Hra s energií

cm meditace1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Citlivost rukou

Zde je několik cviků, pomocí nichž můžete znecitlivět své ruce a ucítit energii. Pozornost zaměřte na své dlaně, můžete si také představit tok energie, který vychází ze středů dlaní a jednotlivých prstů.

https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce1_m.jpg https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce2_m.jpg

Pomalu přibližujte ruce k sobě a od sebe, úplně pomalu. Za chvíli ucítíte určitý tlak, malý odpor a ruce vám nepůjdou dát blíže k sobě, jako by byl mezi rukama míček. Tento tlak je prvním projevem energie, pokud budete cvičit často, vaše ruce se stanou citlivější.

https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce3_m.jpg

Jednu ruku použijte k vysílání energie a druhou k přijímání. Může se stát, že jednu ruku budete mít citlivější. Prsty jedné ruky směřují kolmo na dlaň ruky druhé. Prsty kolmé ruky projíždějí pomalu od konečků prstů až k zápěstí druhé ruky. Konečky prstů jsou od dlaně vzdáleny 3 – 5 cm. Soustřeďte se na vysílací ruku a představte si proud energie vycházející z konečků prstů. Poté se zaměřte na přijímací ruku a snažte se tento proud vnímat. Za chvíli ucítíte zřetelné brnění, teplo nebo pocit tlaku na druhé ruce. Tento pocit se bude pohybovat podle toho, jak hýbete vysílací rukou.

https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce4_m.jpg https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce5_m.jpg

Kroužením okolo jednotlivých prstů probudíte citlivost v malých čakrách na konci svých prstů. Cvičte postupně se všemi prsty a všímejte si změn pocitů u jednotlivých prstů.

https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce6_m.jpg https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce7_m.jpg https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce8_m.jpg

Zaujměte polohu jedné ruky tak, jako byste v ní drželi velké jablko. Ukazovákem druhé ruky začněte kroužit nad pomyslným jablkem. Působíte tím na konečky všech prstů a na zbývající obvod dlaně. Na dlani přijímací ruky zřetelně ucítíte proud energie. Stejně tak můžete toto cvičení provádět se všemi prsty současně, ucítíte rozdíl v proudu energie.

https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce9_m.jpg
Sevřete prsty obou rukou do špičky podle obrázku a začněte pomalu přibližovat obě ruce. Tento cvik je hodně silný, spojuje energii čaker dlaní a prstů a tím vytváří velký tok energie. Postupně můžete zkoušet zachovat tok energie proudící mezi rukama na větší vzdálenost.
https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce10_m.jpg https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce11_m.jpg https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xruce12_m.jpg

Uvolněte ruce a vytvořte z nich dvě misky, které přiblížíte k sobě. Jako u prvního cvičení. Tentokrát rukama nepohybujte, pouze prociťujte vytvoření jakési koule energie. Můžete zkoušet řídit energii ve vašich dlaních pomocí dechu a představivosti.

Dech a energie

Energie a dech spolu úzce souvisí. Pomocí dýchání všichni přijímáme energii z okolí. Pokud prohloubíte a uklidníte svůj dech, začnete přijímat více energie. K přijmutí většího množství energie slouží jednoduché cvičení. Uvolněte své tělo a soustřeďte se na dech. Při nádechu si představte, jak celým vaším tělem nasáváte energii z okolí. Při výdechu tuto energii můžete nasměrovat třeba do rukou, nebo tam kde energii potřebujete.

Tento cvik nikdy nedělejte v blízkosti lidí, protože byste mohli brát energii druhým lidem. Nejlépe se toto cvičení provádí ve volné přírodě, kde je energie mnohem čistější. Stejně tak jako nadechujete energii celým tělem, můžete dýchat i jednotlivými částmi těla, ať už čakrami nebo třeba nemocnou částí, kde dochází k pročištění. Samozřejmě je možné použít vizualizaci bílého, čistého světla, jak protéká a naplňuje vaše tělo. Uvidíte, jak se budete cítit osvěžení.

Koule energie

Toto cvičení navazuje na poslední cvik, kdy z rukou utvoříte misky. Ruce držíte proti sobě, vědomí zaměřte do vašich dlaní. Můžete si pomoci nepatrným pohybem rukou k sobě a zpět. Za chvíli ucítíte v rukou kouli energie. Tuto kouli můžete zahustit pomocí představivosti a dechu. Nadechněte energii celým vaším tělem z okolí a vydechněte ji do rukou. Okamžitě pocítíte příliv velkého množství energie ve vašich dlaních. Po ukončení cvičení energetickou kouli opět rozložte do prostoru.

Těžký kámen

Postavte se do pevného a stabilního postoje a uvolněte tělo. Ruce dejte před sebe a snažte se nahmatat prostor okolo sebe. Pomalu zvedejte natažené ruce nad sebe a představte si, že zvedáte těžký balvan. Tento pomyslný balvan držte nad hlavou, cítíte jak je těžký, sotva ho unesete. Položte si ho opatrně na hlavu a snažte se udržet rovnováhu. Vyvažujte ho dechem, jako by to byl opravdový těžký kámen. Potom opatrně sundejte balvan z hlavy a přeneste ho na napjatých pažích před sebe, kde se nakonec rozplývá a vy můžete pomalu a opatrně ruce osvobodit od těžké práce a svěsit podél těla. Energetický tok po skončení cvičení je opravdu velký.

Splynutí se stromem

První je důležité si uvědomit, že strom je živá bytost a proto bychom k němu měli přistupovat s úctou a pokorou. Díky svému chování k přírodě, nemá člověk moc přátel. Stromy mají velké množství energie, pokud chceme tuto energii pocítit, musíme o to strom nejdříve požádat. Po této prosbě se přitiskněte ke stromu a představte si, jak vám z nohou vyrůstají kořeny hluboko do Země. Stojíte pevně, nic s vámi nemůže hnout. Stejně tak do hloubky rostete i do výšky, vaše listy sahají velmi vysoko, kde sbíráte sluneční svit. Zkuste pocítit, jak si s větvemi hraje vítr, svítí na vás sluníčko a z kořenů proudí voda až k vrcholu. Po skončení meditace, nezapomeňte poděkovat stromu za energii a za to, že jste mohli být s ním. Tato meditace se neprovádí v zimě, kdy stromy spí, v tuto dobu bychom je neměli rušit.