Vojna pohlaví – ženský mozek versus mužský

cm muz zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Už mnoho let se vědci snaží přijít na to, jak se liší mužský a ženský mozek a tedy, jaké jsou rozdíly v myšlení, prožívání a emocionalitě mezi muži a ženami. Zjistilo se, že při stejné úloze zapájejí muži jiné části mozku než ženy. K řešení úkolu tedy dospějí oba, každý však „svou“ cestou, každý použitím jiných mozkových center a jiných metod a postupů. Ve škole se například děvčata naučí rychleji číst než chlapci a osvojí si bohatší slovní zásobu. Zato chlapec se lépe orientuje v prostoru a projevuje více prosazení se nebo agresivity.

Je samozřejmé, že při tom, jak fungujeme jako celek, jsme také ovlivněni výchovou a společností. I když mužský mozek je o něco těžší než-li ženský (u mužů váži něco víc než 1 300 gramů a u žen 1 100 gramů), oba mají stejný tvar s početnými záhyby. Rozdílů v hmotnosti se hned chopili někteří myslitelé a zdůvodňovali přirozenou nadřazenost mužů. Nicméně srovnávání mozků zesnulých velikánů jim za pravdu nedali.

Dokázalo se, že inteligence nemá nic společné s velkostí mozku (Platí to samozřejmě jen o lidech. Při rozdílech mozku ryby a například šimpanze platí slavná věta „Na velikosti záleží.“). Mozek ruského spisovatele Turgeněva vážil více než dvě kila, zatímco mozek Alberta Einsteina byl menší než ženský. Při rozpoznávání fotografií matky, zapájeli chlapci pravou polokouli, u děvčat to ve velkém procentu byly obě hemisféry.

Výsledky experimentů dále ukázaly, že chlapci mají více nadání na orientaci v prostoru, na rozlišování a skládání geometrických forem, zatímco děvčata obratně a výborně umějí využívat slova. Na řešení stejného úkolu používají odlišnou techniku. Muži se ve městě orientují tak, že si osvojí celkový plán, no ženy si určí orientační body, např. semafor nebo obchod. (Říkejme tomu ženský smysl pro detail.) Každá hemisféra má svou specifickou funkci. U muže je rozdělení mezi levou a pravou polokoulí jasně stanovené. Vpravo se nachází vnímání prostoru a forem, vlevo řeč a myšlení. Muž se tedy orientuje pravou polokoulí a učí číst levou. Ženy, či už jde o čtení, mluvení anebo kreslení plánů, používají obě mozkové polokoule.

Ani důsledky mozkového infarktu s postižením levé hemisféry nejsou stejné. Muž ztratí schopnost mluvit častěji než žena, protože její hemisféry jsou lépe vzájemně propojeny a jestli vlivem infarktu selže jedna, druhá do značné míry začne fungovat výkonněji. Samozřejmě tuto regenerační schopnost má i mužský mozek, avšak jak se zdá, ženy umějí lépe koordinovat obě hemisféry najednou.

Pečujme tedy pečlivě nejen o naše tělo, ale i mozek. Luštění křížovek, používání paměti místo diářů a kalkulaček taky pomůže. Zkuste si třeba při mytí zubů vyměnit ruce. Jestli obvykle používáte pravou ruku, zkuste si je tentokrát umýt levou a procvičit tak opačnou hemisféru. Mozek má rád takovéto cvičení, protože neustále může vytvářet nové spojení mezi neurony a tím zdokonalovat své funkce. Jinak může docházet k tomu, že málo používané nervové dráhy ještě víc zakrní, když je člověk nepoužívá. A to mu přece nedovolíme…