Fair Trade pomáhá pěstitelům kávy v Tanzánii zajistit vzdělání pro děti, ale také zlepšovat výrobu

cm rostlina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Obchod bez chudoby a dětské práce, tak se často představuje Fair Trade, partnerský obchod se znevýhodněnými výrobci z rozvojových zemí. Co přesně to ale pro pěstitele znamená? Pojďme se podívat třeba do Tanzánie, odkud pochází FAIR a BIO instatní káva KAGERA. Svůj název dostala Kagera podle regionu na břehu Viktoriina jezera na severozápadě Tanzánie. Fair Trade tu má tradici dlouhou téměř tak jako spravedlivý obchod sám. První kávu začali dodávat zdejší pěstitelé za Fair Trade podmínek už po 2. světové válce. Dnes je tu do Fair Trade zapojeno zhruba 80 000 drobných pěstitelů kávy. Jsou spojeni do 126 malých družstev, které tvoří velké Fair Trade družstvo KCU (Kagera Cooperative Union).

Jedním z pěstitelů KCU je i 66letý Protase Tegga. Pěstuje kávu se svou mnohočlennou rodinou na malé farmě, ekologickým způsobem bez chemických hnojiv, s využitím téměř historických nástrojů. Například mlýnek na loupání kávových bobů vyrobil v roce 1928 vlastnoručně jeho dědeček. Práce s ním je velmi namáhavá. Nový stroj ale přijde zhruba na 80 dolarů. Ty investuje pěstitel raději do školních potřeb a uniforem pro nejmladší ze svých 13 dětí. I tak je Protase Tegga spokojený. Mohl dopřát „luxus“ vzdělání všem svým dětem, což není v Tanzánii vůbec samozřejmé. Peníze, které by normálně dostal za svou produkci od výkupčích kávy, by stěží stačily na zaplacení nejnutnějších životních potřeb rodiny, školné by rozhodně nepokryly. Pěstitelé, kteří prodávají v konvenčním obchodě, proto často využívají levnou dětskou práci. Děti pracují na plantážích stejně tvrdě jako dospělí, bez šance na vzdělání. „Když jsme začali s Fair Trade, přestali jsme být závislí na soukromých výkupčích, najednou jsme měli alternativu, což nám poskytlo větší svobodu. Za to, že mohu posílat děti do školy, vděčím především Fair Trade prémii,“ říká Protase Tegga.

Prémii však nevyužívají pěstitelé jen pro vlastní potřebu, financují z ní také společné projekty. Malá družstva už postavila vlastní sklady, rozšířili několik škol, naposledy postavili  v regionu nové zdravotní středisko. Finance z Fair Trade pomohly pěstitelům také při přechodu na BIO produkci, který je velmi nákladný. Nejdůležitější investicí byl ale nákup závodu Tanica v městečku Bukoba, který přeměnilo KCU na továrnu na výrobu instantní kávy, jedinou tohoto druhu ve střední Africe. „Díky ní nejsme jen dodavatelé surové kávy. Vyrábíme vlastní produkt,“ říká manažer John Kanjagaile. Ročně zde vyrobí 500 tun instatní kávy a brzy se kapacita ještě rozšíří. Továrna také funguje podle principů Fair Trade – zaměstnanci dostávají podstatně vyšší odměnu než je minimální mzda, mají sociální pojištění a odbory a vlastní jedno procento podniku. K modernímu závodu má však Tanica daleko.

Továrna byla postavena v roce 1958 a většina strojů je tu dodnes. Těžko se na ně shánějí náhradní díly, stroje potřebují víc energie a nejsou efektivní. Modernizace továrny představuje další investice, na které je třeba vydělat. Z městečka Bukoba až na váš stůl urazí káva Kagera dlouhou cestu – nejdříve vlakem do přístavu Daressalam a poté lodí do Evropy, do skladů největší evropské Fair Trade organizace GEPA. Od ní ji pro české spotřebitele dováží společnost Excellent Plzeň Fair Trade. Je to dlouhá cesta, která se vyplatí. Pro pěstitele představuje lepší život. Vám nabízí skvělou kávu v BIO kvalitě a možnost pomoci velmi příjemnou formou.

Čím se liší FAIR TRADE od běžného obchodu?

FAIR TRADE garantuje zemědělcům:

  • férovou cenu za plodiny
  • zálohy, dlouhodobé obchodní vztahy, poradenství
  • tzv. prémii na projekty pro rozvoj komunity

FAIR TRADE ručí za:

  • zákaz dětské a nucené práce
  • dodržování minimálních pracovních standardů ILO
  • pravidelné kontroly Fair Trade pravidel

FAIR TRADE využívá:

  • šetrné výrobní a zemědělské postupy
  • ekologické zemědělství a diversifikaci plodin

FAIR TRADE umožňuje spotřebitelům:

  • získat kvalitní (BIO) výrobky s garancí původu
  • podpořit nákupem nejchudší obyvatele planety