Velký průlom! Legální ketaminem asistovaná psychoterapie (Daniela Koubková) 

psychedelika

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vyvolávají změněné stavy vědomí. Často pocit sounáležitosti s celým světem, přírodou a vším bytím. To jsou psychedelika. Jako první je možné používat v terapii v České republice ketamin. Léčbu poskytuje pražská klinika Psyon a uchazeči musí splňovat určitá diagnostická kritéria. O přínosech a rizicích ketaminu a psychedelicích obecně si pro Celostní medicínu povídám s psycholožkou Danielou Koubkovou. 

Danielo, hned na začátek se zeptám, jestli je užívat psychedelika v naší zemi legální?

Co se týká konzumace těchto látek, tak není nelegální psychedelika užít. Co je ilegální, mít je doma, někomu je nabízet, někde koupit nebo prodat.  

Co se týče oficiálního využití, v současnosti jsou nelegální všechna psychedelika. Výjimkou je teď ketamin, který se využívá v psychoterapii. 

Jaká jsou vlastně rizika psychedelik? 

Pokud se bavíme o LSD, psilocybinu, obsaženém v lysohlávkách, DMT obsaženém třeba v ayahuasce, tak ta nemají vysoká somatická (zdravotní) rizika pro tělo, víceméně se jimi nedá předávkovat. Ale nesou s sebou psychologická rizika: možnost zažít stav, který může být nepříjemný, těžko zvladatelný a který potřebuje dále zpracovávat i pomocí konzultací s odborníkem. Nebo to přinese zážitek, na který člověk není připravený nebo nemá moc dobrý prostor v tu chvíli ho bezpečně prožít. Například když se u člověka pod vlivem psychedelik na festivalu objeví traumatické zážitky z minulosti, nemusí tam být bezpečné prostředí. Případně může být zážitek tak silný, že vyvolá obrany typu „co se mi to děje, je to hnusný, já to nechci.“ A tím pádem to vede k náročné psychedelické zkušenosti (dříve se říkalo badtrip).  

Jaký je rozdíl mezi drogami a psychedeliky? 

Je otázka, co se myslí pod slovem droga. Protože droga je původně sušená látka. Všechno jsou drogy… Dnes se spojují slova droga a návyková látka. Psychedelika zpravidla nejsou návyková, nemají návykový potenciál. Naopak, když si dá někdo večer kokain, tak má chuť celou noc si přidávat další dávky nebo má třeba druhý den nebo za týden chuť dát si zase.

Ale když si někdo dá třeba houbičky, druhý den nemá chuť dát si je znovu.

A ani by mu nic neudělaly, protože to funguje přes jiné receptory v mozku. Necílí tolik na centrum odměny, což návykové látky zpravidla dělají; něco si dám, je to dobré a chci to zase. Když si toho, kdo si vzal psychedelikum zeptáte další den, jestli by si ho dal znovu, tak řekne: „Možná – někdy, ale rozhodně ne hned.“

Přejděme teď k tomu hlavnímu. Ty pracuješ na klinice, kde poskytuješ terapii asistovanou ketaminem. V čem to spočívá a proč to může někomu pomoci? 

Ketamin je na okraji psychedelik – patří do skupiny disociativních látek = odpojujete se od sebe samého nebo od různých věcí, od toho, jak přemýšlíte nebo jak vnímáte svět.  

My pracujeme s ketaminem, protože je to jediná látka, se kterou se dá legálně, v rámci látek vyvolávajících změněné stavy vědomí, pracovat. A jak jsem řekla, ketamin přináší určité odpojení, třeba i od určitého stylu myšlení, které může být hodně rigidní. Klient získává odstup nebo nadhled. Ketamin se používá u depresivních pacientů, u lidí s úzkostnými poruchami, posttraumatickým stresem, u poruch příjmů potravy. Když k nám klient přijde, musí alespoň jednu z těchto diagnóz splňovat. 

Ketamin má i neurobiologické nebo farmakologické účinky. I kdyby zážitek nepřinesl něco nového nebo zajímavého, tak v mozku dojde k anti-depresivnímu nebo anti-úzkostnému efektu. Skvělé je, že ketamin dokáže otevřít tzv. terapeutické okno, kde se člověku uleví od symptomů a může pak sobě lépe porozumět – má prostor jít v sobě do větší hloubky. Něco podobného se dá říci i o jiných psychedelických látkách.  

Proč je ketamin legální a ostatní psychedelika nejsou? 

