Energie na vyváženou

cm kameny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Článek volně navazuje na příspěvek „Potravní doplňky na vyváženou“. Poukazuje na potřebu energeticky obohacovat požívané nápoje a potraviny a na možnost využití výrobků „léčivý hrnek a dóza s biogenerátorem“. Pohybujeme se ve světě energií. Je všude kolem nás. Svými neuvědomělými počiny si však přísun energie často snižujeme tak masivně, že nám nedostačuje pokrýt její denní potřebu. Dnes i v reklamních sloganech materialisticky uvažujících firem slyšíme o potřebě zvýšené dodávky hodnotných živin, „aby nám nechyběla energie“. Jak si to však představit?

Asi tak, že vše „vytěžené z lůna přírody“ nám přináší přirozený objem energie, na který jsme odedávna zvyklí. Sami cítíte, „jak jiné“ jsou babiččiny jahůdky – s energií její lásky pečované a dešťovkou se „slepičím exkrementovým výluhem“ zalévané, na rozdíl od ovoce (různých druhů), které pokrývá pulty marketů ve velkých množstvích a které je mdlé chuti a vůbec už nevoní.  Krom toho je vzápětí každý balíček u pokladny ještě „prosvícen“ a doma eventuálně „tepelně“ zpracován v mikrovlnné troubě. Technické pomůcky však z přírody vytěženy nebyly a přirozenou energii plodů tak ještě sníží. Obsah výživných látek se ztrácí, právě tak i obsah energie, jež z ovoce (už dávno předtím utrženého) září. Navíc je udržováno chemickými a jinými postupy, dále zušlechťovány druhy, jež dlouho hezky vypadají (JAKO čerstvé), ale všechny tyto postupy směřují jen k prodeji a „návratnosti“, ne však k dostatku SÍLY pro člověka, k denní regeneraci buněčných systémů v jeho orgánech a zachování jeho celkového zdraví.

Z tohoto hlediska mě zaujala technika zvyšování tělesné energetické hladiny a tedy i „reakceschopnosti“ a rychlosti myšlení našich mozkových buněk, již znali Keltové spolu se svou skupinou kněží, druidů, znalců všech „energetických“ technik tělesného cvičení, které byly dokonce tajné, většinou se nezapisovaly a předávaly se pouze ústním podáním mezi zasvěcenci.

Jednou jejich zcela běžnou technikou bylo i použití jednoduché spirály, zvané keltská. Ano, všechny geniální (já používám spíš označení „inspirované“) vynálezy spočívají na jednoduchém principu. Energeticky „živější“ voda z takového hrnku opatřeného ve dně keltskou spirálou bude „chutnat“ a prospívat nadstandardně nejen člověku, ale i zvířeti a rostlině, jejím semenům, jež pak procentuálně výrazněji klíčí apod.