Nemoci pocházejí z emocí – Antibiotika

cm nemoci pochazeji z emoci

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kdyby se o nemocech tolik nemluvilo, lidé by byli zdravější. – Jean Annouilh

Lékaři v době antiky byli hodnoceni dle počtu zdravých lidí. Čím více měl lékař ve své evidenci zdravých lidí, tím byl váženější. Dnes je lékař ohodnocen dle počtu nemocných lidí.

Statisticky je dokázáno, že epidemie se značí v počtu 2 lidí ze 100, tzn. 20 lidí z 1000, 200 z 10 000 atd. Takže to zase není tak hrozné s tou epidemií, jak je nám naznačováno a není třeba se hned nechat očkovat.

Volá mi známá a říká: „Nám důchodcům nyní nabízejí očkování proti chřipce zdarma. Má na to manžel jít?“ Cítím, že ona na očkování chce jít a její manžel nechce. Když mu v dobré víře vnutí očkování s tím, že mu pomůže ke zdraví, protože ona tomu věří, může mu ublížit, protože on na očkování jít nechce. Naopak ona, když nepůjde na očkování, bude se bát o své zdraví. Každý jsme jiný, a tudíž každý musíme jít svojí vlastní cestou, a ne cestou druhého. Vždy nám pomůže to, čemu věříme a uškodí to, čemu nevěříme. Každá nemoc a uzdravení je jen o našem myšlení.

V současné době se vyskytují hojně chlamydie.

Tato nemoc vzniká z nedostatku imunity v těle, ze strachu a také ze stresu. Jsou to mikroorganismy, které se uhnízdí v těle člověka a dle toho, jak je tělo oslabeno, se nemoc projevuje ve větší či menší míře. Sama jsem si je mohla na vlastní kůži vyzkoušet. Přepracovala jsem se a špatně starala o své tělo. Následkem toho jsem onemocněla touto nemocí. Díky chlamydiím začalo mé uzdravování. Říká se, že jsou nevyléčitelné, ale vím, že to jsou jen pomocníci ke změně našeho myšlení.

Měla jsem teploty a špatně dýchala. Paní doktorka na plicním můj problém nejdříve diagnostikovala jako astma, které máme v rodě jako dědičné. Už s touto informací jsem se nechtěla smířit. To neznamená, když má astma moje maminka, že ho musím mít i já. Nechala jsem se vyšetřit u známé lékařky a tam teprve zjistili, že mám chlamydie. Je dobré si vždy nechat udělat test na chlamydie, lékaři vám ho sami neudělají. Díky tomuto novému zjištění jsem se začala léčit na chlamydie a ne na astma. Kdybych se smířila s rodovou zátěží, asi bych astma dostala díky léčbě paní doktorky. Měla jsem vysoké teploty a vybrala jsem šest balení antibiotik a nemoc nechtěla ustupovat.

Moje maminka na tom tehdy nebyla zdravotně moc dobře a já měla strach, že o ni přijdu. Z tohoto důvodu také částečně vznikla tato moje nemoc. Moje teploty začaly klesat, když jsem začala odpočívat. Ovšem, jakmile jsem se dozvěděla, že moji maminku odvezli do nemocnice, hned moje teploty stouply. Strach se podílí na zvýšení teploty v těle. Jakmile jsem se dozvěděla, že je s maminkou vše v pořádku, zdravotní stav se začal lepšit. Dnes jsem se zbavila strachu o maminku a chlamydie mě už neotravují. Už se nestresují a nepřepínám své síly, abych byla všem k dispozici. Pochopila jsem a chlamydie mohly usnout.

Ukázka z knihy Nemoci pocházejí z emocí aneb vše se dá vyléčit, kterou naleznete v naší nabídce.