Základní zbraň prevence – výživa

cm hamburger

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Není zbraní dostatečně výkonnou…
Dokonce je zbraní dvousečnou, protože v případě, že je dlouhodobě nesprávná, je jedním z hlavních faktorů rozhodujících o předčasném vzniku nemocí. Pravděpodobně žádný jiný faktor není při vzniku rakoviny u disponovaných jedinců tak účinný jako přejídání“ ( Dr. Williams, USA, rok 1998 ! )

„Základními příčinami rozvoje (nádorových) onemocnění jsou – ze 40 % špatná výživa a ze 30 % kouření“ (Liga proti rakovině 1996). Jistěže existují i další negativní faktory jako dědičná dispozice, těžké virové onemocnění a stres. Riziko stoupá se stoupajícím věkem, nicméně „základ“ poruch zdraví je položen již v raném dětství.

Vyřešíme to výživou?
Nikoliv. Ani dokonalá racionální výživa v současných podmínkách není schopná zajistit dostatečný příjem všech potřebných ochranných látek. Také nemáte jistotu, že vaše strava odpovídá všem požadavkům. Tím spíše, že mnohé z nich nejste schopni je v plném rozsahu realizovat. Řešení existuje – vychází z reálného přístupu k životu. Porušujete-li totiž pravidla – a tomu se v dnešním světě nevyhnete, můžete to částečně napravit tím, že využijete „sílu“ speciálních obranných prostředků – specifických potravních doplňků.  Dokonce i v případě, že naneštěstí onemocníte lze podpořit účinky léčby pomocí těchto produktů. Ty jsou v řadě vyspělých zemí běžnou součástí tzv. „komplementární“ (doplňkové) léčby. Tak významnou, že dokonce řada zdravotních pojišťoven je částečně hradí a to jen na základě zdůvodnění lékařem – a to přesto, že se nejedná o typické „léky“!

Hlavní směr působení potravinových doplňků spočívá v podpoře samoléčebné schopnosti organismu a v případě léčby klasickými prostředky v omezení jejich negativních vedlejších efektů a zkrácení doby rekonvalescence eventuálně v zabránění recidivě.

Racionální výživa nestačí ke zdraví!

Podívejme se do očí realitě
Lidstvo trápí nemoci navzdory pokrokům v medicíně. Příčinou není neschopnost medicíny, nýbrž lidský faktor. Podceňování prevence, která sama o sobě může významně snížit riziko onemocnění je hlavní chybou. Současný životní styl je také negativním faktorem.

Životní filosofie podceňování rizika a falešné bezstarostnosti
V současnosti se propaguje životní filosofie, kterou lze označit jako „pozitivismus“. Je to přístup k životu sice principiálně prospěšný, ale to až do té doby, než to způsobí „zakrývání očí před realitou“. Zásadní chybou „zdravých“, většinou mladých lidí je přesvědčení, že jim se nic nestane. Řada z nás se také obelhává tvrzením, že „doktoři dnes vyléčí všechno“.

Jedinou racionální úvahou je rozhodnutí o důsledné prevenci
Prevence je silná zbraň, kterou lze použít k „aktivní sebeobraně“. Jediné, o čem musíte přemýšlet je jaké zbraně použít. Ano, jsou to zbraně, bojující za váš život! Tou velmi důležitou je VÝŽIVA. Aby s však nestala zbraní dvousečnou v případě, že zvolený výživový styl je individuálně nevhodný, musí být sestavena tak, aby vyhovovala vašemu typu, to znamená věku, pohlaví, aktivitě, krevní skupině a případným zdravotním problémům. Jinak totiž nemusí léčit, ale naopak, může poškodit.

Jistě existují další negativní faktory jako je dědičná dispozice, (těžké) virové onemocnění především osob, které mají sníženou imunitu, a v neposlední řadě stres. Proto je aktivní prevence nutné pojmout komplexně – nejde pouze o racionální výživu, ale také o přiměřenou fyzickou aktivitu, použití autoregulačních technik psychické relaxace…. Ale ANI TO NESTAČÍ! Je možné a vhodné využívat možnosti, dané moderními technologiemi používanými při formulaci receptur volně prodejných doplňků stravy.

