Zimní slunovrat – jak ho oslavit?

jantra mandala slunovrat

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Magické období roku, kdy noc vládne stejně dlouho jako den. Zimní slunovrat připadá na 21. prosince. Této noci naši předci dříve zapalovali posvátné ohně a u rudých plamínků čekali na nový rozbřesk, kdy se znovu objevilo slunce a spolu s ním se zrodila světlejší část roku. Zimní slunovrat zval ke klidu, vyjádření vděčnosti a spočinutí ve svém nitru. Po zralé rozvaze k pouštění toho, co nám neslouží. I v dnešní době předvánočního nákupního šílenství se můžete napojit na sebe. Víte jak?

12 kouřových nocí

K zimnímu slunovratu patří již od pradávna vykuřovadla, hlavně ty z pryskyřice borovice, smrku, jalovce, kadidla, jedle a pelyňku. Naši předci vykuřovali poctivě všechny místnosti, včetně prostorů pro dobytek. Slunovratovou nocí začínal rituál kouřových nocí, kdy každá noc představovala jeden měsíc v roce. Každou noc pak měli možnost spálit, očistit a odpustit vše, co v uplynulém roce nezvládli nebo nestihli udělat. Díky tomu do nového roku vstupovali s čistým štítem.

Jak vypadala oslava slunovratu dříve?

Zimnímu slovanskému slunovratu se říkalo také Kračun nebo Koleda. „Koleda” pochází ze staroslovanštiny a je odvozeno z latiny, kde znamenalo první den prvního měsíce v roce. Od toho také pojmenování slovanské bohyně Koljady, patronky klidu a introspekce.

Jak název napovídá, chodilo se na koledu. Mladí muži se převlékali do masek zvířat a duchů a nosili s sebou figurku malého dítěte, nově zrozeného slunečního boha. Tento bůžek měl zahnat temné síly předchozích měsíců. Muži zpívali, hráli divadlo a bavili celou vesnici. Za toto “odhánění běsů a stínů“ dostávali koledu, která měla zajistit štědrost v příštím roce.

Vnitřní úklid

Zmiňovala jsem se o čistém štítu, který souvisí s úklidem. Nemyslím tím vášnivé mytí oken, ani tradiční luxování (pokud pro vás tedy domácí úklid není hlubokou meditační praxí – a může být!). Myslím tím úklid uvnitř nás. Slunovratové období vede do nejniternější a hluboké introspekce. Může to vypadat jako pasivita nebo únava. Ve skutečnosti je to ale volání po přesměrování energie a pozornosti jinam – zvenčí dovnitř.

Koleda, koleda

Vědomé pobytí s tématy Kola roku, do kterého slunovrat patří, nemusí být jen vážné. Oslavou slunovratu může být i sedánek s přáteli, taková trochu koleda – zahrát si hry, společně si zazpívat, zasmát se, radovat se a chvíli si ničím nelámat hlavu.

oslava slunovratu

Očista sebe sama

Jestliže se vás týká úbytek energie, dopřejte si horkou a pohodovou koupel s epsomskou solí. Podpoříte tělo v očistě, posílíte ledviny a aktivujete parasympatikus, díky kterému se může uklidit v těle i v hlavě.

Otevřete deník

Sepište si důležité milníky letošního roku. Prolistujte diář a připomeňte si klíčové zážitky uplynulého roku. Ať byly krásné či trochu šedivější, zkuste na ně nahlédnout jako na zkušenost. Zkušenost je ve finále vždycky užitečná. Když se i na ty méně hezké události umíme otočit s vděčností, je to vždycky bod pro nás!

Vůně a aromaterapie

K oslavám zimního slunovratu patří vůně, destilace koření, purpury, františky… Využijte tvořivou hlubokou energii slunovratu k tvorbě voňavých synergií. Vykuřujte, provoňte domovy, dopřejte si aromaterapeutickou péči nebo zapalte netoxickou přírodní svíčku inspirovanou přírodou.

michani synergie

Kontakt s přírodou a blízkými

Ztište myšlenky. Vyražte do lesa, do polí… Pozorujte vědomě přírodu. Pozorujte své myšlenky a pocity. Můžete na procházku vyrazit i s přáteli, posedět u teplých plamínků ohně, odnést zvířatům do krmelce několik jablek nebo kaštany.

Tvorba záměrů

Někdo má toto volání už nyní kolem slunovratu, na někoho začne doléhat až v lednu. Můžete na to jít abstraktně a zkusit si namalovat jantru, která vychází z hinduismu. Jantra je podobná mandale, každý tah, barva i směr, mají svůj význam. Můžete na to jít i více racionálně, začít rozmýšlet nový visionboard, nebo se zamyslet nad těmito otázkami:

  • Co chci v novém roce posílit?
  • Co si přeji?
  • Jaké oblasti se chci v příštím roce věnovat více?
  • Co chci v příštím roce úplně vyčistit a nechat v minulosti?

Přeji vám poklidný závěr roku plný pohody, zdraví a laskavosti…