Umění emocí: Radost přemůže smutek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Smutek je pocit, se kterým se v určitém životním období setkal každý z nás. Z hlediska limbického systému a přiřazení emocí k jejich živlové podstatě se jedná o zcela zřetelný pocitový stav, který má co do-činění s činností plic a tlustého střeva.

Smutek jsme již probírali v jedné z předchozích kapitol. Ukázali jsme si, jak jej identifikovat, které pocity a sny se s ním pojí, jak může poškodit organismus a také jak se naučit jej eliminovat pomocí vizualizačních cvičení.

Nyní se podíváme na další způsob, jak se smutku zbavit, a tím je: přemoci jej pozitivní emocí! Zdá se to pochopitelné, ale divili byste se, jak často na to v praxi zapomínáme.

Smutek dokáže překonat obyčejná lidská radost a štěstí. Pokud radost zrovna necítíte, přivolejte si ji pomocí symbolů, které si představíte. Mohou jimi být:

  • oheň (v srdci, požár, oheň v ohništi)
  • slunce
  • poklad
  • teplé, bijící srdce
  • perly, drahokamy
  • zlato

Představte si tyto úžasné symboly vždy, když vás bude sužovat smutek. A nezapomeňte si je spojit s některým ze symbolů smutku, tak třeba:

  • Kov se taví v ohni.
  • Slzy se mění v perly.
  • Rtuť se mění ve zlato.

Jste-li smutní, zavřete oči a vybavujte si symboly… symboly a zážitky, které se k nim vážou. Představy, v nichž hraje hlavní roli oheň, vášeň, hřejivé zlato… Představte si je v souvislosti s čímkoli, co dokáže smutek přeměnit v radost, co má šťastný konec.