Zdravé dítě a Alternativní medicína – Nejčastější nemoci dětí

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vynecháme-li běžná onemocnění dětí, jako jsou rýma, nachlazení a podobně, trápí naše děti od raného věku, ale třeba až do ukončení puberty, tj. zhruba do čtrnácti let, tři hlavní skupiny nemocí, jejichž četnost se nejen nezmenšuje, ale naopak intenzivně narůstá. Jsou to nemoci pokožky, nemoci alergické a poruchy pohybového systému spojené s křečemi, záškuby atd. Pochopitelně jsou tu i nemoci jiné, ale ty nejsou tak četné. K tomu je nutné poznamenat, že nejhorší dopad na zdraví a celou budoucnost dětí má nesprávná léčba nebo přesněji neléčení příčiny nemoci u dětí do sedmi let. Do té doby se totiž vyvíjí mozek a všechny prostředky, brzdící jakýmkoli způsobem jeho činnost, brzdí i jeho vývoj, a tím bohužel i celé další bytí dítěte. Proto je nanejvýš nutné všechny léčebné postupy, hlavně u dětí do sedmi let, volit tak, aby k takovému postižení funkce mozku nedošlo, a tím i samozřejmě nedocházelo k jinak poměrně časté celkové retardaci vývoje dítěte.

Kožní problémy

Než se začneme zabývat těmito problémy, musíme si uvědomit, že kromě úrazů a mechanického poškození pokožky žádné kožní nemoci snad s výjimkou některých vnějších infekcí vlastně neexistují, že to jsou vesměs otázky nemoci či dysfunkce látkové výměny.

Mléčný ekzém

Prvním takovým problémem bývá tzv. mléčný ekzém. Málokdy se název nemoci tak přesně shoduje s její příčinou. Tato potíž je skutečně zaviněná mlékem, a to nejvíce mlékem sušeným a jeho obdobami. O tom se můžeme velmi snadno sami přesvědčit. Vynecháme-li všechny formy mléka a mléčných výrobků, budeme překvapeni, jak rychle se nám bude dítě zlepšovat. Samozřejmě se tato potíž nevyléčí za den nebo za týden, protože zde obyčejně platí i genetické vlivy. Druhým jevem zde bývá odmítání mléka samotným dítětem. Někdo bude tvrdit, že dítě sice nerado, ale jinak mléko pije. Ale ono přece chudák musí nějak zahnat hlad, když nic jiného nedostane! Zkuste mu dát zeleninovou polévku a uvidíte sami.

U tohoto problému považuji za vhodné i nutné se poněkud zastavit, protože můj názor, a naštěstí dnes už nejen můj, se neshoduje s oficiální medicínou, ovšem nejen v otázce mléka. Já mohu ovšem své tvrzení doložit velkým množstvím pozitivních výsledků, a jak říkali už staří Římané: „pravdu má ten, kdo uzdraví.“ Tak tedy pro vysvětlení jen tolik. Kravské mléko obsahuje bílkovinu zvanou beta-laktoglobulin a tato bílkovina ztěžuje trávení mléka, a tím zatěžuje játra i celou látkovou výměnu, protože pro strávení mléka se musí tato bílkovina štěpit a člověku na to prostě chybí příslušný enzym. Pouze dítě do zhruba jednoho roku tento zvláštní enzym, který umožňuje mléko hladce strávit, ve svém organismu má. Dospělý a zdravý člověk si pochopitelně s touto skutečností jakž takž poradí, ale děti na to prostě nemají, většinou právě tím, že nejsou zcela zdravé, což se projevuje právě zmíněnou potíží.

Ukázka z knihy Zdravé dítě a Alternativní medicína.