Ukončení hladovky

cm anorexie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Je hodně motivů a příčin, které vedou k hladovce, nyní mám na mysli hladovku dlouhodobou. Příčiny mohou být neúmyslné – nedobrovolné, ale také úmyslné a dobrovolné. Z historie známe nedobrovolné hladovky lidí z koncentračních a jiných táborů, které lidi uvězňují, nebo hladovějící lidi při hladomorech, děti s velkým bříškem v Africe apod.

Za dobrovolně hladovějící lze považovat lidi trpící mentální anorexií, nebo lidi, kteří chtějí nesprávným způsobem prosadit svůj cíl – např. stávkou a hladovkou.

Refeeding syndrom

Ať tak či jinak, téma tohoto článku se týká tak zvaného refeeding syndromu, který vznikne po ukončení uvedené hladovky a kdy je náhle podáno velké množství potravin. Byť v dobré snaze, může vést podobně rychlý krok k těžkému rozvratu metabolických procesů a velkým nesnázím. Následný realimentační proces musí probíhat pomaleji, nejlépe pod dozorem lékaře, který má k dispozici i prostředky laboratorního sledování pacienta.

Realimentace

Proberme alespoň okrajově některé důležité momenty, resp. i úskalí při postupu realimentace.

Prvek draslík

I při dlouhé hladovce si tělo zajišťuje jeho stabilní hladinu, neboť přítomnost draslíku je pro mnohé funkce organizmu životně důležitá. Pokud draslík v potravě chybí, uvolňuje si jej tělo do krve z buněk. Když ale potom najednou přijde draslík v potravě, bude tento draslík vlivem regulace rychle přesunut do buněk, odkud byl vyčerpán, ale v místě jeho nové potřeby vznikne opět akutní stav snížené hladiny draslíku – hypokalemie, což může ohrozit srdeční činnost s rizikem srdeční zástavy!

Prvek hořčík

Podobná situace může nastat v procesu metabolizmu hořčíku. I zde se náhlé snížení jeho hladiny projeví, v tomto případě křečovými stavy a také velmi nebezpečnými poruchami srdečního rytmu.

Prvek fosfor

Podáním potravy se uvolní velké množství inzulinu, který v buňce ovlivní metabolizmus fosforu. Podobně jako v předešlých případech vyvolá jeho pokles následky: změny na srdečním rytmu, dále svalové křeče, ba i rozpad krvinek.

Voda

Náhlým přísunem potravy se uvolní, jak bylo uvedeno výše, inzulin, který cíleně v ledvinách ovlivní vodní a sodíkové pochody. Společně s nedostatkem bílkovin dojde k nadbytku vody, ta se začne uvolňovat z cév do tkání. Dojde k přetížení srdce jako u kardiaků, totiž k srdečnímu selhání, protože srdce tu námahu nezvládne.

Cukr

Již bylo dvakrát zmíněno, že při náhlém přísunu jídla se uvolní inzulin, ale pokud je v potravě hodně cukru, uvolněný inzulin to množství nestačí zpracovat, a proto dojde k hyperglykemii, podobně jako u nestabilních diabetiků, s následkem poruchy vědomí a smrti.

Vitaminy

I v tomto případě dojde k jejich poklesu, zmíním zde vitamin B1 – tiamin, jehož nedostatek negativně ovlivní mozkovou činnost.

Léčba

Když už dojde k podvýživě způsobené dlouhodobým hladověním, je třeba mít na mysli paradoxně opačný stav z předávkování jídlem. Vážné případy patří na metabolickou jednotku kliniky.

Potravu je nutno podávat po malých dávkách ústy, za přispění pomalého kousání, aby se stimulovaly žlázy k produkci trávicích šťáv, a tím aby se na přísun potravy připravovala i sliznice trávicího traktu. Spolu s živinami je nutné podávat fosfor, draslík, hořčík a vitaminy B-komplexu, je vhodné pomýšlet na koloidní roztok s multivitaminy, stopovými prvky a minerály. Příjem vody by měl být také úměrný: jak v množství vypité vody, tak v rychlosti vypití. Mějme na mysli výše uvedenou možnost nežádoucího přebytku vody. A stejně tak dbejme na střídmě podávaný cukr.

Závěr

Buďme rádi, že v naší zemi běžně nevidíme nedobrovolné hladovění. A žel, jde spíše o ono dobrovolné hladovění… Pokud v realitě uvidíte projevy hladovění, pomozte tomu trpícímu člověku dojít ke správnému řešení jeho problému.