Dítě ve věku od 2,5 do 3 let

cm rodina dite

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Děťátko po druhém roce života je hlavně velmi citlivé. Už mu mnohem lépe rozumíme a snadněji se vychovává. Velmi rádo s něčím pomáhá, když to není obyčejně pro nás příliš šťastné. Má již vybudované určité rituály, které se opakují a pomáhají mu rozvíjet sebedůvěru a určovat si představu o okolním světě. Začíná si také osvojovat pravidla života ve skupině. Někdy je legrační, jak bere ty svá vážně a bedlivě požaduje jejich dodržování od ostatních. Například dokáže vynadat tatínkovi, že nemá zapnutý bezpečnostní pás nebo že si neuklidil oblečení.

Je to počátek disciplíny – děťátko již zná základní pravidla, opakuje si je, snaží se je dodržovat a jejich dodržování vyžaduje. Chápe to tak, že někdo tyto pravidla nevymyslel kvůli tomu, aby je trápil, ale že platí pro všechny a toto poznání mu pomáhá si utvořit představu o světě. Dítě je schopné rozlišovat různé předměty dle barev či tvarů, uspořádat je i vyjmenovat. Zapojuje schopnost logického myšlení, prozkoumává nové věci a místa, rozebírá různé předměty, objevuje a pak analyzuje.

Řeč se velmi rychle rozvíjí, slova čím dál víc nahrazuje přímé jednání. Dítě o problému dokáže přemýšlet, řeč mu pomáhá rozvíjet inteligenci. Podle individuálních okolností má slovní zásoba dítěte tohoto věku něco kolem 30 a 300 slovy. Dokáže již pomalu skládat rozvité věty, používá správný slovosled někdy i rod přídavných jmen a zájmen. Pokud žilo dítě od narození v dvojjazyčném prostředí, je již schopné vyjadřovat se pomocí obou jazyků. Dále je nutné pomáhat dítěti obohacovat slovní zásobu pomocí knížek, písniček, básniček. Tento věk je ideální na získávání vjemových zkušeností. Budeme-li dítě učit být pozorné, dotýkat se věcí, pozorovat okolí, naslouchat, bude to vnímat jako zábavnou hru, kterou můžeme obohatit, když ji doplníme vysvětlujícím komentářem. Příroda nám nabízí nekonečné množství příležitostí k pozorování věcí – mraveniště, broučky, motýly, včely, plující mraky, hvězdnou oblohu. Dotýkat se můžeme kůry stromů, mokré trávy, srsti zvířat, naslouchat například zpěvu ptáků, zurčení vody, větru. I domov je plný různých vjemů, tyto věci jsou velmi důležité, protože dítěti poslouží k dalšímu vývoji.

Fyzické schopnosti děťátka jsou den ode dne větší. Chůze, běh i jízda na tříkolce mu nedělají již větší problémy. Někdy již dítěti nestačí prostředí bytu, ale potřebuje vyběhnout na zahradu, na nový rozlehlejší prostor. Dítě začíná riskovat, má snahu se pouštět do nebezpečných situací, s nimiž si obyčejně neví rady. Proto je nutné zajistit blízké okolí a neustále ho hlídat. Dítě již obvykle dokáže chodit bez cizí pomoci nahoru a dolů po schodech, udrží plnou sklenici vody, aniž by rozlilo a začíná stříhat s nůžkami – pozor na knížky, oblečení!

Dítě si nadále hraje samo. Jeho fantazie mu umožňuje vymýšlet různé formy příběhů, které dotváří. Oblíbené hry jsou ty, které lze skládat a rozebírat. Dítě je spokojené, když vidí, že předmět lze rozložit a zase složit do původní podoby. Oblíbené jsou různé jednoduché druhy puzzlí, kostky, stavebnice, dřevěné vláčky. Rádo si též hraje s figurkami, maňásky, loutkami. V tomto věku je již dítě klidnější, udrží lépe pozornost a tak začíná mít v oblibě kreslení, modelování, navlékání velkých korálků.

Venku dítě rádo pozoruje hmyz, hraje si s vodou – vylívá a nalívá, pracuje na pískovišti, nakládá a vykládá písek, kamínky či jiné přírodní materiály do aut, rádo se houpe a vozí na skluzavce. Ve vztazích doma obvykle je pořád silně citově spjaté s matkou, ale už uvítá hlídání otce či prarodičů. Sociální vztahy dítěte tohoto věku se vyvíjí velmi pomalu. Ačkoliv se zdá, že má dítě radost s přítomnosti vrstevníků, neumí si počínat ve vztazích s nimi. Morálku a trpělivost dítě ještě neovládá, spíše se střídá vlídnost a agresivita. Dítě si vytváří jen krátkodobé a často konfliktní vztahy. Nevěšte hlavu, toto jednání se bude pomalu zlepšovat.