Bolí mě celý člověk

cm nemocna zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zdravotních potíží nepřeberně

Výrok použitý v nadpisu článku není vůbec vzácný, naopak jej slýchávám dost často. V naší poradně pisatelé vyjadřují tímto výrokem svůj problém, protože množství jejich zdravotních potíží nelze vyjádřit jednoduše. Věková hranice pisatelů, kteří použijí tento výrok, žel klesá, není to dnes jen záležitost seniorského věku.

Historie léčení dlouhá

Obvykle následuje dlouhý popis projevů nemoci a ještě delší popis historie léčení, výpis specialistů, které pacient navštěvuje, a vše zakončuje seznamem chemických léků, který má také svou historii, protože když přestal lék proti nemoci účinkovat, byl nahrazen jiným, a konečně se pacient svěřuje, že ze zoufalství navštívil léčitele, různé seance a užíval tucty bylin, čajů a potravních doplňků, žel bez očekávaného efektu.

Následky stavu

Pacient se cítí unavený, jakoby otrávený, propadá panice, ztrácí vyrovnanost a klid. Když se s pacientem prokousáme historií jeho nemoci a léčení, v drtivé většině se objeví základní fakt, že léčba nebyla a není vedena podle příčiny, nýbrž reagovala a reaguje pouze na projevy, tedy následky nemoci a původní akutní projev se postupně pouhým potlačováním příznaků posunul do chronického stavu, do nevyléčitelnosti, do závislosti na lécích, a navíc musí jeho tělo zápasit s jejich toxickými účinky.

Seznam léků rozsáhlý

Když projdeme seznam užívaných léků, většinou nenajdeme lék, který by řešil příčinu. Ať jsou to beta-blokátory, ACE- inhibitory, sartany, blokátory protonové pumpy, statiny a různé léky zaměřené proti mechanizmu způsobujícímu potíž. Jsou to léky skutečně dokonalé, po stránce farmakologického účinku jsou špičkové, to se musí uznat. Nicméně je to málo platné, příčinu neřeší. Umožní člověku přežít, udrží jej v práceschopnosti, pomáhají mu bojovat s bolestí, ale nevedou k vyléčení, jen k udržování.

Pacientova žádost po změně

Pacient to sám cítí a přímo žádá, zda by mohl množství léků snížit na minimum. Je to však hodně složitá věc, pokud přichází s požadavkem v době, kdy je již na léku závislý a kdy se jeho nemoc dostala do fáze chronicity.

Podmínky změny

Nedávat léta užívaný lék si můžete dovolit jedině tehdy, když dokážete:

  1. pojmenovat příčinné faktory, které vedly ke vzniku nemoci. Je otázkou, zda tyto příčinné faktory stále působí. Pokud působí a nutí vaše tělo k užívání léků, které sice tu situaci neřeší, ale jenom chemicky udržují, pak je složité lék nedávat, nebo jej přestat brát. Tuto věc tedy musíte projednávat se svým ošetřujícím lékařem a jinými specialisty, u kterých se léčíte, všichni by se k tomu měli vyjádřit. Bez vyřešení této otázky si nemůžete dovolit lék vysadit.
  2. Pokud je tento první bod vysvětlen a pracuje se na odstranění podstaty, teprve tehdy lze postupně snižovat drogu (lék) třeba o jednu třetinu dávky a onu chybějící třetinu nahradíte jiným, nejlépe nechemickým prostředkem, nebo třeba kyslíkovou terapií, dietní úpravou… Jde o to, aby si tělo zvykalo na sníženou dávku drogy. Jakmile si zvykne, uberete další třetinu drogy a přidáte nechemický prostředek atp., až se dostanete do stavu bez užívání drogy. Mozek a postižený systém musejí spolupracovat a komunikace se musí vrátit do normální funkce. To je základní podmínka!!
  3. Musí s vámi spolupracovat celá rodina, musí vědět o tom, že prožíváte fázi „abstinenčních příznaků“ (fáze se sníženou hladinou léku), musí být připravena tolerovat vaše nevolnosti, mrzutou náladu a nepohodu a měla by vám pomáhat zaměstnávat mysl něčím pozitivním, veselým, měli byste vykonávat činnost, kterou máte rádi. Pokud jste věřící a jste členy některé církve, měli byste ve společnosti vašeho sboru toto období promodlit a být součástí modlitebního řetězce, půstů za vás atd. Ale to je věcí vašich představených.
  4. Závislost znamená, že došlo v těle k mnohým změnám v oblasti biochemie, hormonů, imunity, psychiky atd. Je zde řeč o nefungujícím nárazníkovém systému. Je to jízda vozem, který nemá tlumiče. To je ta situace, kdy „vás bolí celý člověk“. Proto je třeba k problému přistoupit komplexně a je třeba řešit mnohé otázky, které se objeví při rozboru. Například velmi zvýšit hladinu antioxidantů, až několikanásobně. Vyšetřit hladinu homocysteinu. Pokud totiž máte vyšší hladinu toxického homocysteinu, pak musí být léčba vedena jiným směrem. Odstranit překyselení organizmu, které je obvykle u takových událostí přítomno, a lze tvrdit, že se vám nepodaří obrat, pokud bude překyselení trvat. Je třeba zlepšit dýchání a okysličování – v drtivé většině takových případů nacházím chyby v dýchání a nedostatek kyslíku pro tkáně. Takže nejde jen o nějaký lék, nýbrž jde o totální změnu životního stylu „od A po Z“.

Je jasné, že musíte ve svém životě udělat totální změnu všeho, a to nekompromisně, bez odkladu a bez hledání objektivních důvodů, proč tuto změnu nelze uskutečnit. Nemoc to vůbec nezajímá!!! Změnit postoj ke zdraví, nemoci, k léčení, převzít odpovědnost do svých rukou.

Měla by společně zasedat vaše „rodinná“ rada a do nejmenších podrobností máte společně probrat situaci od začátku až po tuto chvíli. Přitom revidujte, co se odehrálo a co se stále děje, a hledejte perspektivu dalšího počínání. Klasicky orientovaná léčba reaguje pouze tzv. udržovací terapií, která se snaží mít pod „kontrolou“ následky.

 

A za páté

Je třeba mít víru, nepřipustit si destruktivní program. Musíte svázat strach, obavy, úzkosti, nejistotu a vyhnat je od sebe pryč. To jsou brzdy v léčení. Musíte pracovat na programu: Odmítám nemoc, já se vyléčím. Také si musíte dát do pořádku vztahy. To je věc, která zdánlivě nesouvisí s popsanou nemocí, ale ve skutečnosti je to základ všeho… Když nejsou v pořádku vztahy, není ani klid a potřebná rovnováha a těžko se drží víra a pozitivní program.