Výzva příznivcům všech forem přírodní a alternativní medicíny

cm regevit

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Velká část přírodní medicíny včetně výživového poradenství byla českou vládou postavena mimo zákony České republiky. Podle současného znění zákona ji totiž smí vykonávat pouze osoba s ukončeným lékařským vzděláním. Tím je mnoho set ne-lékařů různých specializací vystaveno situaci, že by vlastně měli ihned ukončit svoji činnost a jít se přihlásit na pracovní úřad – coby zásahem státu nezaměstnané osoby. A jsou už i první potrestaní za tuto nově klasifikovanou a masivně rozšířenou protizákonnou činnost.  Není to žádný hoax, žádná spiklenecká teorie – podrobnosti v článku Kauza zákaz alternativní medicíny.

Proč slůvko „masivně“?

Podle některých informací z internetu se počet lidí využívajících přírodní medicínu odhaduje v ČR na cca 800.000 osob. Část z těchto uživatelů si třeba „jen“ kupuje nějaké své přírodní produkty v lékárně či v internetovém obchodu – také Ti jsou aktuálně postiženi jiným zákazem – trestným se stal popis těch tradičních účinků, které nejsou schváleny z Bruselu – viz článek Chcete vědět, co léčí lipový květ? Už se to nedozvíte!

Někdo má to štěstí, že chodí do nějaké poradny k alternativnímu lékaři – ty zákaz činnosti přírodní medicíny ZATÍM nepostihl. Ale co vy, tisíce ostatních, využívajících služby svých oblíbených a pro vás dostatečně důvěryhodných NElékařů – homeopatů, léčitelů, nespočtu různých „babek kořenářek“ a nejméně jednoho dědka kořenáře – pana Břetislava Nového, senzibilů (tím nemyslím podvodníky, ale ty skutečně nadané) a jiných nelékařských poradců?

Necháte si líbit tuto plíživou státní agresi, která znovu zaťala své drápy?

Jak je správně v článku uvedeno, „Petice nefungují a politici z nich mají srandu“. Co tedy jiného?

ZORGANIZOVAT SE by měl být základ pro jakýkoliv další postup.

Jaké jsou možnosti organizovaného úsilí, ukazuje příklad sousedního Německa – tam se také kdysi státní aparát pokusil přírodní medicínu postavit mimo zákon. A došlo k vyvolání takového občanského odporu, že výsledek by přesně opačný, než si farmakologická lobby přála – následkem lidového odporu byla UZÁKONĚNA možnost čerpat na přírodní medicínu příspěvek ze zdravotního pojištění.

V Kanadě zdravotní pojišťovny zpětně proplácejí 50 % výdajů klienta za alternativní medicínu. Zcela oficiální vládní podporu má alternativní medicína například ve ŠVÝCARSKU (stačí dát do vyhledávače Google slova „Švýcarsko alternativní medicína“).

Ocituji zde tento zdroj:

První citace:

Německo, Severní Amerika….

Ve švýcarské studii byla citována i zpráva německé vlády. Ta srovnávala počet hospitalizací pacientek podstupujících klasickou terapii ve srovnání s ženami, které se léčily u lékařů-homeopatů. Bylo zjištěno, že pacientky konvenčních lékařů byly hospitalizovány 6x častěji než pacientky homeopatických lékařů.

Také výzkumy ze Severní Ameriky dokazují účinnost a efektivnost různých zdravotnických postupů, které integrují alternativní terapeutické metody…. Data podporující účinnost a rentabilitu komplexního přístupu ke zdravotní péči pochází ze tří zdrojů: z lékařských výzkumů prováděných na univerzitách, ze studií prováděných společnostmi, které se zabývají vytvářením wellness programů pro zaměstnance, a nakonec z pilotních projektů realizovaných pojišťovnami.

Druhá citace:

Pointou studie je, že na základě vysoké poptávky švýcarské populace po homeopatii a vysoké úrovně její bezpečnosti, je homeopatie pro švýcarskou populaci více než vhodná. Průzkumy odhadují, že 57 % švýcarské populace užívá komplementární či alternativní léčbu, 62,5 % švýcarských lékařů je pro alternativní léčbu, přičemž 40 % ji předepisuje. V květnu 2009 proběhlo ve Švýcarsku celonárodní referendum, ve kterém se dvoutřetinová většina vyjádřila pro integraci alternativní medicíny do zdravotního systému. Švýcarské ministerstvo zdravotnictví pak schválilo úhradu z vládního zdravotního programu pro pět hlavních přírodních terapií (antroposofické lékařství, homeopatii, neurální terapii, fytoterapii a tradiční čínskou medicínu), a to na zkušební dobu do roku 2018.

Nejslavnější slova Hippokrata, otce medicíny, byla: ,,Především neškodit.“ S ohledem na skutečnost, že homeopatie i jiné komplementární léčebné metody jsou mnohem bezpečnější než klasické léčebné strategie, možná nastal čas, aby vlády i pojišťovny následovaly příkladu Švýcarska.

Prosíme, pomozte nám poukazovat šířit tyto informace, aby lidé vůbec věděli, co se děje a chtěli to ovlivnit…

Iniciativy na Facebooku:

Dovíte-li se o podobných aktivitách, dejte nám prosím vědět na zahradkova@prozdravi.cz