Dětské zdraví & tradiční čínská medicína – Hlavní příčiny většiny dětských nemocí

cm detske zdravi

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dětská tradiční čínská medicína věří, že děti nejsou pouze dospělí v menším provedení. Podle principů TČM jsou děti nevyzrálé a většina zdravotních obtíží má původ právě v této nevyzrálosti. Při popisu dětské fyziologie se říká:

„Vnitřní orgány i vnitřnosti dětí jsou citlivé a choulostivé a jejich forma (tzn. tělo) a qi nejsou naplněny.“

Strava jako hlavní příčina většiny dětských nemocí

Děti mladší pěti nebo šesti let často nemají dostatečně vyvinuté zažívání. To je příčinou většiny dětských nemocí, se kterými se dětští lékaři běžně setkávají, například koliky, bolestí ucha, kašle, nateklých žláz, alergií, dětského astmatu a ekzémů. Základem trávicího systému je dle TČM slezina a žaludek, ovšem „děti nemají dostatečně vyvinutou slezinu“. Musíme mít ale na zřeteli, že pojetí pojmů slezina a žaludek je v čínské medicíně odlišné od toho, co známe ze západní medicíny. Západní čtenáři by tedy neměli být zmateni tímto označením, které z čínštiny bohužel nelze lépe přeložit. Při uplatňování principů čínské medicíny je proto nezbytné odpoutat se od toho, co nejspíše víme o slezině a žaludku z biologie vyučované na Západě.

Trávení podle čínské medicíny

TČM připodobňuje proces trávení k procesu pálení alkoholu. Žaludek je jako nádrž na kvašení. Hromadí se zde jídlo a pití a dozrává zde. Pod žaludkem jsou umístěna kamna v podobě sleziny. Díky teplu sleziny dochází k odbourávání základních složek potravy. Stejně tak jako je odbouráván alkohol. Pomocí tepla sleziny tedy dochází k přeměně pevné stravy a tekutin. Pokud hovoříme o ohřívání, jedná se o slezinný jang. V případě, že máme na mysli přeměnou a přepravní funkci sleziny, mluvíme o qi sleziny.

Tímto způsobem přeměňuje jangová qi sleziny ty nejkvalitnější složky potravy na výpary, které putují vzhůru do srdce a plic. V srdci se z nich pak stává krev, v plicích qi. Plíce následně posílají qi do ostatních částí těla a díky srdci proudí krev po celém těle. Qi je hnací silou všech ostatních přeměn a přesunů v těle a krev zvlhčuje a vyživuje veškeré tkáně. Pokud qi a krev mohou v těle proudit volně, bez jakýchkoli překážek, dochází k bezproblémové výstavbě, obnově a zásobení všech tělních orgánů. Naopak když v těle není dostatek qi a krve, není tělo dostatečně zvlhčováno a zvyšuje se riziko nemocí.

Ta nejjemnější složka potravy, ze které vznikají qi a krev, se hromadí v palírně podobně jako alkohol. Čínská medicína tuto složku označuje jako to čisté. Vše, co zůstane, nazýváme kalem. Z tohoto důvodu je proces tvorby qi a krve z těch nejkvalitnějších složek potravy popisován jako oddělování zrna od plev. To čisté putuje nahoru, aby bylo přeměněno na qi a krev, a kal je posílán dolů, kde je vyloučen jako odpadní látka v podobě moči a stolice.

Již jsme zmínili, že čínští lékaři považují slezinu a žaludek dětí za slabé a nevyvinuté. Dětské trávení dokáže jen s velkými obtížemi efektivně oddělovat to čisté od kalů. Proto se dětem nedostane z potravy tolik qi a krve, jako by se dostalo dospělým. I proto děti potřebují mnohem více spánku než dospělí. Dále pak dětské tělo nedokáže zcela vyloučit odpadní qi. Ta se pak může uvnitř těla hromadit a páchat škody.

Ukázka z knihy Dětské zdraví & tradiční čínská medicína.