VIDEO: Vít Syrový – Tajemství zdravého bytí

post feature uni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zdravý přístup k životosprávě a propojení s přírodou.