VIDEO: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., Jak přežít dobu jedovou

cm annastrunecka

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Právě vychází nová kniha Jak přežít dobu jedovou? profesorky Strunecké, která má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na Univerzitě Karlově. Zároveň byla řešitelkou a spolu-řešitelkou sedmi grantových projektů zabývajících se mechanismy vzniku pato-fyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autismu. Věnuje se též intenzivně vědeckou-populární publicistice se zaměřením na biomedicínu.

Knihu Jak přežít dobu jedovou? a další knihy prof. Strunecké naleznete v naší nabídce.