Cholesterol a síla sóji

cm sojove produkty

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Obecně lze říci, že přijatelná hranice je asi 200 mg cholesterolu na 1dcl krve. Je však velmi často překračována. Co je cholesterol? Cholesterol je tuková látka, která je z určitého pohledu pro náš organismus životně důležitá. Účastní se především výstavby buněčných membrán a hraje význačnou roli při vytváření žlučových solí a hormonů.

Cholesterol se v organismu objevuje dvěma způsoby. Buď jej vyrábí organismus jako takový, nebo se do něj dostává prostřednictvím výrobků živočišného původu, které konzumujeme jako potravu. Pro naše tělo je důležitá nejenom hladina cholesterolu v krvi, ale také poměr mezi tzv. dobrým* a špatným cholesterolem**. O vyvážené hladině cholesterolu v krvi hovoříme při minimálním obsahu 40 mg/dcl cholesterolu HDL (u žen 50 mg/dcl) a maximálním obsahu 130 mg/dcl cholesterolu LDL. Je-li součet obou typů cholesterolu příliš vysoký (více než 200 mg/dcl), hovoříme o zvýšené hladině cholesterolu v krvi. V takovém případě se doporučuje vhodná strava chudá na cholesterol a v nutném případě též medikamentózní léčba.

LDL transportuje cholesterol do buněk, tedy také ke stěnám krevních cév. Při nadbytku cholesterolu může dojít ke ztloustnutí těchto stěn a k následnému zmenšení průměru cév, což je situace, která nezůstává bez důsledků.

* HDL transportuje cholesterol do jater, kde se rozkládá a je odváděn pryč.
** LDL transportuje cholesterol do buněk, tedy také ke stěnám krevních cév. Při nadbytku cholesterolu může dojít ke ztloustnutí těchto stěn a k následnému zmenšení průměru cév, což je situace, která nezůstává bez důsledků.

Proč bychom měli dávat přednost rostlinné stravě?

Obsah tuků
Celkový obsah tuků v potravě je mimořádně důležitý. Je možno jej snížit prostřednictvím konzumace potravin s nízkým obsahem tuku (nízkotučný sýr, libové maso apod.). Dále je také třeba věnovat pozornost tukům jako takovým, např. konzumaci margarínu. Obsah tuku se někdy velmi výrazně liší. Vybírejte si tedy tuky, jejichž obsah tukových látek vyhovuje vašim potřebám a vašemu způsobu života. Potraviny rostlinného původu jako zelenina, ovoce, brambory a rýže tuky neobsahují. Chléb a sójové výrobky obsahují například jen malé procento tuku.

Obsah mastných kyselin
Tučné potraviny obsahují mastné kyseliny. Ty se pak dělí na mastné kyseliny nasycené a nenasycené, přičemž první z nich (které se vyskytují především v potravinách živočišného původu) zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Proto je tedy třeba snižovat jejich spotřebu v co největší možné míře. Poky-nenasycené mastné kyseliny (vyskytující se především v rostlinných produktech a v rybách) naopak hladinu cholesterolu v krvi snižují. Proto je důležité zařazovat do jídelníčku dostatečné množství těchto produktů.

Vláknina
Na hladinu cholesterolu v krvi má pozitivní vliv také strava bohatá na vlákninu. Vláknina je dále obsažena především v zelenině, luštěninách, ovoci a v celozrnných produktech.

Bílkoviny
Dalším faktorem, který může významně ovlivnit hladinu cholesterolu, je druh bílkovin, které zařazujeme do svého jídelníčku. Bílkoviny obsažené v sóje mají schopnost hladinu cholesterolu v krvi snižovat. Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na následující stránce.

Cholesterol
Cholesterol, který přijímáme v potravě, by neměl přesáhnout denní dávku 250-300 mg. Vyskytuje se především v potravinách živočišného původu nebo v produktech, které obsahují složky živočišného původu. Proto lze jen doporučit konzumaci těchto potravin snížit. Potraviny rostlinného původu cholesterol vůbec neobsahují. Kromě toho také rostlinné produkty obsahují určité látky (tzv. fytosteroly), které omezují vstřebávání cholesterolu organismem.

Ve zkratce lze tedy říci, že hladinu cholesterolu v krvi můžete snížit tím, že budete upřednostňovat produkty rostlinného původu před produkty původu živočišného. A v tomto procesu hraje důležitou úlohu právě sója.