Zuby a duše

cm bile zuby

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Můžeme díky nim kousat, žvýkat i mluvit. Používáme je jako ozdobu, ale také jako zbraň. Ústa a zuby, to je také oblast, prostřednictvím které vyjadřujeme emoce – smích, pevně semknuté rty, úsměšky, ohrnování rtů nebo pověstné skřípění zubů, to vše má na svědomí naše psychika.

Mezi zuby, ústní dutinou a emocemi jsou těsnější vazby, než si dokážeme představit. Proto také potíže se zuby často přicházejí ve chvílích, kdy nás současně trápí vleklý stres, úzkost nebo jiná psychická porucha. V takovém případě hovoříme o psychosomatických problémech.

  • K jednomu z nejčastějších problémů patří citlivost zubů bez objektivního nálezu, typická zejména pro osoby skleslé a depresivní. Často si stěžují na bolest zubů, špatnou těsnost korunky, odhalené krčky, avšak stomatolog nic z toho neprokáže.

Skřípete zuby? Zpozorněte!

Bruxismus – zní to málem vznešeně, že? Ve skutečnosti se za tímto termínem ukrývá úmorné noční skřípění zubů. Tento stav je přímo úměrný tomu, jak moc se cítíme být ve stresu. Uvolněný člověk sice také občas zatne zuby, ale maximálně po dobu 15 minut za celý den. Ve stresu se tato doba výrazně prodlužuje a to nejhorší přichází právě v noci.

  • Bruxismus způsobuje obroušení zubních plošek, ubývání skloviny, citlivost na teplo i chlad, poškození zuboviny, záněty, změny tkání a konečně také poškození čelistních kloubů.
  • Až 80 % takto poškozených jsou ženy. Skřípění zubů často potkává osoby vykonávající zodpovědné povolání (lékaři, letečtí technici, učitelé,…)
  • Během záchvatů skřípění zubů, o nichž postižený často ani neví, jsou zuby vystavovány extrémní zátěži – tlak může dosahovat až enormních 300 kg!

Pálení rtů a další lahůdky

K dalším typickým problémům, které mohou souviset s psychikou, je pálení ústní sliznice nebo rtů, jejich extrémní přesušování, trvalé bolesti v oblasti obličejového svalstva, parodontóza (nevyhýbá se ani mladým lidem, uvádí se, že až 15 % třicátníků má parodontózu v pokročilé fázi) a opakované zubní záněty.

Nejhorší je zlost

Svalové napětí ve tváři a kolem úst jednoznačně signalizuje míru emocionálního napětí. Zkuste se někdy více pozorovat třeba při práci nebo během konfliktu v rodině: jak často máte rty semknuté, čelist nepřirozeně pokřivenou, zatínáte zuby a svalstvo ve tváři se stahuje? To všechno je signálem, že nejste zcela uvolnění.

Zlost je záludná emoce, která nás dokáže zcela paralyzovat. Zasahuje a napadá nejen naši duši, ale i celou řadu orgánů, zejména těch, které souvisejí s jaterním okruhem. Mnoho zlostných a agresivních lidí má potíže nejen se zuby, ale také s očima. Je jedno, na co nebo na koho nadměrný vztek směřujeme, může se jednat o partnera, o šéfa a vůbec nejhorší situace nastává, když svůj vztek namíříme proti sobě. Trvalá zlost se ráda střídá z úzkostí a vede k depresivním stavům.

Nejnovější vědecké poznatky přinesly objev, který například tradiční čínská nebo psychosomatická medicína dávno znají: že chronický stres, který napadá celý imunitní systém, má souvislost také se stavem našeho chrupu a ústní dutiny. Kromě jiného totiž výrazně oslabuje protivirovou a zejména protibakteriální imunitu – organismus pak není před ataky bakterií dostatečně chráněn a ty se, jak známo, velmi rády usazují právě v dutině ústní…

Detoxikace, obličejová jóga a tak dál

Základem při řešení takových potíží je, aby si dotyčný uvědomil svou křeč, své napětí a stavy a naučil se s nimi pracovat. Vhodné je vést si emoční deník a zapisovat proud myšlenek, které se s křečovitými stavy pojí. Samozřejmostí by měla být také relaxace, zaměřená na celkové uvolnění i na jednotlivé partie v obličeji, a samozřejmě důkladná detoxikace, která eliminuje bakteriální ložiska a pomůže rozvolnit stresované tkáně. Návštěva stomatologa je rovněž nutná, a to nejen v případě potíží, ale také preventivně!