Umění Tao – Taoismus

cm bojovnik

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Taoismus je jedním ze základních směrů východní filosofie, jenž vznikl v 5. století př. Kr. Zakladatel Lao-c‘, formuloval jeho strukturu. Hlavni kniha „Tao te ťingu“ (Kniha o Tao a ctnosti) nás učí, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Učinit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý.

Tao – je pralátka a te – je vesmírná síla tj. individuální přirozenost. Protiklad člověka a přírody je jeden ze základních rozdílů mezi východní a západní filosofií. Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje a utlumuje složku volní, etickou, která je naopak preferována východní filozofii, která může být pro nás návodem ke správnému životnímu stylu a životní moudrosti i v dnešní době. Taoisté své problémy řeší tak, že je ponechávají, aby si samy našly svůj směr – cestu. Tao nezná pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou. Nadřadíme-li jednu s těchto hodnot vytváří to spekulativní abstraktní myšlení. Nesmíme nikoho ovlivňovat, vylepšovat, formovat a vnucovat mu svůj pojem pravdy i dobra. Toto napravování lidí vede k pokrytectví a snahu udělat lidi závislými na nás nebo na věcech. To vede k pohromám v osobním životě i ve společnosti. Proto „poučovat beze slov, jednat bez zasahování“ je vrcholem taoistické moudrosti.

V dnešním světe je člověk formován více vnějšími okolnostmi. Málo využívá instinktu i intuice. Při svém rozhodování se nedovede oprostit od vnějších vlivů. Nebere na vědomí, že pouze jeho vnitřní síla je ustavičným tokem a nepřetržitou proměnou člověka. Každý je strůjcem svého štěstí, má osud ve vlastních rukou, zachová-li svou přirozenost, jež je jedinou formou a způsobem jeho existence.

Skutečná svoboda je naprosté splynutí s přírodou a užívání věcí s mírou potřebnou ke svému býti. Důležité je zachovávat prvenství práva morálního před legálním, neboť všechna světská nařízení a ustanovení jsou výmyslem člověka, nikoli přírody. Etika nebyla nikdy závislá nadpřirozenosti lidí a věcí, ale na přirozenosti člověka. Kritériem je shoda s vesmírným řádem a s přírodou. Ideálem mravnosti je žít shodně s přirozeností, mravní zákony, které jsou v člověku a jejich závaznost, vyplývá z nich samých. Jde o vnitřní hlas v člověku, mravní zákon bez povyšování rozumu, který musí ustoupit přesvědčení mravnímu. Toto dává nekonečnou hodnotu lidské osobnosti a spojuje ji s vesmírnou nekonečnou energií. Příroda má řád a člověk je jejich harmonickou součástí a dává nám uspokojivé odpovědi na vše co je v člověku a okolo něj. Žádna absolutní bytost a posvátná věc. Z toho vyplývá, že teprve soulad rozumu, emocí a intuice nám dávají nejlepší rady a poučení.

Současná doba je obdobím rozvoje technologií a změny životního stylu. Nové vědecké poznatky v oblast informací, mění se i reálné podmínky každodenního života. Přináší to stále vyšší nároky na stabilitu lidského organismu a na lidskou psychiku. Každý člověk má své vlastní zkušenosti s osudovými událostmi. Je nutné se přizpůsobit posunu tohoto rozvoje. Naplnit požadavky na rozvoj osobnosti. Zvládnutí počítače, komunikací na internetu i poznatky nové techniky a technologie, které jsou součástí našeho každodenního života. Bez rozdílu věku je nutné přehodnotit stávající stav a priority svých životních hodnot a najít nový životní styl a poslání svého života. Držet krok s dobou a technikou, respektovat změny reality společenského života. Neustále a trvale rozvíjet své dovednosti a svou osobnost. Najít svou vlastní cestu svého osobního uplatnění. Zvýšením nároku na své chování, zvyky, emoce a zdraví.

V poslední době u nás došlo k masovému studiu východní filozofie, získali jsme spoustu informací, ve kterých se neumíme orientovat a které neumíme použít. Bez znalostí podstaty je praktikujeme, aniž bychom si uvědomili, že východní kultura je ve své podstatě jiná než západní. Musíme si najit svou vlastní cestu, jak využít těchto poznatků a zkušeností východní filozofie s respektováním tradic a reality našeho života. Respektovat přitom reálné změny v našem životě.

