Evropský den obezity

cm stihla zena spodni pradlo

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Evropský den obezity (EDO) je nezávislá celoevropská iniciativa, jejímž cílem je podpořit jak odborníky, tak samotné hubnoucí k aktivnímu přístupu k zvládání problému nadváhy a obezity. Iniciativa, do které se zapojily lékařské, lékárnické i pacientské komunity, se snaží apelovat na to, aby obezita a nadváha začaly být vnímány jako akutní celospolečenský zdravotní problém, který v současnosti nabývá epidemických rozměrů, a nikoliv jen jako kosmetická záležitost stovek jedinců.

EOD – Evropský den obezity založil Jean-Paul Allonsius (prezident a zakladatel belgické asociace obézních pacientů) a prof. David Haslam (Národní Forum Obezity v Anglii) na tiskové konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu dne 15. dubna 2009.

Evropský den Obezita (EOD) se koná v celé Evropě třetí sobotu v květnu každého roku.

Cílem EOD je motivovat a podporovat lidi s nadváhou a obezitou ke změně životního stylu, zlepšit své zdraví a kvalitu života a dosáhnout a udržet si zdravou váhu. První EOD se konal dne 22. května 2010, ve většině členských států Evropské unie. Díky úsilí podpůrných organizací a poslanců Evropského parlamentu v celé Evropě se zvýšilo povědomí o potřebě dělat něco s kily navíc milionů lidí. Byla spuštěna celoevropská petice pod názvem „Iniciativa evropských občanů“, jejímž cílem je nashromáždit milion podpisů občanů EU a na jejich základě lobovat za práva lidí s obezitou a nadváhou u Evropské komise.

JAK BUDE PROBÍHAT KAMPAŇ V ROCE 2011?
V roce 2011 se kampaň k Evropskému dni obezity nazývá „STOP YO-YO“ tedy „Už žádný jo jo efekt“ s cílem prolomit nebezpečný cyklus kolísání váhy. Je tedy výhodnější dosáhnout menšího úbytku (úbytek 5 % váhy už má pozitivní zdravotní přínos) s trvalým efektem.

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?
Všichni!
Cílem je, aby se zapojilo co nejvíce odborníků i hubnoucích.

Evropský den obezity se koná 21. května.