Ketamin má výsadu, protože je registrovaným léčivem. A je to proto, že se používá jako anestetická látka. Původně se používal ve veterinární i humánní medicíně jako anestetikum. Výhoda ketaminu je, že utlumuje, ale neutlumí vitální funkce, například dýchání. I u dětí se ketamin používá, třeba při úrazech. Takže výsadu má proto, že má i jiné využití v medicíně. A na psychiatrické a psychologické potíže se začíná používat v posledních letech tzv. off-label. To znamená, že když máte určitý vědecký důkaz, že látka na léčbu určité diagnózy funguje, tak ji u lidí s touto diagnózou můžete začít podávat. 

Jaký je rozdíl mezi ketaminem a dalšími psychedeliky, co se týká průběhu a prožívání? 

Ketaminový svět je trošku jiný než svět klasičtějších psychedelik, ať už co se týká stylu vizuálu nebo toho, co lidé během sezení zažijí. Častý je pocit odpojení od těla.

Máš pocit jako bys neměl nebo necítil své tělo. Barevně bývá prožitek tmavší. Lidé často vnímají černou, tmavě hnědou, tmavě modrou nebo tmavě zelenou barvu. Doba účinku je kratší.

Po podání do svalu účinek ketaminu trvá hodinu, hodinu a půl. Když podáte psilocybin, jsou to 3-4 hodiny, a když se dříve pracovalo s LSD, zážitek trval 8-12 hodin.  

Zdá se pravděpodobné, že budou v příštích letech pro terapeutické účely legalizována další psychedelika. Volí se ta psychedelika, která mají kratší dobu účinku. Už se dnes nepracuje s LSD, protože to je, mimo jiné, časové velmi náročné. I pro klienta je obtížné být tak dlouhou dobu v intenzivním, změněném stavu vědomí. Jednotlivé látky můžou mít větší potenciál pro léčbu určitých potíží, třeba MDMA se používá v léčbě posttraumatické stresové poruchy, psilocybin například při úzkosti terminálně nemocných pacientů. 

Co může ketamin člověku přinést po spirituální stránce? 

Někomu něco víc, někomu něco méně. Není to tak, že by všem lidem přinesl ve spirituální oblasti nějaký benefit. Ale vím, že někteří lidé se při ketaminu setkají s velmi příjemným klidem. A řeknou: „Tento klid znám z meditace.“ Nebo to popisují tak, že to je jako, když se spojí se vším bytím. Nebo když mají pocit odpojení od těla, říkají, že byli najednou vším, rozplynuli se.  

Zároveň se mohou setkávat s tématem smrti a smířením s vlastní nebo cizí smrtelností.

I to jim může dát klid. Lidé po ketaminu a jiných psychedelikách se mnohdy už smrti tolik nebojí a lépe smrt přijímají. Tento potenciál se například využívá u pacientů v paliativní péči, kdy lidé prožívají existenciální úzkost a strach z toho, co přijde, či strach z bolesti.  

Dobře a kdyby to teď někoho ze čtenářů nadchlo a chtěl by se k vám do Prahy objednat, tak co musí splňovat, jaké jsou podmínky? 

Klient musí vyplnit na našem webu formulář, že má o ketaminem asistovanou terapii zájem. Je pozvaný na informační schůzku, která je on-line a trvá okolo 20 minut, kde se dozví všechny organizační věci. Je mu řečeno, jaké musí splňovat podmínky, především splňovat symptomatiku jedné ze zmíněných diagnóz a může se zeptat na vše, co ho zajímá. Dále projde psychiatrickým vyšetřením, které potvrdí vhodnost léčby. Pak jde ještě na vyšetření somatické, aby se zajistilo, že to člověku fyzicky nemůže nějak ublížit. Pokud se u někoho objeví problém, neznamená to, že ho to z léčby úplně vyloučí, ale může se s lékařem domluvit na dalším postupu a následně v léčbě ketaminem pokračovat. 

Vylučovací kritéria pro ketaminem asistovanou psychoterapii jsou psychotická onemocnění, například schizofrenie nebo porucha s bludy. A to nejen u člověka samotného, ale i u nejbližších příbuzných (rodičů, prarodičů, sourozenců). Dále vážná porucha osobnosti. Také nepracujeme s těhotnými ženami a dětmi do 18 let.  

Co na terapii s ketaminem považuješ za nejlepší? 

Přijde mi skvělé, že se člověk dostane celkem rychle k obsahům, ke kterým se dostává v běžné psychoterapii dlouho, případně nikdy. Pomáhá je vytáhnout na světlo a pak s nimi psychoterapeuticky pracovat. V tom je to úžasné. Že to podporuje nebo akceleruje klasickou psychoterapii. Pomocí těchto látek si člověk dokáže toho spoustu o sobě uvědomit. Ketamin může být skvělý nástroj práce se sebou. 

Profil psycholožky Daniely Koubkové najdete v odkazu.

Jiří Hamerský