Trávicí enzymy

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V řadě doplňků stravy se můžeme setkat s trávicími enzymy. Vzhledem k jejich velkému množství se často poměrně orientujeme v tom, v čem onen enzym pomáhá. Jejich význam spočívá v podpoře trávících procesů v našem organismu v případě nemocí, kdy organismus z nejrůznějších důvodů nedokáže dostatečně potravu zpracovávat a je zapotřebí těmto procesům užíváním doplňků stravy s obsahem trávících enzymů pomoci.

Nejčastěji se jedná o porušení funkce žaludku či slinivky břišní. Slinivka břišní, pokud je vše v pořádku, je zdrojem trávících enzymů, které uvolňuje do dvanácterníku. Rovněž se může jednat o problémy žlučníku či tlustého nebo tenkého střeva, kde probíhá druhotné trávení.

Nejčastějším případem je stav, kdy slinivka produkuje malé množství trávících enzymů. Potrava není natrávena na malé složky, které se vstřebávají přes stěnu střeva do krve. Dostatečně nestrávená potrava může vyvolat v tenkém a tlustém střevě množení hnilobných bakterií a tím může dojít k problémům s nadýmáním (flatulencí).

Dalším problémem je, že vlivem působení některých nežádoucích bakterií se nestrávené aminokyseliny ze zbytků potravy proměňují na škodlivé toxiny, které negativně působí v našem organismu (mohou poškozovat vnitřnosti nebo se podílet na vzniku zánětu šlach či na lupence).

Dalším nebezpečím je to, že nerozštěpené bílkoviny z potravy se mohou stát potencionálními alergeny, pokud se dostanou při přestupu přes stěnu střevní do krve do kontaktu s imunitním systémem, který je vnímá jako cizorodé látky, protože se v organismu při dostatečném množství trávících enzymů nevyskytují. Může tak dojít ke vzniku potravinové alergie.

Jiným zdravotním problémem, ke kterému může dojít je potravinová intolerance, kterou někteří  zaměňují s potravinovou alergií, ale jedná se o něco jiného. Množství určitého enzymu zůstávají zbytky potravy nestráveny a při jejich výskytu v organismu může dojít k nežádoucím příznakům. Klasickým případem je intolerance laktózy, mléčného cukru, který za normálních okolností rozkládá enzym laktáza. Potom dochází k příznakům, jako je nadýmání či křeče. Tato intolerance se často vyskytuje u malých dětí, kterým potom musí být podávány speciální náhražky, které obsahují enzym laktázu v sušených mléčných produktech nebo naopak neobsahují mléčný cukr. Tyto enzymy lze doplnit užíváním různých doplňků stravy, které obsahují různé trávící enzymy.

Abychom se v nich dobře vyznali, pokusím se charakterizovat ty nejrozšířenější:

Lipázy štěpí tuky na mastné kyseliny a glycerol. Lipázy jsou závislé na působení lecitinu, který je spolu se žlučí uvolňován ze žlučníku. Štěpí tuky na menší molekuly, které již lipázy mohou dobře rozkládat. O laktáze již byla zmínka. V lidských slinách se nachází enzym amyláza (dříve označovaný jako diastáza), který štěpí složené cukry na jednoduché cukry označované jako monosacharidy. Také je obsažen mezi enzymy slinivky břišní, kam patří i další enzym pankreatin, který podporuje vstřebávání tuků. Jedná se o složený enzym, který obsahuje amylázu, lipázu a proteázy. Proteázy jsou enzymy, které štěpí bílkoviny. Vyskytují se i v žaludku. Aby mohly dobře rozkládat potravu, musí být natrávena kyselinou chlorovodíkovou, která se vyskytuje rovněž v žaludku. Amyláza je enzym odpovědný za zpracování škrobu.

Dále jsou zde enzymy, které se různým způsobem zapojují do metabolismu cukrů. Maltáza štěpí cukr maltózu na glukozu a zmírňuje riziko alergických reakcí. Glukoza se lépe vstřebává. Invertáza (též označovaná sacharáza) štěpí disacharidy na jednoduché cukry (například sacharózu na glukozu a fruktozu, známou pod názvem ovocný cukr). Do této skupiny by se dala zařadit již zmíněná laktáza a také celuláza, která štěpí rostlinná vlákna na menší sloučeniny obsahující D-glukozu (využívá se při problémech s trávením). Na rozdíl od ostatních enzymů se v našem organismu přirozeně nevyskytuje a musí být obsažen v potravě.

Enzymy můžete najít v našem sortimentu v přípravcích.

Zdroj většiny enzymů bývá pankreatin živočišného původu. V doplňcích stravy se ale objevují i z jiného zdroje. V přípravku Enzosystém jsou získány z houby Aspergillus oryzae. Také se často užívají enzymy získané z přírodních zdrojů, jako bromelain či papain z rostlinných zdrojů jako je ananas či papája.