Učitelé, kteří přišli z východu, často neznají náš styl života a naší mentalitu. Učí nás podrobně své východní kultuře, tradicím i různým náboženstvím, které nám těžko pomohou řešit naše reálné životní a zdravotní problémy. Neznají co je to závislost na jiných lidech nebo věcech. Proč máme strach a dlouhodobý stres z nepodstatných věcí. Často se trápíme pro věci, které ani neovlivňují náš život. Sami si tím podlamujeme své zdraví. Proč ničenu nevěříme a u ničeho, i když je to pro nás podstatné, nevydržíme. Často se vymlouváme, že za to nemůžeme my a všichni Vám jen ubližují a nikdo Vás nemá rád. Všem se daří jen Vám ne.

Máme-li problémy, jdeme se poradit s kartářem, léčitelem a stáváme se na nich závislí. Vůbec se nesnažíme sami si věci řešit. Měli bychom se snažit sami sebe lépe poznat a hledat příčiny našich neúspěchů v sobě. Věnovat větší pozornost a více času svému zdraví a rozvoji vlastní osobnosti s využitím našich osobních zkušeností. Ocitáme se často ve stresu, protože neznáme pravidla života ve společnosti a přírodní zákonitosti. Taková pravidla nám dává Tao a ta nás osvobodí od stresu, ale ne od strachu. Tento strach je často zakotven v našem podvědomí, které zrcadlí naše životní zkušenosti a zdravotní stav. Můžeme si pomoci sami rozborem našeho vnitřního stavu.

