Tajemství ušních a tělových svící

svice e1615968040657

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Používání ušních a tělových svící je součástí přírodní léčby, která pramení z pradávné historie. Tehdy se svíce vyráběly z kůry stromů nebo papyru.

Z čeho jsou svíce vyrobeny a jak na nás působí

Výroba svící je čistým a posvátným rituálem, v němž se propojují energie zemské a nebeské.

Základním materiálem, který je použit u ušních a tělových svící je 100% bavlněné plátno, včelí vosk a kosmetický parafín (vosk).

Dále se tělové svíce vyrábí v různém barevném provedení, protože je dokázáno, že vliv barev na člověka pozitivně působí. Toto působení barev se projevuje, jak v auře, tak v pozitivním působení na harmonizaci čaker.

Další specifikací svící je vůně po bylinkách, protože i aromaterapie je při terapii velice důležitá. Navíc vás svíce  krásně zklidní a zrelaxují.

Jen si to představte – ležíte a jste tady a teď sami se sebou.

Zavřete oči a zasněte se… právě vstupujete do nádherně provoněné apatyky plné voňavých bylinek……cítíte tu nádhernou vůni a ten klid, který vámi prostupuje? Najednou se před Vámi otevírá svět neomezených možností a vy cítíte klid, teplo a lásku. Tak, tak by se jednoduše dala nazvat aromaterapie a její vliv na člověka. A v kombinaci s hořící svící zažijete úžasný relax, který každý z nás v dnešní době potřebuje.

A co nám říkají barvy tělových svící a jak působí při terapii?

V první řadě ukazují tělu v jaké rovnováze by mělo být a dodávají energii tam, kde je potřeba. Ale hlavně odebírají tam, kde je energie nahromaděná a způsobuje blokace.

Ale to nejdůležitější je, že jemnohmotné informace jsou zásadnější než materiální, což si málo kdo v dnešní uspěchané době uvědomuje.

Aplikace ušních a tělových svící má kromě účinnosti na fyzickém těle a energetických drahách také značný psychologický účinek. Během aplikace dochází ke zklidnění a uvolnění psychiky a tedy i ke spuštění harmonizačních procesů právě na psychické úrovni. Často dochází k tomu, že se z podvědomí uvolňuje nastavení mentálních schémat, takže je dán prostor k jejich pochopení a následnému pozitivnímu vyladění psychiky.

Červená barva

Červená je barvou tepla, lásky, vášně, síly, optimismu, životní energie, akce, rozhodnosti. Je to barva, která zvyšuje krevní tlak i tep a urychluje náš metabolismus. Je to barva ohně a krve a i proto je spojená s životem. V negativní rovině je červená barva spojená s agresivitou a hněvem. Červená barva je také spojována s první čakrou, která je  spojená se zemí a její energií. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence života. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly – fyzické, duchovní i duševní.

Oranžová barva


Má hřejivé a oživující účinky a dodává energii především nervovému systému. Je velice důležitá pro přijímání a vizualizaci myšlenek. Posiluje optimismus, odvahu a sílu vůle. Pomáhá potlačit životní obavy a blokády. Dává pocit svobody a pomáhá se vymanit z pocitů omezování. Podporuje rozvíjení vědomí a rozhled, napomáhá lehčímu přijímání a zpracovávání myšlenek a idejí. Posiluje pozitivní myšlení a sebedůvěru. Oranžová barva je také spojována s druhou čakrou,  někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí.

