ADHD

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hodně rodin trápí tato čtyři písmena… Vyjadřují poruchu pozornosti s hyperaktivitou, lékaři ji označují také jako hyperkinetická porucha.

Ovlivňuje děti a mládež, může pokračovat do dospělosti. ADHD je nejčastěji diagnostikovaná duševní porucha dětí. Jsou hyperaktivní a nedovedou ovládat své impulzy, mají problém s udržením pozornosti, a to je v rozporu s řádem školy, učiliště a silně zasahuje do normálního chodu rodiny. Častější je u chlapců než u dívek, neznámo, proč.

Pokud se diagnóza nestanoví již v období návštěvy školky, s větší pravděpodobností se objeví v začátku školních let, kdy dítě začne mít problémy s udržením pozornosti.

Dospělí s ADHD mohou mít problémy s tím, že si nedokáží organizovat časový program, stanovit si cíle, udržet si práci. Mohou mít také problémy se vztahy, sebeúctou a snadno se dostávají do spletitých závislostí.

Projevy nemoci

Psychologové rozdělují projevy nemoci u dětí přibližně do tří kategorií:

 1. Nepozornost – Dítě se snadno rozptýlí, neřídí se pokyny učitele, vše vykonává nedbale, vypadá, jako by neslyšelo, nevěnuje pozornost událostem kolem něho a dělá chyby z nepozornosti. Zapomíná úkoly, nedovede si zorganizovat pracovní postup pro plnění úkolů, nemá rádo činnosti, při nichž se musí sedět a nehýbat se. Je zasněné, ztrácí věci.
 2. Hyperaktivita – Nemůže být v klidu, potřebuje být v neustálé aktivitě, všechno střídá a u žádné věci dlouho nevydrží. Výčet projevů může být dlouhý a rozmanitý.
 3. Impulsivita – Nedokáže čekat, až na ně přijde řada. Vyhrkne odpověď, přeruší ostatní, skáče do řeči.

Příznaky u dospělých

Jak dotyčný jedinec dospívá, mění se jeho projevy a problém se plíživě dostává do chronicity.
Nepřetržitě se zpožďuje, zapomíná, je z toho v úzkostech, snižuje se mu sebevědomí. Jeho reakce ovládá hněv, impulzivnost. Je trvale v konfliktu se zaměstnavatelem, samozřejmě i přichází o práci. Je z toho ještě více frustrovaný. Své povinnosti a plnění úkolů odkládá do budoucnosti (prokrastinace), pak se nudí a snadno sklouzne k užívání léků a návykových prostředků. To jej může přivést na šikmou plochu a ke konfliktu se zákonem. Má změny nálady, deprese, problémy ve vztazích s kýmkoliv.

Příčiny ADHD

Výzkumníci pouze poukazují na určité oblasti v životě, patřící do pozornosti pro vývoj této nemoci:

 • rodinná dědičná tendence
 • komplikace během porodu
 • poranění mozku, nebo onemocnění mozku
 • poškození přední části mozku (čelního laloku) – může způsobit problémy s impulzy a emocemi
 • biochemická mozková nerovnováha
 • anatomické zvláštnosti v té oblasti mozku, která řídí pozornost
 • kouření rodičů
 • pití a užívání návykových látek během těhotenství
 • špatná výživa
 • infekce
 • potravinová alergie
 • toxiny, těžké kovy
 • reakce na očkování, ale jsou zde i
 • tzv. moderní rizikové faktory, jako je vysedávání u počítačových her, sledování televize, tzv. chudý domácí život, sladkosti.

Terapie

ADHD je porucha, která patří do oboru dětské psychiatrie. Po hloubkovém rozboru celkové rodinné situace, vývoje nemoci a po správně stanovené diagnóze stanovuje lékař léčebný program, který může obsahovat medikamenty zvané stimulanty, jež mohou pomoci kontrolovat hyperaktivní a impulzivní chování a zvýšit rozsah pozornosti. Ovšem stimulační léky nefungují pro každého, je to přísně individuální. Do léčebného programu patří práce s rodinou, psychoterapie (poradenství specialistů), spolupráce se školními psychology.