Brnění, mravenčení končetin

brneni koncetin

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vybral jsem si toto téma k zamyšlení, neboť je předmětem častých dotazů naší poradny.

Přeležená končetina

Každý člověk zná jistě ten pocit, když si přeleží ve spánku končetinu, nebo při sezení, nebo při nějaké dlouhodobě trvající  pozici, že potom cítí, že mu končetina nefunguje, nic v ní necítí, anebo vnímá slabý elektrický proud, pocit mravenčení, brnění.

Krátkodobé utlačení nervu

Je to tím, že příslušný nerv byl utlačen a nervové vzruchy  z mozku nemohly přicházet k cílovému orgánu, a tak byla přerušena jeho funkce. Poté co se tlak na nerv uvolní, funkce se zase obnoví a vše se dostává do normálu.

Dlouhodobé utlačení nervu

Horší situace nastává, když pocity brnění přicházejí často, anebo neustupují. Pak je třeba pátrat po příčině, která vede k trvalému tlaku na nerv. Často se jedná o problém v oblasti  výstupu kořenových nervů z míchy, např. když vyhřezne  ploténka, nebo dojde ke spasmu (křeči, stažení) meziobratlových svalů v důsledku napětí a nepohody. Je třeba také prozkoumat, zda útlak nezpůsobuje některý z nádorů pojivové nebo kostní tkáně. Známý je syndrom karpálního  tunelu, kdy dochází ke stlačení nervu v zápěstním kanálu. Obvykle k tomu dochází při manuální práci, při dlouhodobě působící námaze.

Hledání příčin s lékařem, který pacienta zná.

Jde tedy o problém nervu, nervového vlákna, mozkové tkáně, která má problém s převodem vzruchů. Při hledání příčin je tedy namístě vyšetření neurologické, které

  • má upřesnit stupeň a
  • lokalizaci postižené tkáně. Zda jde
  • o postižení jednoho nervu,
  • celé skupiny nervů, zda je
  • problém periferní, anebo
  • centrální, jdoucí z mozku.

V případě podezření na polyneuropatii (postižení více nervů) je vhodné provést elektromyografii, jež dokáže zhodnotit vedení vzruchů nervovými vlákny. V případě podezření na centrální mozkovou příčinu je vhodné žádat o magnetickou rezonanci.

Lokalizace a zjištění stupně postižení je ovšem jen základ  diagnózy. Jde o anatomické rozlišení.

Pokud odhalí mechanickou příčinu útlaku, bude další směr postupu směřovat k technice odstranění mechanické příčiny (chirurgie, neurochirurgie apod.).

Pokud ovšem není zjištěna mechanická příčina pátrání, musí úvahy o příčinách pokračovat dále.

Je třeba vyloučit zánět, prozkoumat prodělané infekce (neuroborelióza, pásový opar), laboratorně hledat projevy zánětu (CRP, FW), pomýšlet také na autoimunitní zánět – např. roztroušenou sklerózu, která nejčastěji postihuje nervová vlákna převážně v centrálním nervovém systému.

Lékař se při rozboru seznamuje s nemocemi, které pacient prodělal, nebo na které se již léčí, a hledá souvislosti s metabolickým a hormonálním onemocněním, protože  popsané projevy se mohou objevit při hromadění zplodin v těle, při nedostatečné funkci a selhávání ledvin.

Brnění se může se objevit při intoxikaci těžkými kovy, například olova. Také při abnormálních hladinách vápníku, draslíku nebo sodíku v těle, při uremii, kdy  je zvýšená hladina močoviny v krvi. Při onemocnění amyloidózou, kdy se v různých orgánech začne hromadit bílkovinná sloučenina zvaná amyloid, kterou není naše tělo schopné odbourávat.

Neurologické projevy můžeme najít např. u poruch funkce štítné žlázy. (Snížená funkce.)  U Raynaudově nemoci, která se projevuje záchvaty zbělení, bolestivosti a následného zčervenání končetin nejčastěji následkem chladu a vše může provázeno mravenčení a brněním studených končetin.

Zvláštní nemocí, u které se může také mravenčení vyskytnout, je fibromyalgie.

Samostatnou kapitolou je cukrovka. Dlouhou dobu trvající cukrovka – a zvláště tehdy, když není dobře kompenzována, se  postupně komplikuje rozvojem tzv. diabetické neuropatie. Nervy jsou totiž vyživovány malými cévkami, které se při cukrovce poškozují a uzavírají. To následně vede i k poškozování nervů. Tyto potíže se typicky projevují brněním konců končetin, bolestmi a poruchami citlivosti.

U člověka, který požívá dlouhodobě alkohol, dochází k poškozování mozku, alkohol mění jeho osobnost v alkoholika. Objevují se u něj poruchy citlivosti, brnění končetin. Do této kategorie je vhodné doplnit kouření, jako škodlivý faktor.

Brnění končetin může souviset s nedokrvením končetin při rozvinuté ateroskleróze, hovoříme např. o ischemické chorobě  dolních končetin a kromě bolestí při chůzi se může projevit i brněním končetin.

S brněním se setkáváme při radiační léčbě a chemoterapii, také některé léky mají svůj vedlejší projev ve formě brnění a mravenčení.

Je třeba ještě zmínit nedostatek vitaminů skupiny B (zvláště B 12), protože se tento nedostatek podílí na rozvoji neuropatií. Pak je také třeba pátrat po způsobu stravování, složení stravy, po stavu trávení, vstřebávání, vylučování

Faktory psychické se mohou skrývat, ale k mravenčení, nebo dokonce až ke křečím končetin může dojít při nebo po  hysterickém záchvatu, kdy dotyčný hyperventiluje (hluboce a rychle dýchá). Tehdy poklesne v krvi obsah oxidu uhličitého, regulační systém se to snaží regulovat, což ovlivní koncentraci volného vápníku v krvi. Nedostatek vápníku ovlivní negativně svalovou činnost s následným brněním končetin, a jak jsem již  výše uvedl, vznikají i křeče.

Ještě je třeba vyloučit souvislosti s ekzémem, protože při zánětu kůže jsou drážděna nervová zakončení v kůži, což se projevuje svěděním až brněním, celkově nepříjemnými pocity.

Brnění, mravenčení jsou následkem působící příčiny a úspěšné  léčení tohoto příznaku je závislé na správném pojmenování a odstranění příčiny.

Existuje také možnost navštívit k celkovému rozboru Institut  funkční medicíny  https://ifmv.cz/klinika-ifmv/

MUDr. P. Šácha