Přesto je třeba zdůraznit, že: „základ“ poruch zdraví je položen již v raném dětství

Co s výživou?

Nezbytností je vyhnout se časté a dlouhodobé konzumaci rizikových potravin a pokrmů. Lze používat takové, které se vyznačují větším množstvím přirozených látek, bránících vzniku rakovinotvorných působků nebo snižujících přenos nepříznivě působících látek obsažených v potravě, ze střevního traktu do krve. Skladbu stravy lze přizpůsobit nejen věku, ale také krevní skupině. Velmi inspirativní je také nová výživová pyramida.

Ani to nestačí!
NIKDY nemáte jistotu, že vaše strava odpovídá uvedeným požadavkům, přičemž většinou nejste schopni všechny v plném rozsahu realizovat. Řešení však existuje – vychází z reálného přístupu k životu. Porušujete-li pravidla, můžete to částečně napravit tím, že využijete „sílu“ speciálních obranných prostředků – specifických doplňků stravy. V případě nemoci bylo by podceněním rizika a současně přeceněním síly moderní medicíny nepodpořit účinky léčby specifickými volně prodejnými doplňky. Ty jsou ve vyspělém světě součástí tzv.“komplementární“ (doplňkové) léčby. V ČR jsme opět pozadu, protože řada zahraničních zdravotních pojišťoven hradí metody a prostředky alternativní a komplementární medicíny.

Hlavním cílem doplňků stravy je podpořit samoléčebné schopnosti organismu a v případě použití klasických postupů a léků také omezit jejich negativní vedlejší efekty nebo přinejmenším zkrátit dobu léčby nebo rekonvalescence. A možná zabránit recidivě! Doporučení pro použití těchto prostředků není vyjádřením nedůvěry medicíně, je snahou najít VŠECHNY dostupné léčebně působící postupy a prostředky. I ty, kterými se současná medicína nezabývá.

Protože:
JE NUTNÉ starat se o svoje zdraví včas, aby se o něj nemuseli starat lékaři.
JE to nutné, protože s naším zdravím není všechno v pořádku!
Což potvrzují: lékařské statistiky a zkušenosti získané v praxi.

Na co nejvíce umíráme? Na oběhová onemocnění a na rakovinu – čím jsme starší.
Co nám ničí život? Civilizační a degenerativní onemocnění, nadváha, stres.
Čeho se bojíme? Nemocí! A co proti nim děláme? NIC.
Co musíme všichni? JÍST! Strava je základ zdraví – proto musí být KVALITNÍ!

Bohužel:
Současná strava je zoufalství, nezbývá než ji doplňovat DOPLŇKY STRAVY. To jsou specifické produkty, původně používané jen k doplnění ve stravě chybějících živin. Nyní však nové specifické produkty mají preventivně – léčebné účinky! Nejmodernější produkty jsou dokonce tak účinné, že se přibližují lékům nebo je jednoznačně předčí.

Kdo je používá?
Ten, kdo si váží vlastního zdraví a chápe zvýšené osobní riziko.
Ten, kdo zjistil, že mu nepomáhá léčba.

Moderní tendence:
Intenzifikace prevence a mnohem větší podíl SAMOLÉČBY.
Potravinové doplňky je dokonce stávají součástí KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNY.

Co nejvíc frčí ve světě:
MOZKOVÉ NUTRIENTY
IMUSTIMULANTY

Co to je?
Většinou přirozené přírodní látky, které zlepšují odolnost proti stresu a lékové chemii a znečištěnému prostředí.  K dispozici jsou dokonce i produkty proti stárnutí, přírodní zdroje hormonů a nenávykové mozkové stimulanty a řada látek, podporujících obnovu buněk. Látky, podporující imunitu dokáží působit jak preventivně, tak i v situacích, kdy již došlo k onemocnění.