Charakteristika osmi principů Tao

 1. Filozofie Tao nám odhaluje logiku, jíž podléhá vývoj našeho života a osudu. S využitím znalostí pojmů vědomí a podvědomí, minulost, přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu, odstraníme staré návyky, závislosti a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli, sebevědomí a sebedůvěru. Ukazuje nám jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti. Duševní rozvoj bez neustálého zájmu o své zdrávi nevede k harmonizaci těla a duše. Tao představuje řadu pouček, jimiž se můžeme řídit individuálně, abychom dosáhli úspěchu. Spočívá na poznání obecně platných zákonitostí, jež jsou sice skryty, ale projevují se vždy a všude. Nabízí nám podrobné informace o metodách vhodných k vedení a stimulaci společenského a individuálního osobního vývoje.
 2. Tao vnitřní cviky pro zdraví vycházející z chovaní různých zvířat, směrové cviky, cviky zvěrokruhu a cviky posilující nervovou soustavu. Velmi důležité je u těchto cviku technika dýchání. Jedná se o hluboký nádech do plných plic a při dlouhém výdechu se napnou cvaly a vesmírná energie proudí prostřednictvím čaker do jednotlivých žláz.  Sestava vnitřních cviků, které pomocí správného dýchání podporují proudění vesmírné energie v našem těle. Tato energie svou vibrací posiluje všechny vnitřní orgány a celou naší nervovou soustavu. Stabilizuje zdraví, působí preventivně proti všem chorobám a léčí naše nemocné orgány. Obnovuje sílu našeho instinktu a intuice a prodlužuje naše mládí. Posiluje naší vůli, sebevědomí, sebedůvěru a prodlužuje lidský život. Jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie našeho těla i duše. Jednoduchý systém denních dýchacích cvičení plný nádech a dlouhý výdech je základem „vnitřních cviků“ navozující vzájemnou harmonie mezi jin a jang a tím udržují zdraví v organizmu, posilují tělo i duši.
  Vibrační meditace manter nám nejenom pročisťuje čakry a posiluje vnitřní organy, ale hlavně se učíme plnému nádechu a dlouhému výdechu. Vibraci při výdechu přebírá naše podvědomí
  a to nám prodlužuje dech bez našeho přičinění. Známe 32 manter, které působí i na naše meridiány. Pro začátek stačí používat jen 4 základni mantry, které uvádím: O a M vibruje 7, 6 a 5 čakra, MA a NY 4 a 3, PE a GY 2 a 1, HU a M všechny čakry. Pravidelná vibrační meditace posiluje vnitřní orgány, uzdravuje naše neduhy a působí preventivně na naše zdraví. Posiluje a stabilizuje nervovou soustavu, ovládá emoce a city. Tibetský pohled na čakry je jiný, než indický. Jejích charakteristiku najdete na webových stránkách Centra Eerie.
 3. Tao vyrovnané výživy má podstatnou roli v našem životě. Důležitá je rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí. Využívat více vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Diferencovaná strava podle našich potřeb, našeho zdravotního stavu a věku. Výživa posiluje imunitní systém, dodává nám energii, zvyšuje a ovlivňuje naši aktivitu a odolnost.
 4. Tao zapomenutých (opomíjených) poživatin, bylin a zeleného koření, jejich využívání při obohacování stravy, což je pravidlem a zásadou taoistické životosprávy. V účinném nasazování bylin a zeleného koření proti zdravotním potížím nejen léčí, ale trvale posiluje náš organismus.
 5. Tao masáží, vyrovnávání a zvyšování energie. Pomáhá vracet zdraví druhým. Technika masáží, se soustřeďuje na dráhy meridiánů a na cirkulaci energie tělem k posilování a prodlužování životních funkcí.
 6. Tao moudrost pohlavního života. Posiluje životnost pohlavních orgánů s využitím pohlavní energie k léčení různých specifických neduhů.
 7. Tao umění sebeovládání. Ovládnutí energie, která nás obklopuje k získání sebedůvěry a jistoty. Využít svou přirozenost a poznatky o chování druhých k dosažení dokonalé vlády nad sebou i druhými k získání úspěchu a sebeuspokojení. Není problém naučit se tomuto umění naučit se sami uspokojit. Neboť často využíváte služeb lidí, kteří si sami nemohou pomoci a radí druhým. Sami jsou nemocní, mají osobní, rodinné nebo pracovní a finanční problémy. Věštec musí být zdravý, aktivní a vitální v každém věku. Neptejte se jen na živnostenský list, ale na jejich zdraví. Uvědomte si, že nemocní lidé mají zvýšenou vnímavost, ale tu by měli použít na řešení svých problémů.
  1. Věštecká umění vykládání tarotu a karet nám dávají různé informace i upozornění a vedou nás životem. Je možné si vést i záznamy o otázkách a odpovědích a podle potřeby je využívat. Najděte si oblast, která Vás plně uspokojí a stane se Vaším pomocníkem i zábavou.
  2. Na základě systému věštění z rukou můžeme zjistit vlastnosti člověka. Čary nám dávají informace o charakteru a zdravotním stavu. Proměnnými drahami čar z rukou charakterizují vývoj osobního i profesionálního potenciálu každého člověka a mohou upozornit na nebezpečí a osobni slabosti. Poznáme-li včas tyto vlastnosti nebo návyky, dokážeme jim čelit nebo s nimi dále pracovat.
  3. Pozorné studium rysů obličeje určitého člověka (nebo vlastního obličeje) odhalí momentální schopnosti člověka, jeho osobní vlastnosti, zdravotní stav. Tato metoda slouží každému, kdo ji zvládne, jako vodítko k určení dalšího postupu k dosažení úspěchu.
  4. Taoistická numerologie (nauka o magickém významu čísel) odhalí nám situaci a poučí o cestách, jenž charakterizují náš život.
  5. Astrologický systém podle Severky, je úplnější než astrologie, umožňuje poznat náš osud a finanční budoucnost, fyzické a duševní vlastnosti sebe, partnera, dětí a další aspekty života.
  6. Systém směru je založený na poznání různých fyzikálních přírodních zákonů a zejména na poznání zákonitostí elektromagnetické energie. Dokonalá znalost těchto sil a zákonitostí nám usnadní vlastní orientaci v prostředí a poloze nemovitého a dalšího majetku.
  7. Studium symbolů se věnuje odhalování významu forem různých zákonitostí, které podmiňují přírodní jevy. Poznávání a využití meteorologických změn i tendencí ve vývoji různých záležitostí.
 8. Tao pro úspěch – odhaluje mechanismy, jimiž se řídí různé důležité životní události a síly, které těmto záležitostem dávají směr. Metody analýzy těchto sil, s jejichž pomocí je možné určit schémata vývoje a vypracovat na jejich podkladě strategii úspěchu. Pomáhá nám dát správný směr a náplň naší každodenní činnosti na základě obecně platných zákonitostí.

Metody analýz:

 1. Studium symbolů a znaků představujících konečné proměny, které se odehrávají ve vesmíru. Současně podléhají přesným zákonitostem platným ve fyzice, v chemii, v biologii v geometrii, algebře a v dalších odvětvích matematiky a ostatních věd.
 2. Tao zvratu se opírá o studium společenské filozofie a psychologie jednání tak, jak je zachycuje soubor 64 hexagramu I-tingu. Tvoří ho šest čar, které dohromady představují současnou etapu v osobním a společenském životě.
 3. Předvídání budoucnosti podle prostoru a času. Princip cyklického pohybu. Co se děje, se znovu opakuje v jiné formě. Studiem jevu v časoprostoru. Správně vykládat jevy, jenž se dějí v hranicích času tak, jak my ho chápeme a vnímáme.

Osm pilířů taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence. Jejich pojetí odpovídá požadavkům plného uspokojení základních fyzických a duchovních potřeb a tím nám umožňuje využít a rozvinout všechen náš lidský potenciál.