Žlutá barva


Působí inspiračně a pomáhá k vizualizaci. Se žlutou barvou se spojuje optimismus, veselost, harmonicky vyrovnaný životní postoj. Je barvou štěstí, moudrosti a představivosti, umožňuje provádět změny uvnitř sebe. Žlutá barva je také spojována s třetí čakrou, která je sídlem naší vůle a má na starosti citové vazby a mentální pochody. Zablokování této čakry vede k pocitům ztráty odvahy, ztráty svobodné vůle, k vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

Zelená barva


Zelená je barvou vyrovnanosti a harmonie mezi materiálnem a duchovnem. Ztělesňuje pozitivní vlastnosti a veselou energii. Znamená přijetí potlačovaných přírodních sil v našem nitru. Představuje růst a pokrok navenek, uvnitř inspiruje subjektivní rovinu klidu a harmonie. Zelená tedy na jedné straně zvyšuje pevnost a uzemnění a na druhé straně klid a vyrovnanost. Na fyzické úrovni může její vlnová délka pozitivně ovlivnit krevní oběh, regulovat krevní tlak a působit podpůrně při hojení onemocnění srdce. Na psychické úrovni působí na oblast citů. Pomáhá při nervových poruchách, únavě a nespavosti. Zelená barva je také spojována se čtvrtou čakrou. Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku vyzařovat i přijímat.

Modrá barva

Modrá uvolňuje a zklidňuje, přináší klid, ztišení a zpomalení. Má schopnost snižovat krevní tlak. Tlumí zánětlivé procesy, alergie, zlepšuje spánek. Modrá je spojená s komunikací, krkem a vyjadřováním. Pomáhá nám vyjádřit naše myšlenky a pocity. Je to barva hledání naší cesty, navrací nám naší víru v sebe sama, pomáhá nám rozhodovat se. Je to barva volnosti a neomezených možností. Světle modrá barva je spojována s pátou čakrou, což je čakra komunikace a má starosti komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit. Tmavě modrá barva je spojována se šestou čakrou což je čelní čakra. Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními sílami jednotlivce. Nedostatečná funkce vede k odmítání duchovna a esoterična.

Fialová barva

Fialová je spojována s duchovnem, fantazií a bohatstvím. Představuje také duchovní nasměrování. Je symbolem inteligence, představivosti a pozitivního zaměření. Fialová barva zklidňuje nervovou soustavu. V negativní rovině může ukazovat na nedostatek uzemnění – nezakořeněnost. Fialová barva je spojována se sedmou čakrou což je temenní čakra. Je to sídlo božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry.

Bílá barva


Bílá barva představuje čistotu, nevinnost, rezervovanost, upřímnost, přímost, svěžest, spolehlivost, svědomitost, systematičnost. Je symbolem perfekcionismu a touhy po dokonalosti bez jakýchkoliv kompromisů. Představuje absolutní svobodu pro všechny možnosti a také nové začátky. Znamená osvobození od všeho. Bílá je barvou očisty a relaxace a stejně tak působí i bílá svíce. Je výborná jako doplněk k detoxikaci.

Můžeme ji použít také při uvolnění stresu, při psychických problémech, při vyčerpání, při špatné náladě, nervozitě, lítosti, sebelítosti, smutku, depresích, potlačeném vzteku, pochybnostech a celkovému povzbuzení organismu na fyzické i duševní úrovni.

Černá barva

Černá barva pohlcuje negativní energii. Je to barva tmy, symbolem smutku a zániku. Obecně je to barva temného tajemství, tabu a magie. Černé mraky plné deště, přináší životodárnou vláhu a  úrodnou zemi. Tato barva na fyzické úrovni odstraňuje vše toxické. A proto i černá svíce je  očistná a vysoce detoxikační. Doporučuje se používat k posílení imunity a čištění lymfatického systému. Navíc napomáhá k uvolnění hlubokých psychických bloků, při těžších depresích, nervozitě a snižování stresu.

Růžová barva

Růžová se spojuje s láskou a vztahy a má výrazně uklidňující efekt. Symbolizuje krásu, ladnost, ženskost, nevinnost, volnost. Symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost v srdeční úrovni, bez pudové smyslnosti. Je to barva jemnosti, oddanosti, jemného způsobu života, zdrženlivé elegance, slavnostních nálad a sentimentálních citů. Je to společně se zelenou svící barva srdce a při terapii se využívá k harmonizaci srdeční čakry.

