Dnes okurky, zítra…?

cm okurky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Státní veterinární správa ČR, podobně jako ostatní dozorové orgány, které vyzval ministr zemědělství Ivan Fuksa, pečlivě sleduje, co se nyní děje v Německu okolo onemocnění lidí, které způsobil odolný patogenní typ baktérie Escherichia coli.

Systémem rychlého varování (RASFF) byla zveřejněna oznámení týkající se propuknutí onemocnění u lidí způsobené bakterií STEC nebo též EHEC (Shiga toxin producing E. coli) v Německu.

Zdrojem nákazy jsou údajně bio salátové okurky z ekologického zemědělství původem ze Španělska. Zásilky okurek byly do Německa dodány přímo od španělských dodavatelů (oblast Malaga a Almeria) a jedna dodávka byla přijata z Nizozemska.

Většina případů je pravděpodobně zapříčiněna sérotypem O 104, další typizace probíhá v evropské referenční laboratoři pro E. coli v Římě (Istituto Superiore di Sanità Viale Roma).

Podle sdělení německé kompetentní autority byly vyloučeny jako zdroje nákazy u lidí syrové mléko a maso. Nicméně vzhledem k tomu, že salátové okurky nemusí být jediným zdrojem onemocnění, je samozřejmé, že u všech provozovatelů potravinářských podniků musí být dodržovány základní požadavky správné hygienické praxe, tak aby byla vyloučena kontaminace potravin a surovin živočišného i rostlinného původu.

Přenos původce je vázán nejčastěji na potraviny, kontaminovanou vodu, dále je možný přenos kontaktem se zvířaty a je možný také přenos mezi nakaženými osobami. Potraviny, kterými se bakterie přenáší, jsou nejčastěji syrové nebo nedostatečně tepelně opracované maso (hovězí hamburgery apod.), syrové mléko a sýry, neomytá zelenina a ovoce, také lískové ořechy (poslední případy USA a Kanada).

Infekční dávka nutná k rozvoji onemocnění je velmi nízká a inkubační doba je 3 – 8 dní. Typickými projevy je akutní gastroenteritida (zánět žaludku a střev), krvavý průjem trvající 5 -7 dní a teploty.

Shiga toxin produkující E. coli (STEC) patří do skupiny patogenních Escherichia coli, které jsou schopny produkovat Shigaliketoxin, který může způsobit střevní a také celkové onemocnění u lidí.

Onemocnění je dosud potvrzeno zejména na severu Německa, kde onemocnělo 214 osob, a 2 lidé zemřeli. Postiženy jsou zejména ženy (68 %) starší 17 let (87 %). Dále bylo zjištěno onemocnění lidí ve Švédsku (10 případů), v Británii (3 případy), Dánsku (4 případy a dalších 7 v šetření). V České Republice prozatím nebyl hlášen žádný případ onemocnění u lidí. (údaje k 27.5.)

Určitě je dobré připomenout, že zásadní obranou je dodržovat úzkostlivě hygienu, což doporučuje i hlavní hygienik ČR Michael Vít. Státní veterinární správa ČR situaci monitoruje, a kdyby došlo byť k potenciálnímu ohrožení, přijali bychom odpovídající opatření. V tomto smyslu již byly informovány i všechny krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze.

Ještě lze dodat, že výskyt Escherichia coli je předmětem monitoringu, který podle plánu kontrol orgány státního veterinárního dozoru provádějí ve zpracovatelských závodech. Od počátku roku jsme odebrali na 30 vzorků, všechna vyšetření byla negativní. Svůj systém kontrol také mají samy závody, o jejichž účinnosti se taktéž při kontrolách přesvědčujeme.

Josef Duben
Tisková zpráva SVS ze dne 27.5.2011.

Co je Escherichia coli?

Escherichia coli je podmíněně patogenní bakterie (může, ale nemusí u člověka vyvolat onemocnění), která se běžně vyskytuje ve střevním traktu lidí a vyšších obratlovců. Její teplotní optimum je 37 °C, je značně odolná, ve vlhkém prostředí (v pitné a odpadní vodě, ve výkalech aj.) relativně dlouho přetrvává vitální a používá se proto s jinými koliformnímí bakteriemi (tj. bakteriemi, které při teplotě 30 °C zkvašují laktózu za vzniku kyselin a plynu) jako indikátor fekálního znečištění vody a potravin, který signalizuje potenciální přítomnost střevních patogenů (salmonel, shigel aj.). E.coli se ničí při teplotě 60 °C za 30 minut, varem během jedné minuty, při skladování potravin v chlazeném nebo zmrazeném stavu přežívá. Většina kmenů E. coli je za běžných podmínek nepatogenní, za určitých okolností (oslabení organismu, nemoc, atd.) se ale chovají jako patogeny a mohou způsobovat akutní i chronické zánětlivé procesy. Závažnými střevními patogeny a původci četných průjmových onemocnění po celém světě jsou bakteriální kmeny E. coli produkující verocytotoxin (VTEC). Tyto bakterie se mohou nacházet v syrovém či nedostatečně uvařeném mase, nepasterovaném mléce a mléčných výrobcích, syrové zelenině a nepasterované jablečné šťávě. 

www.agronavigator.cz

Rizikové španělské okurky byly dodány i do ČR

Okurky ze Španělska, podezřelé z kontaminace bakteriemi enterohemorrhagické Escherichie coli, byly v minulých dnech dodány i do České republiky. Jedná se o salátové bio-okurky od německého dodavatele. Státní zemědělská a potravinářská informace obdržela tuto zprávu před několika minutami od německé strany prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Z České republiky dosud nebyl hlášen žádný případ nákazy.

Okurky byly dodány české společnosti Country Life s r.o., Nenačovice, Beroun. Podle Němců byly distribuovány také do Maďarska, Rakouska a Lucemburska.

Ústřední inspektorát SZPI nařídil na zítřejší ráno mimořádnou kontrolu a odebrání vzorků ve firmě Country Life. Dále vydal pokyn, aby byl pro předmětnou šarži produktu uložen zákaz uvádění do oběhu a pokud se tyto okurky ještě nacházejí v obchodní síti, aby byly okamžitě staženy. SZPI též zkompletuje seznam odběratelů, který poslouží hygienikům pro monitorování nákazové situace.

Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI ze dne 28.5.2011.

Výsledky testů bio-okurek dovezených do Česka na E. coli jsou negativní

Vzorky z bio-okurek, odebrané u společnosti Country Life, neobsahovaly nebezpečný subtyp bakterie Escherichia Coli. Potvrdily to dnešní výsledky laboratorních rozborů. Německé úřady už včera večer stáhly dřívější oznámení, v němž označily bio-okurky dodané německým distributorem do společnosti Country Life za kontaminované nebezpečným subtypem bakterie E. coli.

Potravinářská inspekce tedy na základě nových výsledků vlastního šetření a zpráv německé strany vrátí četnost kontrol čerstvé zeleniny na původní úroveň.

Tisková zpráva SZPI ze dne 2.6.2011.

Pozn. redakce: Jak si zvýšit obranyschopnost organismu proti střevním infekcím – o tom můžete získat pro Vás individuálně přizpůsobené rady v naší internetové poradně, pokud nám poskytnete dostatek informací o svém současném zdravotním stavu.