Tom Poutník: „Jsme kulturou vedeni k tomu přehlížet poselství svých snů“. Zabývat se sny je podle něj návrat k přirozenosti – 1. část rozhovoru

cm tomas poutnik

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Přednášky Toma Poutníka o lucidním snění a astrálním cestování viděly na internetu desítky tisíc lidí. Ve velkém rozhovoru pro Celostní medicínu Tomáš přibližuje, proč jsou sny tak důležité a jak můžeme využít jejich léčebný potenciál.

Tomáši, můžeš pro čtenáře prosím říci, co to jsou tzv. lucidní sny a jak jich dosáhnout?

Lucidní sny jsou sny, které nějakým způsobem ovládáme, můžeme měnit jejich obsah a dělat tam, cokoliv chceme. Zároveň se v nich můžeme posouvat dopředu – dalo by se říci, že je to takový náš cvičební prostor. Lze tam překonat své strachy a mít možnost i kontaktu s něčím vyšším.

Zmíníme-li tip pro pokročilé, tak osobně jsem se dostal na místo, které jsem si pracovně nazval Astrální škola. Je tam vyšší bytost, která v tomto prostoru předává „svoji nauku“ lidem, které v daný moment sní (může jich tam být cca třicet). Vyšší bytost je učí například používat energii myšlenky a něco tam ihned tvořit.“

Ta bytost je společná pro všechny, nebo ji vnímáš jen jako součást svého prostoru?

„V dané chvíli dochází již k jistému kontaktu s něčím vnějším, ale jedná se již o pokročilou fázi lucidního snění. Obecně vzato, je ale lucidní sen náš soukromý prostor, který se můžeme naučit ovládat, měnit, cokoliv v něm zažít. Pro spoustu lidí je to trenažér – například se změní ve velkého ptáka a letí. Hodně jsem pracoval například s klukama v pubertě, kteří hráli počítačové hry: vytvořili si ve snu prostor, kde pobíhali jako rytíři a bojovali tam s různými příšerami. Ve snu můžeš pozorovat svoje vlastní reakce a svou, na nevědomé úrovni, symbolicky projevenou psychiku.“

Je pravda, že když se probudíš ve snu, že je ten prožitek reálnější, než tento svět?

„Záleží na tzv. míře lucidity. Během našeho spánku se střídají REM a non-REM fáze. REM fáze mají na začátku dlouhou sinusoidu – zhruba hodinu a půl. A pokud v této fázi máme sen, tak je živý, dlouhý a dá se v něm manipulovat s prostorem. Pokud jsou sny blíž a blíž k ránu, tak jsou sinusoidy mnohem rychlejší a lucidita mnohem menší: lucidní sen se mnohdy rozpadá, a buď se probudíme, nebo lucidita mizí a my se ztratíme v nevědomém snu. Hluboký, živý sen bývá spíše v první části noci.“

Mám kamarádku, která si píše sny a pak zkoumá, co jí samotné to říká o jejím životě. Čím jsou vlastně sny? Jak můžeme využít jejich poselství?

„Já osobně vnímám sny jako takový mix nevědomí, podvědomí, našich myšlenek, emocí; toho, co jsme za ten den zažili a zároveň se v nich dá vidět i něco vyššího. Myšleno tak, že zažijeme sen, ten si zapíšeme a během dne se k němu můžeme vrátit a snažit se jej pochopit, rozmotat jeho hlubší rovinu. Podívat se na děj a zamyslet se, jak koresponduje s naším životem – je-li tam nějaký přesah nebo symbolicky vyjádřená vnitřní obava či celkový stav. Je výborné, že člověk může mít přístup i do svých nevědomých částí a pracovat se symbolickou obrazovou rovinou, ve které věci lépe pochopí.“

Má podle tebe lucidní sen přímo i potenciál pro léčení fyzického těla? Říká se, že uvědomit se mimo tělo může být přímo léčivým zážitkem.