Ale i přes výše napsané poslouchejte prosím svoji intuici, protože ta vám vždy řekne, kterou svíci zrovna teď potřebujete. A která je pro vás ta pravá.

K čemu se ušní a tělové svíce využívají?

Tělové svíce napomáhají stimulovat meridiánové body, čímž přispívají k obnově toku životní energie, regeneraci postiženého místa, obnově a uvolnění bloků na energetické úrovni. Také ke zmírnění bolesti, postiženého místa. Jsou vhodné jako pomůcka při detoxikaci organismu, k prohřátí daného místa při masážích, harmonizaci a aktivaci lymfatického systému. Použití tělových svící nabízí nespočet možností a míst, kam lze svíčku přikládat, na jaký problém ji použít. Obecně, kde se svíce nejčastěji používá, je přímo postižené místo nebo co nejblíže k postiženému místu, případně na meridián či lymfatickou dráhu spojenou s daným problémem.  

Ušní svíce napomáhají od bolesti hlavy, migrén, při chronických a akutních rýmách, při lehkých zánětech středního ucha, zánětech mandlí, při problémech s čichem. Pomáhají se zbavit hučení a tlaků v uších. A hlavně můžete pomoci ušních svící snížit stres nebo i některé psychické problémy. A v poslední řadě jsou velmi vhodné stejně jako tělové svíce jako součást relaxace. Důležitá informace je, že ušní svíce se musí používat obě dvě naráz, aby nevzniknul nitroušní tlak v uších s tím, že první se začíná levým uchem.

 Co je základem terapie?

Základem této terapie je tzv. komínový efekt, který při hoření svíce přiložené k tělu dokáže uvolnit bloky v těle. Při této terapii dotyčný leží  a svíce se přikládá na partie, které je potřeba harmonizovat. Při terapii tělovými svícemi je důležité, aby se dotyčný uvolnil a byl připravený přijmout filosofii této terapie. Pomineme – li  blahodárné účinky, které svíčkování přináší, je dobré brát v potaz, že tato metoda taktéž odstraňuje bloky a posouvá člověka dál v jeho životní cestě.

Důležitá a řekla bych nejdůležitější je, vzájemná důvěra s terapeutem.

Po ukončení této procedury se dostaví krásné uvolnění celého těla a příjemný relax.

Ale tělové a ušní svíce si samozřejmě dokážete aplikovat sami doma v klidu a domácím prostředí. Doporučuji si svící aplikovat, před spaním, jelikož vás svíce krásně zharmonizuje a uklidní.

Návod k použití tělových svící

Ideální poloha těla je vleže, ve vodorovné poloze v některých případech je možno i v sedě. Připravte si sklenici s vodou na uhašení svíčky. Tělovou svíci zapalte na horním konci a spodní konec přiložte na místo aplikace na těle. Pro správnou funkci svíce dbejte na to, aby spodním koncem neunikal dým. Tím vytvoříte komínový efekt. Když svíce odhoří do 2/3, sundejte ji z těla a uhaste v připravené vodě. Nedopalek zabalte do novin nebo papíru a vyhoďte hned, nejlépe přímo do odpadu mimo dům, aby jste si energii, kterou jste si pomocí svíce vytáhly nenechávali v domě.

Tip na zklidnění a relaxaci těla

Po náročném dni plného poviností a stresu si každý z nás zaslouží chvíli pro sebe. Právě tu chvíli, kdy jsme sami se sebou.

Na tento okamžik doporučuji použít bílou tělovou svíci, která krásně prohřeje, pomůže posílit imunitu a nádherně zklidní tělo.

Svíci přiložte dva prsty nad pupík a příjemně relaxujte.

Doporučení:

Tělové a ušní svíce by měly být součástí našich lékárniček v každé domácnosti, jelikož nabízí okamžitou pomoc přírodní léčbou.

Upozornění!

Ušní ani tělové svíce nenahrazují lékaře!

Nesmí je používat těhotné a kojící ženy a děti do 3 let věku.

Dále lidé s vysokým krevním tlakem a problémy se srdcem.