měl citové projevy, smál se vtipům.

Současně se ale zhoršilo zahlenění, kterým trpěl již několik měsíců. Dostal horečku 38,5 °C a kašel. Matka, jak byla poučena pediatrem (bohužel mi nezavolala), dala chlapci večer jednu dávku dětského paracetamolu. Druhý den pozorovala regresi k autismu o cca 50%. Opakování detoxu MMR pomohlo jen trochu. Podala jsem detox paralenu s dobrým výsledkem, dosáhli jsme zlepšení asi o 80%. Epilepsie se po nemoci objevila při nižších dávkách léků.

Další případ od kolegyně homeopatky, ilustrující bezbřehou ignoranci některých lékařů. Lékařka porušila několik základních zásad, nerespektovala kontraindikaci na příbalovém letáku.

Holčička, 22 měsíců. Matka trpí na poruchu močových cest, má za sebou opakovaná kontrastní vyšetření, porod císařským řezem, anestezie. Opět značná zátěž dítěte.

První hexavakcína byla podána ve 3 měsících, přestože nebylo zhojeno TBC (první základní chyba, postup non lege artis!). Dítě hodně křičelo, měla horečku = encefalitická reakce. Pediatrička poté poradila rodičům, aby jí 3 dny před dalším očkováním preventivně podávali paralen!!! (druhá chyba, další dávka podle příbalového letáku již neměla být podána a ne že se dítěti zabrání reagovat!)

Po 2. hexavakcíně holčička ochrnula: centrální hypotonický syndrom, vývojově zastavena ve věku 4 měsíců. Vypadala doslova jako hadrová panenka s nepřítomným výrazem. Ani nežvýkala jídlo. Končetiny jí visely. Na podzim 2010 se dostala k homeopatce, která zahájila detox.

Detox hexavakcíny: po dávce v potenci 30C dostala horečku téměř 40 °C, která trvala celkem 3 dny. Během horečky byla holčička v dobrém stavu, jedla, spala. Po ústupu horečky se osypala vyrážkou a hodně se potila. Po odeznění reakce začala používat ručičky.

Zde názorně vidíte, co udělá násilné potlačení reakce na vakcínu. Kdyby tomu dítěti umožnili reagovat na skutečnou vakcínu, nejspíše by tak špatně nedopadla.

Dítě postupně prošlo detoxem, reagovalo na každou dávku, ale vždy došlo i ke skokovému zlepšení. Momentální stav je tento: zlepšil se svalový tonus, chodí na rehabilitaci, drží hračky, hlavičku, fixuje zrak, říká slabiky mamama, tatata. Na břiše se jí nelíbí, ale odstrkuje se. Snaží se i podstrkovat nohu. Sama jí lžičkou.

Ke zlepšení došlo již po první dávce detoxu hexavakcíny. Pak podali detox TBC vakcíny: reagovala příšerným jekotem – podle matky takto křičela po očkování, když jeli z porodnice. Toto dítě má šanci se zcela uzdravit, ale je třeba dočistit i další toxické faktory (anestezie, kontrastní látky, paralen).

Závěr

Očkování, tak jak je v současné době v západních zemích prováděno, může způsobovat zásadní problémy. Oficiální medicína stojí proti často jen intuitivním pocitům rodičů a léčitelů, že něco je zásadně špatně. Argumenty obou stran se často míjejí. Kritikům očkování chyběly vědecké informace, které by narušily mýty hlásané oficiální medicínou. Vidíme, že lékaři často trpí jakousi slepou skvrnou, jakoby nechtěli vidět, přestože důkazů a studií prokazujících jak realitu poškození, tak jeho mechanismus, stále přibývá. Očkování vzniklo jako dobrá myšlenka se snahou ochránit lidi před velmi nebezpečnými nemocemi. Bohužel se obsah vakcín i praxe během historie natolik proměnily, že je stále obtížnější ve vakcínách vidět dobro a prospěch. Spíše se zdá, že v rozvinutých zemích převažují negativa nad pozitivy. Osobně si myslím, že současná praxe očkování všech dětí v raném věku, automaticky, bez výběru, jen s velmi úzce vymezenými kontraindikacemi, je prostě a jednoduše riskantní a produkuje generaci dětí s oslabeným imunitním systémem a poruchami nervového vývoje. Mechanismus, jak a proč k tomu dochází, je podrobně popsán, je založen na pracích mnoha vědců, je konzistentní a na více úrovních poskytuje logicky související vysvětlení všech projevů postvakcinačního syndromu. Jde o fenomén imunoexcitotoxicity.

Naše děti nejsou zdravější, než jsme byli my, naopak. Musíme si klást otázku, jestli výměna spalniček, zarděnek, ale i černého kašle za alergie, astma, hyperaktivitu, dyslexii a autismus byla skutečně výhodná. Každý se bojíme něčeho jiného, někdo nechce riskovat akutní nemoc, jiný se bojí dlouhodobých následků. Protože ale jistota neexistuje, každé rozhodnutí s sebou nese riziko, měli by rodiče mít právo vybrat si, co chtějí u svých dětí riskovat.

Naštěstí existuje naděje i pro velmi poškozené děti. Kromě terapie je ale nutné celkově přehodnotit vztah ke zdraví a názor na nemoc. Celkově ozdravit životní styl, spoléhat na přirozené regulační mechanismy, zdravý rozum, naučit se odpovědnosti sám za sebe, nespoléhat se slepě na moderní medicínu a uvědomit si, že zdraví se nerovná nepřítomnost příznaků, ale naopak je to schopnost adekvátně reagovat!

Prameny informací:

 1. www.tinussmits.com
 2. www.russellblaylockmd.com
 3. Dr. Gerhard Buchwald: „Očkování, obchod se strachem“
 4. Dr. Tinus Smits: „Post-vaccination syndrome“
 5. Dr. Tinus Smits: „Autism – beyond despair“
 6. prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.: „Přemůžeme autismus?“
 7. Dr. Russell Blaylock: „Vaccines, neurodevelopmenet and ASD“
 8. Dr. Russell Blaylock: „Microglial Activation and Neurodegeneration“
 9. Dr. Alan Phillips: „Mýty o očkovaní – rozpory medzi lekárskou vedou a očkovacou politikou“
 10. http://www.mercola.com/2001/aug/18/vaccine_myths.htm
 11. Neil Z. Miller: „Vaccines, are they really safe and effective?“ („Co možná nevíte o očkování“)
 12. Mgr. Lucia Mýtniková: „Hliník v potravinách, metabolismus a toxicita“
 13. http://vaers.hhs.gov/index
 14. http://www.scribd.com/doc/351499/Vaccine-Ingredients
 15. http://www.genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us