Vakcína působí jako jed na celou generaci a počet onemocnění autismem u dětí narůstá

cm vakcina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Podle přehledu právě zveřejněného americkou vládou se počet dětí trpících autismem od roku 2003 zdvojnásobil. Dnešní odhadovaný počet jednoho malého autisty na každých 91 dětí znamená nejvyšší výskyt tohoto onemocnění v populaci v celé historii lidské civilizace. Mezitím očkovací nátlak v Americe pokračuje, specificky se zaměřuje nejenom na očkování dětí vakcínou proti sezónní chřipce (která může obsahovat thimerosal), ale také vakcínou proti prasečí chřipce H1N1.

Z toho všeho vyvstává otázka: Existuje spojitost mezi vakcínami a autismem?
Mnozí lékaři uvádějí při obhajování vakcín jako příčinu autismu důvody genetické. Ovšem pokud je toto onemocnění genetického původu, proč zaznamenáváme tak raketový nárůst tohoto postižení? Genový rezervoár se očividně nemění tak dramaticky, a rozhodně neexistuje nic takového jako „genetická epidemie“. Pokud by autismus způsobovaly geny, počet diagnostikovaných případů by se udržoval rok od roku na stabilní úrovni. Zjevně zde působí něco jiného, co vede k prudkému nárůstu autismu.

Autismus je neurologické onemocnění. Pokud hledáte příčinu autismu, je jen logické pátrat po důvodech zahrnujících enviromentální faktory, to znamená vystavení děti chemickým látkám způsobujícím neurologické poruchy. V této spojitosti nás okamžitě napadnou právě vakcíny, nejenom proto, že obsahují thimerosal – konzervační prostředek na základě metylrtuti, která je mimořádně toxická pro nervový systém – ale také proto, že obsahují chemické přídatné látky jako squalen, který přímo způsobuje zánět nervového systému.

Co se tedy stane, když je dítě trpící nedostatkem živin vystaveno působení více než stovky vakcín, které obsahují thimerosal, squalen a další chemikálie? Není zcela od věci předpokládat, že by vakcíny – s nimiž se tyto látky dostávají přímo do těla – mohly být jednou z pravděpodobnějších příčin autismu.

Farmaceutický průmysl (který z vakcín prakticky žije) tvrdí, že neexistuje absolutně žádná spojitost mezi vakcínami a autismem. Jistě že existuje! Celá budoucnost ziskovosti farmaceutického průmyslu závisí na pokračující propagandě mýtu, že chemický zásah do organismu zlepšuje odolnost proti nemocem. Tvrzení, že by jejich vakcíny mohly vést k poškození lidského zdraví, nepřipustí stejně, jako žádná firma na výrobu cigaret nepřizná, že jejich produkty způsobují rakovinu.

„Žádat po farmaceutickém průmyslu, aby prověřil bezpečnost vakcín, je totéž, jako chtít po tabákovém průmyslu, aby prošetřil bezpečnost cigaret.“

Neoddiskutovatelným faktorem zůstává, že počet onemocnění autismem narůstá paralelně s nárůstem množství dětských vakcín. Rok od roku jsou děti očkovány dalšími a dalšími vakcínami, a rok od roku se zvyšuje počet případů autismu. Vycházeje ze skutečnosti, že mnoho vakcín obsahuje neurotoxický těžký kov (rtuť) a neurotoxické přídatné látky, se zdá jen rozumné začít na vakcíny pohlížet jako na jeden z nejdůležitějších faktorů (pokud ne jako na hlavní příčinu) vedoucích ke vzniku autismu.

Další faktory vzniku autismu
Svou roli zde pravděpodobně hrají i jiné faktory, a jejich nebezpečí se v přítomnosti metylrtuti obsažené ve vakcínách potenciálně znásobuje. Tak například glutamát sodný (MSG) je rovněž neurotoxin, a děti v dnešní době jedí stále víc a víc pokrmů obsahujících MSG v podobě ochucovadla. (Nachází se v konzervovaných polévkách, omáčkových směsích, salátových dresincích a v podstatě všech „instantních“ jídlech určených k ohřevu v mikrovlnné troubě.) Pátrejte na etiketách uvádějících složení pokrmu po „extraktu z droždí“: je to skrytý zdroj MSG, který používají výrobci k tomu, aby se vyhnuli nutnosti uvádět jej v informacích o složení.

Také je zde aspartam a dietní sycené nápoje. Aspartam je silným neurotoxinem, který by mohl vést k extrémní náchylnosti nervového systému ke škodám působeným vakcínami. Mimo chemické přísady pokrmů může být lidský organismus oslabován rovněž prostředky proti bolesti užívanými během porodu, antidepresivy a léky na cukrovku podávanými těhotným ženám, nebo dokonce vysoce toxickými chemikáliemi, které se běžně nacházejí v produktech určených k „péči o dítě“, používaných v nemocnicích po celém světě. Ještě než se narodí, je většina dětí „prvního světa“ vystavena toxickému přívalu syntetických chemikálií. Injekce vakcíny by mohla být posledním úderem, který vyšle nervový systém k pádu dolů po spirále destrukce.

Fakta, která nelze popřít: Naše děti jsou neurologicky tráveny chemikáliemi, a vakcíny jsou jedním z nejvíce podezřelých zdrojů škodlivých chemických látek. Podle mého názoru jakýkoli rodič, který dnes nechá svoje dítě očkovat, je přímo vystavuje působení těchto zdraví ohrožujících látek. Riskuje život svého dítěte, jen aby vyhověl vysoce neetickému, ziskově zaměřenému nátlaku, který má jediný cíl: prodat víc nebezpečných farmaceutických chemikálií dětem, které je nepotřebují.

Jsem si jistý, že v budoucnosti přijde den, kdy bude očkování dětí neurotoxickými chemikáliemi považováno za těžký zločin, podléhající trestu několikaletého pobytu ve vězení. Než ten den přijde, je bohužel tentýž kriminální čin neškodně nazýván „aplikací vakcíny“.