„Při samotném astrálním cestování (OBE) jsou naše možnosti v tomto větší. V lucidním snu se jedná spíše o psychickou transformaci a psychické léčení. Když mám strach, tak se ve snu manifestuje. Už není uvnitř, ale v obrazové rovině je vidět. I kdyby to byla příšera s deseti chapadly, už má strach svoji podobu. A s podobou se dá pracovat. Když je strach nevyjádřený, tak o něm člověk ani neví, za to takhle si může uvědomit, že problém existuje a dál s tím pracovat.“

Proč je to zařízeno, že si většina lidí sny nepamatuje?

„Myslím si, že je to dáno částečně určitě výchovou a kulturou. Když se ráno probudíš, tak si vědomí pamatuje, co bylo v noci; ale je to o tom, že od dětství jsme vychováváni přejít to bez jakéhokoliv významu stylem „byl to jenom sen“. Musíme se naučit projít přes vnitřní filtr, který nám vnucuje, že sny pro nás nejsou zajímavé a nemají význam. Například tím, že si začneme vést snový deník a hledat ve snech symbolickou rovinu, se vědomí začne vracet zpátky.“

Setkal jsem se s názorem, že zabývat se sny je zbytečné, že nás to může odvádět od věcí, které jsou z duchovního hlediska důležitější. Ale ty hezky říkáš, že je to vlastně návrat k přirozenosti…

„Mně to přijde jako návrat k přirozenosti. Každá kultura na sny nahlíží jinak. Například Indiáni dávají snům a tomu, co během noci zažijí, mnohem větší význam než například naše kultura, která to spíše filtruje a přechází jako něco nežádoucího.“

Co bys řekl člověku, který ti bude tvrdit, že se mu nic nezdá. Jak si může začít pamatovat sny i začátečník?

„Pracoval jsem se spoustou lidí a někteří z nich mi tvrdili, že žádné sny nemají. Nicméně každý má sny. Důležité je, jestli ten člověk má dostatek spánku – tzn. dostatek hodin, kdy tělo může odpočívat. Většina lidí pracuje do noci a jsou v napětí, ve stresu, a tím pádem možnost snů a reálného odpočinku padá dolů. Ideální je trénovat na začátku třeba o víkendu: Udělat si pohodový den, mít dostatek spánku a pak začít cvičit vědomí, aby nefiltrovalo snovou informaci.“

Jak tedy začít?

„Psát si snový deník a ihned po probuzení zapsat všechny sny. Zachytit co nejvíce detailů. Neznamená to, že strávíš hodinu tím, že bude zapisovat všechny sny, ale tak 5-10 minut maximálně. Vlastně píšeš takové odkazy na to, co jsi tam zažil, aby ses potom k tomu mohl zpětně vrátit a uchopit to na symbolické rovině. Už samotné zaznamenání pomáhá k tomu, že se vědomí otáčí směrem k této skutečnosti a vysílá mu jasnou zprávu, že nás to, co se děje během noci, zajímá – že to nechceme vytěsňovat.“

Je pro získání schopnosti pamatovat si sny a lucidně snít nějaká ideální doba, kdy chodit spát?

„To je naprosto individuální. Avšak platí princip, že je dobré mít dostatek spánku.“

Má na kvalitu lucidních snů vliv třeba čaj, káva, alkohol, nějaké speciální potraviny?

„V momentně, kdy jdeme spát a předtím popíjíme, je naše pozornost rozbitá. Lucidnímu snění pomáhá, když naakumulujeme více energie. Ale v momentě, kdy je energie rozpadlá, a cítíme se otupělí, tak pozornost spadne do šedivého ničeho, nebo tam bude jen pár náznaků. Takže dvě pravidla: hodně spánku a žádný alkohol. Co se týká kávy a čaje, tam jsem nezaznamenal žádné vlivy.“

Jak se dá lucidita vytáhnout na maximum?

„Praxí. Praxe je začátek i konec všeho. Čím více pozornosti a zájmu tomu věnuji, tím jsou poté sny živější. A čím více těch zážitků mám, tím více jich pak následně ještě zažívám. A kvalitnějších.“

Sám na sobě pozoruji, že kvalita snění v posledních týdnech začíná stagnovat…

„Hlavní je dávat tomu dostatek pozornosti a mít dobrý důvod, proč to chceš zažít – motor, který tě bude motivovat a vnitřně pohánět: když je silný záměr, tak se všechny dveře otevřou.“

Na pokračování rozhovoru se můžete těšit za týden.