Zamyšlení nad receptem s kurkumou

kurkuma

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kurkuma (též žlutý kořen) bývá od pradávna používána jakožto koření, ale i na bolest a uvolnění napětí. Nejdůležitější účinná substance žlutého kořene je kurkumin, který působí pozitivně na zánětlivé procesy a podporuje pohyblivost kloubů. A to je klíčový bod této úvahy o receptu s kurkumou.

Zánět

Zánět lze chápat jako obrannou, nápravnou reakci organismu, zánětem se chce tělo svým vlastním způsobem s podstatou problému vypořádat. Máte tedy působit proti zánětu? Máte odejmout organismu nástroj k nápravě?

Stane se to vždycky, když použijete léčivo s tzv. protizánětlivým účinkem. Zánět ustoupí nebo se zmírní, dotyčnému se uleví a je s výsledkem spokojen, žel, k vyléčení nedojde, ba naopak problém často přechází do chronického stavu s nutností ono léčivo proti zánětu užívat opakovaně.

Úvaha

Nejprve má přijít úvaha a rozbor situace s cílem vysvětlit, co patologického se v těle děje a proč obranný mechanismus těla rozvíjí zánět. Zjištěné patologické faktory musejí přestat působit. To je klíčový moment veškerého léčebného procesu.

A pokud je tato podmínka splněna, pak lze rozvíjet takovou aktivitu, třeba pomocí potravních doplňků, která má tělu pomáhat, usnadňovat obrannému systému boj s podstatou, která nutí obranu k rozvinutí zánětu.

Do receptu na klouby

Z popsaného důvodu patří kurkuma do receptu „na klouby“ a přidal bych vitaminy ze skupiny B, dále vitamin C, E, betakaroten a stopový prvek selen. A dovedu si za splnění výše uvedených podmínek představit

–       zlepšení kloubní funkce (pohyblivost),

–       snížení bolestivosti kloubů,

–       ústup zánětů.

Antioxidanty

Kurkuma působí v lidském těle také jako antioxidant, jímž jsou neutralizovány takzvané volné radikály (agresívní kyslíkové molekuly). Působnost kurkumy je zesílena antioxidanty vitaminem C a selenem. Vitaminy B1, B6 a B12 v kombinaci s kyselinou listovou mírní bolesti kloubů.

A co revma?

Název revma se používá pro početná onemocnění, jež postihují především klouby, obklopující měkké části a pojivovou tkáň. Slovo pochází z řečtiny: rheo – plynu, teču.

Popisuje táhlou, plynulou nebo trhavou bolest střídavé síly v orgánech pohybu, ovlivňovanou nepřízní počasí, nemocemi z prochlazení a nedostatkem stopových prvků.

Často jde o proces autoimunitní, kdy lze imunitní systém považovat za poplašený: V důsledku působícího patogenu si tvoří protilátky, které ale místo toho, aby tělo chránily, obracejí svou pozornost na vlastní, výše jmenované tkáně a ničí je jako domnělého protivníka. Jeho obranná funkce je tedy zmatená a sebedestruktivní. Tady je problém mnohem složitější a podstatu, proč obranný systém funguje sebedestruktivně, by měl odhalit imunolog a revmatolog.

Žel, jak praxe ukazuje, není tato otázka řešena – a přímo se zahájí silná protizánětlivá a imunosupresivní léčba s jasným cílem nemoc zastavit, s myšlenkou předejít nenávratnému poškození kloubu…

V těchto akutních případech nemá kurkuma šanci situaci zlepšit. Pokud jsem výše hovořil o rozboru a úvaze, pak v tomto případě je absolutní nutností protizánětlivou léčbu použít. Musí nastat totální změna života na všech rovinách (tělo, duše, duch), není zbytí. Obranný systém je zmatený, útočí na tkáně vlastního těla.

Pokud zmíněná totální změna života nenastane, pak lze pozorovat, že imunosupresi nelze vysadit, protože při vysazení hned dochází ke zhoršení patologického procesu, a tak potlačující terapie trvá dlouhé měsíce, ne-li roky. Žel, tato léčba s sebou přináší mnohé vedlejší projevy, a vlastně se vytvoří nemoc jiná.

Fáze klidu

A také v tom případě, kdy imunosuprese zapůsobila pozitivně a nemoc zastavila, nelze mluvit o vyléčení. Lékaři hovoří o fázi remise. To znamená, že lze stále očekávat nové vzplanutí nemoci.

Po ukončení imunosuprese léčba nekončí, ba naopak teprve začíná. Je třeba uskutečnit v těle, na duši a na duchu mnoho změn, musí začít nový život, to staré se již nesmí opakovat. A tehdy může opět přijít na řadu recept s kurkumou.

Artritida a artróza

Nejčastějšími kloubními onemocněními jsou artritida a artróza. Při artritidě se jedná o zánětlivé onemocnění, téma bylo popsáno výše a při artróze jde o projev opotřebení, resp. degenerace. Tato situace je také hodně složitá; jakmile se dostanou buňky do stavu degenerativního, zakrňují, chybí jim výživa, nefungují normálně. Tehdy může opět pomáhat kurkuma, ale kromě toho musí nastat mnoho dalších změn, které jsem výše vyjádřil slovy totální změna na všech rovinách. Ani v tomto případě se léčení neposune k lepšímu bez eliminace působnosti faktorů, které brzdí život buněk, a ony pak degenerují.

Myslím si, že každý člověk ví nejlépe sám, co dělal nebo stále dělá v životě špatně, a je na něm, jestli s tím dokáže přestat. Nemoc se neptá, proč to nedokáže.

Začal jsem psát o receptu, který obsahuje kurkumu, ale je vidět, že to není prioritně o kurkumě nebo jakémkoliv léčivu. Je to o pochopení vlastní nemoci a fungování vlastního těla.

Povzbuzení

A na závěr bych chtěl napsat povzbudivá slova:

Tělo má za každých okolností schopnost regenerace, je třeba mu dát šanci, být trpělivý a věřit v uzdravení.