Dítě a mladší školní věk

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Školní věk můžeme rozdělit na tři kratší časové úseky. Mladší, ten trvá přibližně první dva roky školní docházky. Střední, přibližně od osmi do dvanácti let. A starší, který se kryje s obdobím tzv. puberty a stýká se tedy s věkem mladistvým, jemuž je vyhrazena doba přibližně od patnácti do dvaceti let. V dnešním článku se budeme věnovat tomu mladšími školnímu věku.

Když dítě již jednou vstoupí do školy, proplete se s ní celá rodina a setrvá tam dlouhá léta. Začnou starosti s učením, úkoly, se známkami, s učiteli a i s prázdninami. Mohou nastat problémy, které můžeme rozdělit do dvou okruhů, první se týká společenské situace dítěte v kolektivu (vztahy spolužáků, učitelů) a ten druhý školního prospěchu. Škola není pouze místem, kde má dítě získávat vědomosti a znalosti, ale také místem společenského života. Dítě v ní tráví pravidelně několik hodin denně a musí společensky vyspět, růst a zrát. Získat určitou diplomacii a asertivitu ke spolužákům a učitelům dá pořádnou práci. Dítě se také musí naučit říci svůj názor a nenechat se šikanovat od svých spolužáků. V těchto problémech je důležitá otevřená komunikace s rodiči. Protože právě ti  by měly znát své dítě nejlépe a ihned by měly poznat, že není něco v pořádku. Dítě musí vědět, že nemá  mít z těchto věcí strach, že se dá všechno řešit.

PÁR PRAVIDEL PRO RODIČE: Těchto několik zásad může velmi ulehčit všem, aby se škola nestala neúnosnou zátěží pro celou rodinu.

1.VŠE V KLIDU A POHODĚ.

Zájem o školní činnost by měla projevovat celá rodina, ale učení a úkoly by měl dělat s dítětem rodič, který má nejsilnější nervy. Dítě potřebuje čas, toleranci a laskavost. Ne každému jde učení snáze do hlavy, ale při jemném a láskyplném přístupu se to naučí všichni.

2.POZOR NA POZORNOST.

Nervový systém dítěte je dosud nezralý a soustředění pouze na jednu věc na začátku docházky bývá tak deset minut. Je tedy dobré udělat učení zajímavým a pestrým.

3.ÚKOLY STŘÍDAT.

Aby si dítě mohlo odpočinout.

4.POKUD SE DÍTĚ ŠPATNĚ SOUSTŘEDÍ ODSTRAŇTE RUŠIVÉ PODNĚTY.

Má-li dítě tento problém je dobré udělat pro učení koutek, kde budou z dosahu hračky, televize a jiné rušivé elementy. Pozornost můžeme zvýšit i aroma-terapií. Do aromalampy dáme na čtyři lžíce vody dvě kapky 100% přírodního (musí být uvedeno na etiketě, je-li uvedeno například 90% přírodní, nikdy nekupujeme, protože obsahuje syntetické přísady, které dráždí a jsou zdraví škodlivé) éterického oleje například z citronu, rozmarýnu či grepu. Zapálíme svíčku, umístíme na velmi bezpečné místo, hlavně z dosahu dítěte a necháme provonět místnost tak deset až patnáct minut.

5.NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE UMĚT POVZBUDIT A POCHVÁLIT!!!

A to nejenom za dobrý výkon, ale za každou sebemenší snahu. Je to důležité hlavně u dětí se slabším nadáním.

6.VELMI DŮLEŽITÉ JSOU I KVALITNÍ STRAVOVACÍ NÁVYKY.

Výzkumy ukázaly, že děti, které konzumují nadbytek sladkostí a jiných chemických látek (v pitích, bonbónech, jídlech z fast-foodů) mají problémy ze soustředěním a jsou díky těmto aditivům hyperaktivní. I chybějící vitaminy a minerální látky často způsobují rychlou únavu a nervozitu. Dále většina z nich nemá dostatečný pitný režim. Rodiče by se měli o tuto tématiku alespoň malinko zajímat a zjistit si základní informace.

7.ZAJÍMAT SE O ŠKOLU, ALE I O JINÉ AKTIVITY DÍTĚTE.

Škola je velmi potřebná, ale není to všechno na světě. Jsou děti, které nemají příliš valné prospěchové výsledky, v určité věci však vynikají nad ostatními. Proto je důležité je právě v tom podporovat a uvědomit si fakt, že je nakonec úplně jedno, zdali bude lékařem nebo automechanikem, hlavně když bude zdravé a šťastné!